Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bělorusko ruiny
Bělorusko Bělorusko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily+375 kód pro volání ze zahraničí do Běloruska
810 kód pro volání z Běloruska do zahraničí
199 – informace o nouzových telefonních číslech
101 – záchranná služba, hasiči
102 – policie ( milice)
103 – lékařská první pomoc
104 – havárie plynu
105 – železniční spoje
106 – letecké spoje (také +375-17-2202555)
109, 185 - informace o telefonních číslech (zpoplatněná služba – 1.050, resp. 4.200 BYR)
114 – autobusové spoje
151 – rezervace vlakových jízdenek (Minsk)
153 – informace o telefonických předvolbách měst
167 – domácí služby v Minsku (zpoplatněná služba – 1.500 BYR)
169, 180 – informace o lékárnách v Minsku
195 – počasí (zpoplatněná služba – 330 BYR)
135, 116, 1020000, 80296441224 – odtahové služby
107, 135, 156, 157, 7788 – taxi v Minsku
+375 44 701 9009 pohotovost Velvyslanectví ČR v Minsku (pouze pro občany ČR v ohrožení života nebo zdraví, nikoli pro vízové dotazy)
Mezi Českou republikou a Republikou Bělarus není podepsána dohoda v oblasti zdravotnictví, za poskytnutí zdravotnické péče cizinci platí. Týdenní pobyt v nemocnici se pro cizince může pohybovat v závislosti na druhu ošetření od 500 USD do několika tisíc USD.
Dle výnosu prezidenta Republiky Bělarus č. 530 z r. 2006 jsou cizinci povinni předložit při vstupu do Běloruska smlouvu o povinném zdravotním pojištění uzavřenou s běloruskou pojišťovací společností nebo smlouvu o zdravotním pojištění uzavřenou se zahraniční pojišťovací společností pro případ nutné a neodkladné zdravotnické péče. Jelikož běloruské pojišťovny nemají žádné smluvní vztahy s pojišťovnami České republiky umožňující rozšířit platnost českých pojistek na území Běloruska, je nutno zdravotní pojistku zakoupit na hranici při vstupu do země. Ceny pojištění uvádí Běloruská státní pojišťovna na svých stránkách: http://www.belgosstrakh.by/insurance/17/941/1362/
Do Běloruska se povinně nevyžaduje žádné zvláštní očkování. Doporučujeme očkování proti žloutence A i B, milovníkům přírody doporučujeme zvážit také očkování proti klíšťové encefalitidě.
Kvůli zdravotním rizikům se nedoporučuje návštěva míst bezprostředně zasažených černobylskou jadernou katastrofou z r. 1986. V této oblasti na jihovýchodě Běloruska stále platí pravidla radiačně-ekologické zóny, která je pod kontrolou příslušných běloruských orgánů. Na naprosté většině běloruského území se již ale v souvislosti s úrovní radiace žádná zvláštní opatření nedodržují.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.