Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bělorusko ruiny
Bělorusko Bělorusko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Finanční a daňový sektor

 

Od 1. ledna 2009 vstoupil v platnost Rozpočtový kodex Běloruska. Ten upravuje veškerý proces navrhování, posuzování, odsouhlasení a plnění republikového rozpočtu, místních rozpočtů a rozpočtů státních mimorozpočtových fondů. Republikový rozpočet a místní rozpočty představují tzv. konsolidovaný rozpočet.

Rozpočtový kodex Běloruska

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Rozpočet státní správy se skládá z Konsolidovaného rozpočtu a rozpočtu Fondu sociální ochrany obyvatel. Konsolidovaný rozpočet se dále skládá z republikového rozpočtu a místních rozpočtů.

Rozpočet státní správy dosáhl v roce 2013 kladného přebytku +1 bil. BYR, tedy 0,2% HDP.

Rozpočet státní správy (v mld. BYR)

 

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Příjmy konsolidovaného rozpočtu

3181

30825

48754

85608

157956

266851

   z toho příjmy republikového rozpočtu

1647

21293

30270

54190

95182

105803

                           místních rozpočtů

1808

12049

27976

48400

91141

*

Výdaje konsolidovaného rozpočtu

3236

31257

52980

79428

155169

265893

   z toho výdaje republikového rozpočtu

1723

21438

34282

51950

95884

108061

                           místních rozpočtů

1787

12274

28367

43946

88011

*

Saldo konsolidovaného rozpočtu

-55

-432

-4226

+6180

+2787

+958

   z toho saldo republikového rozpočtu

-76

-145

-4012

+2240

-702

-2257

                        místních rozpočtů

+21

-225

-391

+4454

+3130

*

Saldo Fondu sociální ochrany obyvatel

*

*

*

+2073

+800**

*

   příjmy fondu

*

*

*

29573

*

*

   výdaje fondu

*

*

*

27500

*

*

Saldo rozpočtu státní správy

*

*

*

+8253

+3600**

*

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Poznámka: * momentálně nedostupné údaje

** přibližně

Konsolidovaný rozpočet 2012 (v mld. BYR)

 

2012

 

konsolidovaný

republikový

místní

Celkové příjmy

157956

95182

91141

   z toho daňové příjmy

138013

80297

57716

              z toho daně ze zisku

39805

5492

34313

                         z toho daň z příjmu FO

19319

-

19319

                         daň ze zisku

19535

5482

14053

                  daň z vlastnictví

5188

-

5188

                  daně ze zboží (služeb, prací)

63093

45669

17424

                   z toho DPH

45457

32298

13159

                              spotřební daň

11191

11191

-

                              ekologická daň

642

257

385

                  daňové příjmy z činnosti ZO

25475

25475

-

               nedaňové příjmy

19601

14885

4718

Celkové výdaje (dle funkční klasifikace)

155169

95884

88011

   z toho celostátní výdaje

34609

43966

19368

              národní obrana

4651

2348

2303

              soudní moc, policie, zabezpečení bezpečnosti

1292

1292

-

              národní ekonomika

29894

19294

10600

                 z toho průmysl, stavebnictví a architektura

2949

2918

32

                            zemědělství, rybářství

13758

7029

6729

                            silnice, doprava, spoje

6179

2704

3475

                            palivo a energetika

5653

5399

254

              ochrana životního prostředí

862

546

317

              komunální služby a bytová výstavba

12084

75

12009

              sociální sféra

64517

19245

3130

                 z toho zdravotnictví

20371

*

*

                            sport, kultura, masmédia

5160

*

*

                            sociální politika

13011

*

*

                            vzdělání

25974

*

*

DEFICIT/PŘEBYTEK

+2787

-702

+4454

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska, Ministerstvo financí Běloruska

Poznámka: * nejsou dostupné údaje

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance (v mil. USD)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012**

2013

I. Běžný účet

-1448,8

-3039,7

-5229,5

-6389,7

-8277,7

-5774,7

-1839,0

-7275,8

   1. Saldo - zboží a služby

-1531,5

-2799,0

-4 12,7

-5517,8

-7454,6

-1638,1

2857,2

-1958,6

      z toho saldo zboží

-2269,0

-4041,8

-6236,8

-6957,0

-9077,6

-3716,4

565,4

-4540,0

                 saldo služeb

737,5

1242,8

1624,1

1439,2

1623,0

2078,3

2291,8

2581,4

   2. Saldo - výnosy

-120,8

-411,1

-787,6

-1113,9

-1162,8

-1557,7

-1473,2

-2741,1

   3. Saldo - běžné převody

203,9

170,4

170,8

242,0

339,7

-2578,9*

-3223,0 ***

-2576,1

II. Kapitálový a finanční účet

1747,6

5353,4

4286,7

8301,5

6910,9

7014,5

*

*

   1. Kapitálový účet

74,3

92,2

137,0

159,8

144,9

190,1

3,7

10,3

   2. Finanční účet

1673,3

5261,2

4149,7

8141,7

6766,0

6824,4

-602,2 ****

-6397,2

      2.1. Přímé investice

351,0

1790,1

2150,0

1782,2

1352,4

3928,4

-1308,1

-2060,0

      2.2. Portfoliové investice

-26,4

-38,8

5,3

18,8

1185,6

854,1

191,0

58,2

      2.3. Výrobní finanční nástroje

-12,9

0,0

0,0

0,0

0,0

-592,9

-51,2

-0,8

      2.4. Ostatní investice

1361,6

3509,9

1994,4

6340,7

4228,0

2634,8

566,1

-4394,6

                     z toho Aktiva

-165,7

-1931,7

-477,0

-507,7

-1178,4

-2722,7

-452,4

-445,5

                                Závazky

1527,3

5441,6

2471,4

6848,4

5406,4

5357,5

-1018,5

3949,1

III. Statistické rozdíly

-300,6

464,4

-60,0

531,1

558,3

1550,8

874,1

-869,1

IV. Celková bilance

-1,4

2778,1

-1002,8

2442,9

-808,5

2790,6

-359,0

-1737,4

V.  Financování (změna rezervních aktiv)

1,4

-2778,1

1002,8

-2442,9

808,5

-2790,6

-359,0

-1737,4

Zdroj: Národní banka Běloruska
Poznámka:
* momentálně nedostupné údaje
** NBRB změnila metodiku propočtů, proto se čísla v minulých letech nemusí shodovat s aktuálně předkládanou statistikou
*** za deficitem běžných převodů stojí především celní odvody do rozpočtu RF za vyvážené ropné produkty mimo území Celní unie
**** čisté půjčky

Deficit běžného účtu platební bilance Běloruska se v roce 2013 dosáhl -7,3 mld. USD (10,2% HDP). Z toho saldo zahraničního obchodu zbožím a službami dosáhlo -1,958 mld. USD, saldo výnosů (úroky, dividendy, převody výdělků apod.) -2,741 mld. USD, a saldo běžných transferů -2,576 mld. USD. Tento deficit byl standardně kompenzován přítokem prostředků prostřednictvím kapitálového a finančního účtu. Celková platební bilance skončila s deficitem -1,737 mld. USD.

Zpráva o platební bilanci Běloruska za rok 2013
http://www.nbrb.by/publications/BalPay/BalPay2013.pdf

Devizové rezervy

Podle údajů NBRB devizové rezervy země dosahovaly k 1. lednu 2014 6,651 mld. USD, což představuje roční pokles o -17,8% (-1,444 mld. USD). Podle cílovým ukazatelů měla přitom NBRB kumulovat ke konci roku rezervy ve výši od 8,395 do 8,795 mld. USD.

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Státní zahraniční dluh dle standardů MMF dosáhl k 1. lednu 2014 16,173 mld. USD (24,3% HDP) a představuje tak roční nárůst o +18,5%. Celkový zahraniční dluh BY (tedy státu, bank, podniků) dosáhl 39,1 mld. USD (54,8% HDP).

Bělorusko v posledních letech výrazně prohloubilo svou zahraniční zadluženost. Ačkoliv výše dluhu bezprostředně neohrožuje hospodářskou stabilitu země, stále častěji se hovoří o jeho vlivu na růst ekonomiky a možnostech Běloruska k získání dalších půjček. V letošním roce má Bělorusko splatit 3,2 mld. USD. V případě neřešení problému s deficitem běžného účtu a při neměnné hospodářské politice může mít Bělorusko reálné problémy se splácením svých závazků.

Zahraniční dluh Běloruska (v mil. USD)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

celkový zahraniční dluh

15154

22060

28401

34028

33766

39124

podíl celkového zahraničního dluhu k HDP (%)

*

*

*

62,3

54

54,8

státní zahraniční dluh

3718,9

 7891,4

9687,2

*

*

16173

   z toho úvěry a půjčky, získané běloruskou vládou

3588,8

7778,8

9486,2

12351

12568

13006

              úvěry, získané rezidenty a garantované vládou

130,1

112,6

201,0

*

*

*

podíl zahraničního státního dluhu k HDP (%) 1

6,4

16,5

17,8

26,2

36,8

*

Zdroj: Ministerstvo financí Běloruska, Národní banka Běloruska

Poznámka: 1) při normativu IBRD 50% pro úvěrovou schopnost splacení dluhu

* momentálně nedostupné údaje

V roce 2013 si BY stát půjčil na zahraničních trzích 2,43 mld. USD a splatil 1,996 mld. USD dluhů. Tyto půjčky poskytnul především Euroasijský antikrizový fond EVRAZES ve výši 800 mil. USD, dále 435,6 mil. USD představoval ruský úvěr na výstavbu první BY jaderné elektrárny, 533,3 mil. USD přišlo od čínských bank, 440 mil. USD od ruské banky VTB (jde o první část „Putinovy“ půjčky z 2 mld. USD) a 140,7 mil. USD od IBRD. Naopak BY vyplatilo v loňském roce MMF 1,647 mld. USD, 150 mil. USD vládě RF, 99,5 mil. USD Venezuelské bance ekonomického a sociálního rozvoje, 87,2 mil. USD čínským bankám             a 12,2 mil. USD dalším subjektům. Kromě toho BY na domácím trhu emitovalo obligace pro fyzické i právnické osoby v objemu 803,4 mil. USD, jejíž kupóny začalo v letošním roce rovněž splácet. Dle vyjádření MF BY si BY stát doma i v zahraničí půjčil v roce 2013 valutu v ekvivalentu 3,379 mld. USD a vyplatil 2,142 mld. USD. V tomto kontextu je vhodné uvést, že BY stát přenesl některé půjčky na komerční banky, které zvýšily svou zahraniční zadluženost v roce 2013 o +28,5% (+2,1 mld. USD), aby mohly úvěrovat domácí ekonomiku.

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky

Běloruský bankovní systém tvoří Národní banka Běloruska (NBRB) a ostatní banky.

NBRB je centrální bankou země a státním orgánem Běloruska. Vykonává svou činnost v souladu s Ústavou Běloruska, Bankovním kodexem Běloruska, zákony Běloruska a normativními právními akty prezidenta republiky. Běloruská národní banka je podřízena prezidentovi. K základním úkolům NBRB patří ochrana a zabezpečení stability běloruského rublu, rozvoj a posílení bankovního systému Běloruska a zajištění efektivního, nadějného a bezpečného fungování platebního systému.

K 1. lednu 2014 v Bělorusku působilo 31 bank. Ty lze rozdělit do dvou skupin. První zahrnuje 5 velkých bank, které vznikly z původních sovětských bank: «Беларусбанк» (státní banka), «Белагропромбанк» (státní), «БПС-Сбербанк» (soukromá, kapitál RF), «Белинвестбанк» (státní) и «Банк БелВЭБ» (soukromá, kapitál RF). Uvedené banky financují státní programy (postupně jsou programy přebírány Rozvojovou bankou Běloruska) a představují více jak 80% všech aktiv běloruského bankovního sektoru. Druhá skupina zahrnuje 27 menších bank.

 

Základní ukazatele bankovního sektoru

 

k 1.1.2010

k 1.1.2011

k 1.1.2012

k 1.1.2013

k 1.1.2014

Banky zaregistrované Národní bankou Běloruska

32

32

32

32

31

   z toho banky státní

*

4

4

4

4

              banky se zahraniční účastí 1

27

27

27

21

22

        z toho se 100% zahraničním kapitálem

9

8

8

*

*

                         s více jak 50% zahraničním kapitálem

15

15

15

*

*

Základní jmění bank (mld. BYR/mld. USD)

*

27648 / 3,3

29450 / 3,6

29844 / 3,5

31860

3,4

   z toho podíl zahraničního kapitálu (v %)

*

19,3

19,0

19,6

*

Zastoupení zahraničních bank 2

9

9

9

7

8

Zdroj: NBRB
Poznámka: 1) kapitálová účast z RF, Kypru, Rakouska, Ukrajiny, Velké Británie, Holandska, Německa, Švýcarska, Lucemburska, Kazachstánu, Lotyšska, Libanonu, Íránu a dalších.
2) Сommerzbank АG (Německo), Межгосударственный банк, АО Rietumu Banka (Lotyšsko), AО Trasta komercbanka (Lotyšsko), ЗАО ЮниКредит Банк (RF), ОАО Российский Сельскохозяйственный банк (RF), ОАО АКМ Московский областной банк (RF), ОАО Альфа банк RF).
* momentálně nedostupné údaje

NBRB předpokládá další navýšení podílu zahraničního kapitálu v základních fondech běloruských bank do roku 2015, a to na 50% ze současných 24%. Tento záměr je deklarován ve Strategii bankovního sektoru Běloruska pro období 2011-2015.

V Bělorusku působí Asociace běloruských bank.

Národní banka Běloruska
http://www.nbrb.by

Aktuální účetní bilance a bilance zisků a ztrát bank
http://www.nbrb.by/system/finpos

Asociace běloruských bank
http://www.abbanks.by

Pojišťovny

Pojištění je povinné i dobrovolné. Povinné pojištění mohou nabízet pouze státní pojišťovny, nebo pojišťovny s více jak 50% podílem státu v základním jmění. Povinné pojištění se vztahuje na:
-         výstavbu, určenou pro obyvatelstvo;
-         občanskou odpovědnost majitelů dopravních prostředků (povinné ručení);
-         občanskou odpovědnost dopravce před cestujícími;
-         zdraví a život cizinců, dočasně se nacházejících na území Běloruska;
-         odpovědnost komerčních organizací provádějící realitní činnost;
-         vlastnické zájmy pojistníků, spojené se zánikem zemědělských plodin, skotu nebo drůbeže;
-         odpovědnost dočasných správců v případě bankrotu hospodářského subjektu;
-         život a zdraví od nešťastných událostí při výrobě nebo nemoci z povolání;
-         povinné státní pojištění (ze státních prostředků).

K 1. lednu 2014 v Bělorusku působilo 25 pojišťoven. Běloruské pojišťovny zvýšily objem vybraného pojistného o 53,2% na 6645 mld. BYR (698 mil. USD) v porovnání s rokem 2012. 45,3% (3012 mld. BYR) z této částky připadalo na povinné pojištění. Ve struktuře povinného pojištění zaujímalo osobní pojištění 42,4%, pojištění majetku 11,4% a  pojištění odpovědnosti 46,2%. V struktuře dobrovolného pojištění (3632 mld. BYR, 54,7%) představovalo osobní pojištění 25,1%, pojištění majetku 67,0% a pojištění odpovědnosti 6,5%. Vyplacené pojistné představovalo 2761 mld.BYR (41,5% od vybraného pojistného), z toho 58,1% připadalo na povinné pojištění a 41,9% na dobrovolné. Základní kapitál pojišťoven dosáhl 11800 mld. BYR (1239 mil. USD). V pojišťovnictví pracovalo 17 353 osob.

 

Dohled nad pojišťovnami vykonává Ministerstvo financí BY. Ministerstvo uvažuje                        o  postupné liberalizaci pojišťovacího trhu a předpokládá přístup komerčních (zahraničních) bank k produktům povinného pojištění.

Hospodářské výsledky běloruských pojišťoven za rok 2013
http://www.minfin.gov.by/supervision/stat/2013/stat/b0d17d9b328f4870.html

Finanční trh (CP)

Běloruská valuto-fondová burza je jediným místem v Bělorusku, kde jsou obsluhovány základní segmenty finančního trhu země - valutový, kapitálový a trh derivátů. Na burze je v oběhu více jak 2200 emitovaných akcií a obligací, 52 státních CP, 23 druhů valuty, 13 sérií finančních derivátů. Účastníky burzy jsou všechny běloruské banky a zhruba 40 zaregistrovaných brokerských organizací. Na burze je obsluhováno více jak 25 tis. klientů (PO i FO) ročně, včetně nerezidentů.

Běloruská valuto-fondová burza
http://www.bcse.by

5.5. Daňový systém

Základním dokumentem, který upravuje daňový systém Běloruska je Daňový kodex, který se dělí na dvě části. Obecná část, platná od 01.01.2004, popisuje základní ustanovení a pojmy, Zvláštní část, která vstoupila v platnost 01.01.2010, reguluje jednotlivé daně, poplatky, definuje poplatníky, předmět zdanění a postup jejich výpočtu.

Daně se dělí na republikové, místní a ostatní:

  • republikové

-         DPH (0% /export/, 0,5%, 9,09% nebo 16,67%, 10% /potraviny/, 20% /zboží, práce a služby/);
-         spotřební daň (v absolutní hodnotě nebo % u 13 kategorií zboží);
-         daň ze zisku (18% - z příjmů od realizace zboží, služeb a prací, vlastnických práv, 12% - z dividend);
-         daň z příjmů zahraničních organizací, které nepůsobí v Bělorusku přes stálé zastoupení (5,6,10,12 nebo 15%);
-         daň z příjmů fyzických osob (12% - základní daň);
-         daň z nemovitosti (1%, v případě nedostavěné nemovitosti nad povolenou lhůtu 2%);
-         pozemková daň (základem pro výpočet daně je výše katastrální hodnoty pozemku);
-         ekologická daň (fixní částky stanovené dle rozsahu těžby přírodních zdrojů, znečištění /emisí/ životního prostředí, objemu vyrobených a dovezených obalů, objemu přepracované ropy a ropných produktů);
-         daň z těžby přírodních surovin;
-         poplatek za průjezd zahraničních automobilových prostředků po silnicích obecného užití;
-         poplatek daňového ráje;
-         kolkový poplatek;
-         konzulární poplatek;
-         státní clo;
-         patentové clo;
-         cla a celní poplatky;

  • místní

-         daň z vlastnictví psů;
-         lázeňský poplatek;
-         poplatek z dodavatelů;

  • ostatní

-         povinné pojistné do Fondu sociální ochrany obyvatelstva a penzijního fondu (28% - povinné odvody na pojištění pro případ dosažení důchodového věku, invalidity a ztráty živitele; 6% - povinné odvody na pojištění pro případ dočasné nezaměstnanosti, těhotenství, rodičovské dovolené do tří let apod);
-         odvody nájemců za povinné pojistné pracovníků od nešťastných případů                              a závažných onemocnění.

Legislativa umožňuje zvláštní režimy zdanění:
-         zjednodušený systém odvodů pro živnostníky a malé podniky (do 100 zaměstnanců);
-         zdanění rezidentů Zvláštních (Svobodných) ekonomických zón;
-         zdanění rezidentů parků vysokých technologií;
-         zdanění rezidentů Čínsko-běloruského industriálního parku;
-         podnikatelská činnost v malých městech;
-         podnikatelská činnost ve venkovských sídlech;
-         jediná daň pro producenty zemědělských výrobků;
-         daň z hazardního businessu;
-         daň na příjmy z loterií;
-         daň z realizace elektronický interaktivních her;
-         další zvláštní daňové režimy (jediná daň ze živnostníků a fyzických osob, poplatek z řemeslné činnosti, poplatek za služby v oblasti agroturismu, osvobození členů vědecko-technologické asociace „Infopark“ od platby všech daní mimo sociálního pojištění).

S cílem zamezení dvojího zdanění má Bělorusko podepsány dohody s více jak 60 zeměmi, včetně České republiky. Pro ČR platí: sazba daně vybíraná ve státě, kde se nachází subjekt vyplácející dividendy, nesmí převýšit 10%; sazba daně vybíraná ve státě, kde se nachází subjekt vyplácející úroky, nesmí převýšit 5%; sazba daně vybíraná ve státě, kde se nachází subjekt vyplácející licenční poplatky, nesmí převýšit 10%.

Podrobněji k této kapitole viz materiál advokátní kanceláře REVERA CONSULTING GROUP – Doing business in Belarus 2014 (v ruském a anglickém jazyce)
http://www.mzv.cz/minsk/cz/obchod_a_ekonomika/podnikani_v_belorusku_2011.html

Ministerstvo daní a poplatků Běloruska
http://nalog.by

Daňový kodex - Obecná část
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=hk0200166

Daňový kodex - Zvláštní část
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Hk0900071

Přehled a sazby spotřební daně platné
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31300375&p1=1

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha 14.10.1996) + Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky                        o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Minsk 11.08.2010)
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6036


.