Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Andorra tabakova plantáž
Andorra Andorra

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Principality of Andorra on the Exchange of Information on Tax Matters
Země a mez. organizace Andorra
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 2013-06-11 Madrid
Platnost
Publikace č. 2014-06-11 33/2014
.