Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Albánie Saranda
Albánie Albánie

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Do roku 1988 bylo Československo nejvýznamnějším obchodním partnerem Albánie. Čs. - albánský obchod představoval cca 11 % obratu albánské zahraničně obchodní výměny. Po roce 1990 došlo ve… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Zahraniční obchod Albánie má dlouhodobě pasivní bilanci. V roce 2012 Albánie exportovala zboží za 213,024 mld. ALL (1,526 mld. EUR) a dovezla zboží za 528,477 mld. ALL (3,783 mld. EUR),… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

V případě zájmu o mezinárodní výstavy doporučujeme kontaktovat organizaci, která z pověření Ministerstva hospodářství, obchodu a energetiky AR zajišťuje technické podmínky pro vystavovatele… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.