Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Syrie Palmyra
Sýrie Sýrie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Syrská arabská republika
 • angl.: Syrian Arab Republic
 • arabsky: Al Džumhúríja Al Arabíja As Súríja

1.2. Rozloha

 • 185 180 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

počet obyvatel:

 • 22,5 mil. na území Sýrie (dle Economic Intelligence Unit)
 • z toho muži: 51,2 % (na území Sýrie) resp. 50,2 % ze všech
 • ženy: 48,8 % (na území Sýrie) resp. 49,8 % ze všech

hustota na km2:

 • 94,8 obyvatel ( r. 2007)

věkové složení:

 • 39,6 % 0–14 let
 • 13,1 % 15–19 let
 • 22,2 % 20–34 let
 • 17,3 % 35–54 let
 • 7,9 % 55–64 let

aktivně činné obyvatelstvo:

 • 5,459 mil.

zaměstnanost:

 • státní sektor 24,2 %
 • soukromý 75,6 %.
 • družstevní 0,2 %
 • zemědělství 30,3 %.
 • průmysl 13,7 %.
 • stavebnictví 13,2 %
 • obchod, doprava, finance 21,8 %
 • veřejné služby, státní správa 21,0 %.

Zdroj: Syrian Central Bureau of Statistics - Statistical Abstract

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Podle posledních statistik dosáhl počet Syřanů k 1.1.2009 23.027 tisíc. Průměrný přírůstek obyvatel v letech 200 – 2005 dosáhl výše 2,45 % ročně.

 • podíl městského: 50,2 %
 • podíl venkovského: 49,8 %
 • živě narození: 26,9 osob na tis. obyvatel (2007)
 • zemřelí: 3,0 osob na tis. obyvatel (2007)
 • kojenecká úmrtnost: 24 / tis. narozených (2006 – World Bank)
 • střední délka života: 70 roků (2007 – World Bank)
 • koeficient plodnosti /2006/: 3,8 narozených dětí na ženu
 • negramotnost: 25 % nad 15 let (World Bank)

1.5. Národnostní složení

V oficiálních statistikách se neuvádí, s výjimkou palestinských utečenců, kterých bylo podle statistiky k 31.12.2006 celkem 430 tisíc. K tomu je nutné připočítat cca 40 tis. neregistrovaných, což dohromady tvoří cca 2,7 % obyvatel žijících na území Sýrie a dále pak početnou skupinu Kurdů bez syrského občanství na severu země. V posledních letech přibyla ještě početná skupina iráckých utečenců.

Národnostní skupiny: 90 % syrští Arabové a dále Kurdové (cca 8 %), Arméni, skupiny Čerkesů, Turků, Turkmenů, Peršanů, Židů a Romů.

1.6. Náboženské složení

Sunitští muslimové 74 %, alavitští muslimové 12 %, křesťané 10 %, drúzští muslimové 3 % a malý počet Židů a jiných muslimských sekt. Křesťané jsou rozděleni do řady církví - maronitská, ortodoxní (řecká, arménská, syrská), protestantská, římsko-katolická, nestoriánská, chaldejská.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Arabština je úředním jazykem, rozšířeným po celé zemi. V obchodním styku převládla angličtina nad francouzštinou, která je na ústupu. Znalost obyvatelstva některého ze světových jazyků je malá. Mnozí vysocí činitelé hovoří pouze arabsky. V oblastech koncentrace menšin je rozšířena kurdština (severovýchod) a arménština (Aleppo).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Sýrie je z hlediska správního rozdělena na 14 územně správních celků - provincií (muháfazát), nazvaných podle hlavního sídla, v jejichž čele je guvernér (Damascus, Damascus Rural Area, Aleppo, Homs, Hama, Latakia, Deir-Ez-Zor, Idleb, Al-Hasakeh, Al-Raqqa, Al-Sweida, Daraa, Tartous, Quneitra). Hlavní město: Damašek - cca 1,7 mil., s předměstími cca 3,6 mil. obyvatel. Další velká města: Aleppo (2,3mil.), Homs, Lattakia, Hama, Deir-ez-Zor, Sweida.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Syrská libra (arab.: líra) SYP = 100 piastrů (arab.: kirš, pl. kurúš). Bankovky v hodnotách: SYP 1000, 500, 100, 50 (od r. 2010 je postupně vydávána graficky nová emise bankovek). Mince v hodnotách: SYP 25, 10, 5. Drobnější mince se prakticky nepoužívají.

Sýrie přestala uplatňovat system vice směnných kursů. Syrská libra je vázána na USD, EUR a japonský jen. Pro mezinárodní obchodní styk se používá většinově EUR, v některých hotelích akceptují od cizinců pouze platbu v USD, event. v EUR.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní a náboženské svátky v r. 2010:

   
Pátek, 1. ledna Nový rok
Čtvrtek, 25. února* Narození Proroka Muhameda
Pondělí, 8. března                          Den revoluce
Neděle, 21. března Den matek
Neděle, 4. dubna Velikonoce (ortodoxní)
Sobota, 17. dubna Den nezávislosti
Sobota, 1. května Svátek práce
Čtvrtek, 6. května Den mučedníků
Pátek-neděle, 10.-12.září* Eid Al-Fiter (konec ramadánu)
Středa, 6. října Výročí Říjnové války
Středa-sobota, 17.-20. listopadu* Svátek Al-Adha
Středa, 8. prosince* Nový rok podle muslimského kalendáře Hijri
Sobota, 25. prosince Vánoce

Svátky označené * jsou muslimské a jejich přesný termín se řídí lunárním kalendářem a pozorováním fáze měsíce.ní a náboženské svátky v r. 2009:

Pracovní doba státního sektoru:

 • Ne – Čt: od 8.00 do 15.30 hod. (oficiální), skutečná je cca od 9.30 do 14.00 kdy je možné úředníky na úřadech zastihnout
 • Pá, So: volno, ranní dochvilnost však není typickým rysem.

Pracovní doba soukromého sektoru:

 • Soukromý sektor pracuje dle vlastní úpravy, ráno od 9.00 do 14.00 – 15.30, výjimkou nejsou večerní hodiny 17 – 20 hod.

Prodejní doba v obchodech:

 • od 9.00 – 10.00 do 14.00 hod. a od 16.00 do 20.00 – 21.00 hod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V obchodě je velký význam přisuzován osobním vztahům, známostem a referencím od přátel. Proto je nezbytné si nejprve získat osobní důvěru, což se neobejde bez častých osobních kontaktů, přestože nemusí mít s projednávaným obchodem přímou souvislost. Často intuitivní chování Syřanů způsobuje, že důvěra a sympatie k představiteli firmy mají pro ně větší váhu, než firemní výkazy. Rovněž dary jsou běžnou součástí obchodního života. Alkohol však není vhodným dárkem, pokud se neví, že obdarovaný alkohol akceptuje. Vhodnější je proto české sklo a jiné, pro naši zemi charakteristické suvenýry (i větší hodnoty). V Sýrii se důsledně používá a respektuje titul Dr., zejména doktor ekonomie, práv a medicíny, ostatní tituly nejsou tak obvyklé. Ve vysokoškolském prostředí je samozřejmě používán titul docent a profesor. Tituly jsou uvedeny i na vizitkách, které jsou psány většinou v angličtině i v jazyce arabském. Ačkoli dochvilnost není mnohdy u Syřanů na místě, od evropských partnerů ji očekávají.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařské ošetření a zdravotní péči nutno platit v hotovosti. Pro krátkodobý pobyt se doporučuje uzavřít pojištění léčebných výloh v zahraničí u některé české pojišťovny. Místní zdravotní pojištění pro cizince neexistuje. Hospitalizace je možná při úrazu nebo ohrožení základních životních funkcí. Úroveň státních zdravotnických zařízení je velmi nízká, proto se doporučuje využívat pouze několika soukromých zdravotnických zařízení, které se blíží nebo mají evropský standard. U týdenní hospitalizace se zákrokem lze očekávat účet až ve výši kolem jednoho i více tisíc USD.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Nejsou zastoupeny

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Praktická telefonní čísla:

 • První pomoc: 110
 • Policie: 112
 • Požárníci: 113
 • Obecná infolinka: 147

1.18. Internetové informační zdroje

Portál s výběrem nejdůležitějších internetových adres o zemi (oficiální stránky všech státních institucí, komerční a turistické informační servery) je přístupný na www.syriagate.com. K dalším známým portálům patří www.syria-net.com a www.syria-online.com. Adresář syrských firem z rezortu zemědělství je přístupný na www.ibl-group.com.

Syrské ministerstvo informací a jemu podřízená Arab Advertising Organisation, která je vydavatelem denníku „Daily Bulletin of Officials Tenders“, zřídilo vlastní informační server, umožňující vyhledávání vypsaných tendrů podle různých kritérií (datum, region, vypisovatel, komodita apod.). Server je přístupný na webových stránkách: www.alnashra.org.

Pro získání některých obchodních a ekonomických informací, zvláště přehledu důležitých zákonů, možno doporučit oficiální stránky Federace syrských obchodních komor (www.fedcommsyr.org), stránky Damašské obchodní komory (www.dcc-sy.org) a Ministerstva ekonomie a zahraničního obchodu (www.syrecon.org). Hloubka nabízených informací však v mnoha případech nedosahuje podrobností uvedených v této zprávě. Užitečné informace komerčního charakteru je možno dále získat prostřednictvím amerického Country Commercial Guide na www.usatrade.gov, nebo jeho britského protějšku na www.tradepartners.gov.uk.

Rozsáhlé teritoriální informace o zemi s řadou odkazů poskytují i stránky University of Texas (menic.utexas.edu/menic/countries/syria), kde je možno získat i pravidelnou roční zprávu Energy Information Administration (www.eia.doe.gov) o stavu syrské energetiky (těžba ropy, plynu, elektrárny).

Placené informační služby z oblasti ekonomiky a obchodu poskytuje provozovatel The Syria Report -  www.syria-report.com.

1.19. Adresy významných institucí

Pobočky a kanceláře českých firem:

Technoexport, a.s., P.O.Box 6383, Hakim M. Abdulla – ředitel kanceláře, tel.:  00963-11-2129665, 2125813, fax: 2127091, e-mail: TexDamas@net.sy

Obchodní a průmyslové komory:

The Federation of Syrian Chambers of Commerce : President: Mohammad Ghassan Al-Qalaa, P.O. Box 5909, Damascus, tel.: 3337344, 3311504; fax: 3331127, www.fedcommsyr.org

DamascusChamber of Commerce: President: Mohammad Ghassan Al-Qalaa, P.O. Box 1040, Damascus, tel: 2218339, 2211339; 2232348, fax: 2225874, www.dcc-sy.org, e-mail: dcc@net.sy

The Federation of Syrian Chambers of Industry: President: Eng. Imad Ghreiwati, Homs, Abou Al-Aouf Street, Al-Akhras Building, tel.: +963 31 2455006, fax: +00963 31 2455009; www.fsci.org.sy, e-mail: info@fsci.org.sy

Aleppo Chamber of Commerce: President: Mr. Mohammed Saleh Al-Mallah, P.O. Box 1261, - Aleppo, tel.:021-2238236/7, 2269910, fax: 021-2213493, e-mail: alepchmb@mail.sy

Aleppo Chamber of Industry: President: Mr. Ghassan Krayem, P.O. Box 1859, Aleppo, tel.: 021-3620600/1/2, 3639700; fax: 021-3620040, e-mail: alpindus@net.sy

Další významné státní instituce: (celnice, free zóny, přístavy)

Syrian Investment Agency, General Director: Prof. Dr. Ahmad Abdolaziz, www.investsyria.gov.sy; e-mail: syinvest@mail.sy; tel.: +963 11 4412620; fax: + 963 11 4428124

General Directorate of Customs, Mr. Mahmoud Merci, Director General, Baramkeh, Damascus, tel.: 2121701, 2123937, 2121700/1/2, fax: 2126921

General Organization for Free Zones, Dr. Adnan Suleiman, Director General, Jamarek Square, Damascus, tel.: 2122951, 2123834, fax.: 2134104

Directorate of Trade and Industrial Property Rights, Mr. Bashir Hazaa, Direcor General, Barzeh, tel: 5121104, fax: 5120107

Supreme Council for Investment, Mr. Mustafa Al-Abdala Al Kefri, Director, Baghdad Street, Dahdah stop, Damascus, tel.: 4410448, 4412039, fax: 4428124

Adresy firem zaměřených na průzkum trhu a marketingové poradenství:

Arthur Andersen
Mr. Fuad Horani, Damascus, tel: 00963-11-6110539, 6117441, 6118042 fax: 6113006

Saatchi & Saatchi
Mr. Haytham Joud, P.O.Box 34737, Damascus, tel: 00963-11-5426546, fax: 5426547

Economic & Trade Studies and Consultancy
Mr. Mounir Al-Hemish, P.O.Box 12376, Damascus, tel: 00963-11- 3312392, fax: 3312401

.