Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bělorusko ruiny
Bělorusko Bělorusko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Od 1. ledna 2009 vstoupil v platnost Rozpočtový kodex Běloruska. Ten upravuje veškerý proces navrhování, posuzování, odsouhlasení a plnění republikového rozpočtu, místních rozpočtů a… více ►

Investiční klima

Pro vstup zahraničních investic do Běloruska hovoří příznivá geografická poloha (tranzitní poloha mezi Evropou a Asií, a dále Baltským mořem s Černým), levná a relativně kvalifikovaná pracovní… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Objem zahraničního obchodu Běloruska dosáhl v roce 2012 téměř 101 mld. USD, což představuje nárůst o 7,6% oproti roku 2011. Saldo zahraničního obchodu skončilo po řadě let s proficitem 2,9 mld… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.