Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bělorusko ruiny
Bělorusko Bělorusko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Množství zboží pro osobní spotřebu, které je možno bezcelně dovážet do Běloruska nebo z Běloruska vyvážet, je omezenou váhou 50 kg a cenou 1.500 euro pro pozemní dopravu a 10.000 euro pro leteckou dopravu. Dovoz alkoholických nápojů vč. piva je omezen množstvím 3 litrů, cigarety počtem 200 ks, doutníky počtem 50 ks, tabák množstvím 250 g; všechny tyto komodity smí dovážet pouze osoba starší 18 let.
Při překročení uvedených limitů je při dovozu vyměřeno clo ve výši 30% ceny zboží, nejméně však 4 euro za kg. V případě alkoholických nápojů činí clo 10 euro za litr, dovoz více než 5 l je zakázán úplně.
Formulář celního prohlášení v několika jazykových verzích naleznete na stránkách http://gtk.gov.by/ru/regulation/1628356987/declaration
Automobil lze do Běloruska bezcelně dovézt na dobu tří měsíců (dočasný dovoz – vremennyj vvoz). V případě potřeby je možno povolení k dočasnému dovozu na území Běloruska prodloužit; žádost o prodloužení je potřeba podat u celních orgánů před vypršením stávajícího platného povolení, jinak hrozí zabavení automobilu a vysoké pokuty. Řídit takto dovezený automobil smí na území Běloruska pouze osoba, na kterou je tento dočasný dovoz vyřízen. Dočasně dovezené vozidlo je nutno opět z Běloruska vyvézt před vypršením platnosti tohoto povolení; pokud řidič nestihne auto vyvézt v této lhůtě (byť jen kvůli dlouhé čekací době na hranici), mohou příslušné orgány Republiky Bělarus vozidlo konfiskovat.
Finanční prostředky v hotovosti nebo cestovní šeky lze dovážet i vyvážet bez omezení. Při dovozu i vývozu částek převyšujících hodnotu 10.000 USD je nutno vyplnit celní prohlášení na celou částku; při dovozu i vývozu nižších částek je celní prohlášení dobrovolné.
Do Běloruska je zakázáno dovážet narkotické a psychotropní látky, zařízení pro kouření opia a hašiše, tiskové a audiovizuální materiály nebo jiné nosiče s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska.
Z Běloruska je zakázáno vyvážet narkotické a psychotropní látky, tiskové a audiovizuální materiály nebo jiné nosiče s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska. Dále je zakázán vývoz uměleckých předmětů a starožitností, rostlin a živočichů zapsaných do Červené knihy Republiky Bělarus, neopracovaných drahých kovů a kamenů.
Pro dovoz, vývoz či tranzit zbraní je nutné zvláštní povolení, které se vydává pouze sportovcům účastnícím se mezinárodních soutěží (na oficiální pozvání Ministerstva sportu a turistiky) a myslivcům oficiálně pozvaným na lov prostřednictvím Běloruské společnosti myslivců a rybářů nebo jiné myslivecké organizace.
Domácí zvířata je možno dočasně dovézt bez placení cla, ovšem je nutno je celně přihlásit.
Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Státního celního výboru Republiky Bělarus http://www.gtk.gov.by/ru/ podrobnější informace k dovozu zvířat na stránkách Hlavní veterinární správy http://www.mshp.minsk.by/


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.