Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bělorusko ruiny
Bělorusko Bělorusko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Od 1. ledna 2009 vstoupil v platnost Rozpočtový kodex Běloruska. Ten upravuje veškerý proces navrhování, posuzování, odsouhlasení a plnění republikového rozpočtu, místních rozpočtů a… více ►

Investiční klima

Pro vstup zahraničních investic do Běloruska hovoří příznivá geografická poloha (tranzitní poloha mezi Evropou a Asií, a dále Baltským mořem s Černým), levná a relativně kvalifikovaná pracovní… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Běloruskému zahraničnímu obchodu se v roce 2013 příliš nedařilo. U zboží ZO dosáhl negativního salda -5,766 mld. USD (oproti -344,5 mil. USD v roce 2012), což je mimo období 2008-2010 čtvrtý… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.