Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bělorusko ruiny
Bělorusko Bělorusko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Pro občany EU vč. České republiky platí při cestách do Republiky Bělarus vízová povinnost. Občané ČR mohou o běloruská víza a požádat na Velvyslanectví Republiky Bělarus v Praze (Adresa: ul. Sádky 626, Praha 7 - Trója, 171 00 tel. 233 540 899, 233 541 011, fax. 233 540 925, e-mail czech@belembassy.org ).
Na stránkách Velvyslanectví Republiky Bělarus v Praze http://czech.mfa.gov.by/lze v sekci http://czech.mfa.gov.by/cz/belbelg/pols/nalézt detailní informace o podmínkách získání běloruského víza. Z nich je také možno stáhnout formulář žádosti o běloruské vízum.
Vízum je možno získat i po příletu na letišti v Minsku. V tom případě je ale nutné alespoň tři pracovní dny předem doručit na letiště v Minsku podpůrné doklady pro získání víza (pozvání běloruské strany). Adresa pro doručení dokumentů je
220054, г. Минск
территория Национального аэропорта «Минск»
УВВ ГКУ МИД
Na území Běloruska je vízum v případě potřeby možno prodloužit v orgánech Migrační služby (tzv. OVIR - Otdel po migracii), které jsou umístěny v každém městě. Seznam poboček Migrační služby v Minsku naleznete na http://guvd.gov.by/migration/ Seznam poboček Migrační služby v Bělorusku naleznete na http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=15581
Režim vstupu a pobytu
Od 05.02.2006 musí mít každý cizinec (nerozlišuje se mezi osobami nezletilými a zletilými) při návštěvě Běloruska finanční hotovost odpovídající cca 1o euro na osobu a den. Hotovost mohou kontrolovat na hranicích Běloruska a rovněž tak kdekoliv a kdykoliv na území Běloruska příslušníci Ministerstva vnitra Republiky Bělarus. Hotovost lze nahradit platnou kreditní kartou, pozváním k pobytu na území Běloruska potvrzené orgány Ministerstva vnitra Republiky Bělarus, potvrzením se zárukou (garancí) právnické osoby, že uhradí za cizince veškeré náklady spojené s pobytem v Bělorusku nebo dokladem o úhradě ubytování a stravování na území Běloruska.
Pro cizince v Bělorusku platí povinnost registrace při pobytu v délce pěti a více pracovních dní. Za cizince pobývající v hotelu provádí registraci sám hotel, pokud má k tomuto oprávnění (je potřeba v hotelu dotazem ověřit). V ostatních případech je za splnění této povinnosti odpovědný sám cizinec. Nedodržení této povinnosti se trestá vysokými pokutami či dokonce zákazem vstupu a pobytu. Registrovat se k pobytu je třeba u pobočky Migrační služby (tzv. OVIR) dle místa pobytu. Seznam poboček Migrační služby v Minsku naleznete na http://guvd.gov.by/migration/ Seznam poboček Migrační služby v Bělorusku naleznete na http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=15581 Pokud cizinec během pobytu v Bělorusku cestuje a nachází se v každém místě méně než pět pracovních dní, přičemž celková doba pobytu v Bělorusku pět pracovních dní přesáhne, musí se registrovat k pobytu v místě prvního pobytu. Pokud se cizinec po pobytu v jednom místě přesune na jiné místo na dobu delší pěti pracovních dnů, musí se znovu registrovat v novém místě. Povinnost registrace v nejbližší pobočce Migrační služby platí i pro pobyt v karavanech či pod stanem. Při registraci se předkládá cestovní doklad s vízem, migrační karta (vyplňuje se na hranici) a cestovní zdravotní pojištění a platí se poplatek cca 5 euro.
Při tranzitu územím Běloruska na základě tranzitního víza je Rozhodnutím Rady ministrů č. 63 z r. 2006 pohyb autem omezen pouze na vyznačené mezinárodní silnice a při nich stojící zařízení (motely, restaurace apod.). Z určené trasy nelze odbočit např. za účelem nákupu. Tolerovat se bude pouze řešení neodkladných záležitostí, jakou je např. nutná návštěva lékaře.
Území Běloruska se musí projet do 48 hodin po překročení běloruských hranic; na den tranzitu v Bělorusku se vyžaduje cca 68,- USD na osobu.
Při cestě do Běloruska je cizinec povinen mít cestovní zdravotní pojištění. Toto se předkládá již při žádosti o vízum a kontroluje při vstupu do země. Pojistku je možné uzavřít nejen s běloruskými pojišťovnami Belgosstrach a Beleximgarant (podmínky viz http://www.belgosstrakh.by/insurance/17/941/1362/, ale také se zahraničními pojišťovnami vč. českých. Předložená smlouva o cestovním zdravotním pojištění musí obsahovat údaj, že pojištění se vztahuje na území Běloruska, musí platit po celou dobu pobytu cizího státního občana na území Běloruska a mít limit pojistného plnění minimálně 10.000 EUR.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.