Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bělorusko ruiny
Bělorusko Bělorusko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

Ke klíčovým bilaterálním dohodám v hospodářské oblasti náleží:

  • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku [podpis v Praze 14. 10. 1996,platnost 15.01.1998, účinnost 01.01.1999, 31/1998 Sb.]
  • Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
    [podpis v Minsku 11.08.2010, platnost 31.05.2011, 99/2011 Sb.m.s.]
    Protokol přináší zlepšení podmínek pro podnikatelské subjekty obou zemí, jako třeba nižší zdanění příjmů z dividend nebo licenčních poplatků.
  • Dohoda mezi Českou republikoua Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic [podpis v Praze 14. 10. 1996, platnost 9. 4. 1998, 213/1998 Sb.]
  • Dohoda mezi vládou České republikya vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci [podpis v Minsku 22. 1. 2009]

Texty jednotlivých smluv jsou uvedeny ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Zahraniční obchod zbožím s BY v loňském roce zaznamenal mírný pokles o -2,6% na 11,9 mld. Kč (608 mil. USD), a to v souvislosti s propadem běloruského vývozu o -44,4%! Naopak český export zaznamenal nový rekord ve dvacetileté historii vzájemných vztahů, když vzrostl o +20,5% na 9,5 mld. Kč. Zatímco BY z hlediska nejvýznamnějších exportních destinací ČR zaujímá 33. příčku, ČR je 9. nejvýznamnějším dovozcem do Běloruska! Ve struktuře exportu i nadále posílila kategorie strojů a přepravních zařízení, a to téměř na 72%. Propad BY vývozu souvisí především s pozastavením dovozu ropných výrobků. Bez ropných výrobků i draselných hnojiv běloruský dovoz i nadále klesal. Stále platí, že úspěchy českých firem do značné míry souvisí se schopností nabídnout exportní financování.

 

Obchodní bilance zbožím mezi ČR a BY za 12 měsíců loňského propadla o -2,6% oproti analogickému období 2012 a dosáhla 11,9 mld. Kč. Vývoz si polepšil o +20,5%, dovoz poklesl o -44,4%. Bilance zahraničního obchodu zbožím vyzněla kladně ve prospěch ČR s rekordním přebytkem +7 mld. Kč (+3,5 mld. v roce 2012)!

 

Zahraniční obchod zbožím ČR-Bělorusko (1993-3/2014) v tis. USD/CZK

 

Vývoz z ČR

Dovoz do ČR

Obrat

Saldo

USD

Um.

CZK

USD

Um.

CZK

USD

Um.

CZK

USD

1993

17 838

52.

519 970

6 746

59.

196 653

24 584

58.

716 623

11 092

1994

36 314

40.

1 045 119

18 007

46.

518 232

54 321

43.

1 563 351

18 307

1995

54 083

36.

1 435 191

20 148

48.

534 659

74 231

39.

1 969 850

33 935

1996

59 266

38.

1 608 787

20 878

50.

566 721

80 144

45.

2 175 508

38 388

1997

66 198

31.

2 099 874

24 240

52.

768 928

90 438

40.

2 868 802

41 958

1998

60 463

38.

1 951 013

21 165

52.

682 944

81 628

45.

2 633 957

39 298

1999

54 251

37.

1 877 130

27 904

48.

965 500

82 155

45.

2 842 630

26 347

2000

101 385

31.

3 912 447

29 921

50.

1 154 648

131 306

40.

5 067 095

71 464

2001

51 899

44.

1 974 125

35 393

52.

1 346 280

87 292

50.

3 320 405

16 506

2002

47 368

45.

1 550 653

39 889

50.

1 305 800

87 257

51.

2 856 453

7 479

2003

62 614

43.

1 767 415

53 000

52.

1 496 028

115 614

51.

3 263 443

9 614

2004

86 151

45.

2 214 178

59 554

52.

1 530 593

145 705

52.

3 744 771

26 597

2005

98 714

48.

2 363 903

71 614

50.

1 714 939

170 328

50.

4 078 842

27100

2006

115 068

48.

2 601 577

117 809

46.

2 663 543

232 877

51.

5 265 120

-2 741

2007

176 800

43.

3 590 445

115 705

51.

2 349 735

292 505

51.

5 940 180

61 095

2008

300 886

38.

5 125 600

132 248

51.

2 252 846

433 134

49.

7 378 446

168 638

2009

194 214

43.

3 701 145

70 347

53.

1 340 605

264 561

53.

5 041 750

123 867

2010

326 994

36.

6 249 188

107 704

52.

2 058 339

434 698

46.

8 307 527

219 290

2011

348 850

40.

6 170 454

146 967

53.

2 599 551

495 817

49.

8 770 005

145 241

2012

402 438

39.

7 879 399

219 137 546

51.

4 343 807

621 575

46.

12 223 206

183 301

2013

485 334

33.

9 495 558

123 443

56.

2 415 162

608 777

44.

11 910 720

361 891

Zdroj: MPO ČR

 

Změny zahraničního obchodu zbožím (v %)

 

Vývoz z ČR

Dovoz do ČR

Obrat

% v USD

% v Kč

% v USD

% v Kč

% v USD

% v Kč

2005 / 2004

+ 14,6

+ 6,8

+ 20,3

+ 12,0

+ 16,9

+ 8,9

2006 / 2005

+ 16,6

+ 10,1

+ 64,5

+ 55,3

+ 36,7

+ 29,1

2007 / 2006

+ 53,6

+ 38,0

- 1,8

- 11,8

+ 25,6

+ 12,8

2009 / 2008

- 35,5

- 27,8

- 46,8

- 40,5

- 38,9

- 31,7

2010 / 2009

+ 68,4

+ 68,8

+ 53,1

+ 53,5

+ 64,3

+ 64,8

2011 / 2010

+ 6,7

- 1,3

+ 36,5

+ 26,3

+ 14,1

+ 5,6

2012 / 2011

+ 15,4

+ 27,7

+ 49,1

+ 67,1

+ 25,3

+ 39,3

2013 / 2012

 

+ 20,6

+ 20,5

- 44,3

- 44,4

- 2,5

- 2,6

Zdroj: MPO ČR

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Vývoz zboží do BY činil v roce 2013 9,45 mld. Kč oproti 7,87 mld. Kč dosažených v roce 2012. Export si tak polepšil o +20,5%. Ve struktuře vývozu dominovaly stroje a přepravní zařízení (71,8%), dále tržní výrobky dle materiálů (11,1%) a chemikálie (9,6%). K hlavním TOP 10 vývozním pozicím náležely zařízení k automatickému zpracování dat; automobily osobní a jiná vozidla pro dopravu osob; čerpadla a dopravníky na kapaliny a jejich díly; stroje, zařízení pro ostatní průmyslová odvětví; kohouty, ventily aj. armatury pro potrubí, kotle apod.; zařízení k ohřevu a chlazení; vozidla železniční a zařízení související; stroje točivé elektrické; stroje, zařízení ostatní pro určitá odvětví průmyslu; stroje pro papírny, celulózky, k řezání papíru ap.; přístroje elektrické.

 

Dovoz zboží do ČR zaznamenal propad o -44,4% na 2,41 mld. Kč (v roce 2012 4,34 mld. Kč, v roce 2011 2,59 mld. Kč). Ve struktuře dovozu převládaly tržní výrobky dle materiálů (50,2%), stroje a přepravní zařízení (15%) a dále suroviny nepoživatelné, bez paliv (13,7%). Podíl dovozu minerálních paliv, mazadel a příbuzných materiálů poklesl z 53,6% v roce 2012 na 6,8%. K hlavním TOP 10 dovozním pozicím náležely výrobky drátěné, pletivo; dřevo surové nebo hrubě hraněné; dráty železné nebo ocelové; příze textilní; hnojiva umělá; konstrukce včetně částí ze železa, oceli, hliníku; prostředky k rozvodu elektrické energie jiné; díly a příslušenství vozidel motorových; oleje ropné, oleje z nerostů živičných; propan a butan zkapalněný.

 

Struktura vývozu a dovozu podle zbožových skupin SITC (v %)

   Nomenklatura SITC

Vývoz z ČR

Dovoz do ČR

2013

2012

2011

2010

2009

2013

2012

2011

2010

2009

    Celkem

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 0 Potraviny a živá zvířata

1,5

1,8

2,9

2,5

3,6

0,1

0,6

0,9

1,0

0,2

 1 Nápoje a tabák

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv

0,5

0,4

0,6

0,7

0,7

13,7

8,8

9,8

9,6

1,9

 3 Minerální paliva, mazadla a příbuzné mat.

0,2

0,1

0,1

0,0

0,1

6,8

53,6

19,8

2,4

1,3

 4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,1

0,1

0,3

0,2

 5 Chemikálie

9,6

11,0

12,7

15,7

14,2

8,1

2,4

9,1

16,0

6,3

 6 Tržní výrobky dle materiálů

11,1

12,1

16,8

13,0

15,3

50,2

24,4

42,5

50,5

61,5

 7 Stroje a přepravní zařízení

71,8

68,9

61,1

60,8

58,9

15,0

8,1

14,7

15,8

22,5

 8 Různé průmyslové výrobky

5,0

5,4

5,4

6,9

6,8

3.7

1,7

2,9

4,3

5,9

 9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zdroj: MPO ČR

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Bělorusko bylo tradičním obchodním partnerem Československa a po jeho rozdělení ČR, a to  v oblasti dodávek strojírenské techniky, potravin, polygrafických strojů, textilních strojů, dopravních prostředků, zařízení pro pivovary, sklárny atd.

Běloruský trh není velký, ale vzhledem k všeobecně nízké úrovni infrastruktury, omezené nabídkové škále moderních technologií a průmyslové produkce s vyšší přidanou hodnotou,  spotřebního zboží všeho druhu včetně nízké úrovně služeb prakticky ve všech sférách je příležitostí pro široce profilovanou nabídku českých podniků.

K perspektivním oborům patří energetika (budování generace) všech typů včetně obnovitelných zdrojů (vodní elektrárny, větrné elektrárny, zpracování biomasy na bázi rašeliny, dřevní štěpky, slámy do peletek nebo briket a jejich následný export), technologie a řešení pro energetickou úspornost, dodávky zařízení pro potravinářský průmysl (mlékárenský nebo masný), výstavbu živočišných farem, logistických center, dodávky strojů, zařízení a technologií pro různé obory (petrochemie, farmaceutický, papírenský, strojírenský průmysl apod.).

Přehled státních programů rozvoje jednotlivých oborů Běloruska na období 2011-2015
http://www.mzv.cz/minsk/cz/obchod_a_ekonomika/statni_a_republikove_programy_rozvoje.html

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle údajů Ministerstva ekonomiky Běloruska působí v Bělorusku 66 společných česko-běloruských podniků a 48 s čistě českým kapitálem. Zhruba 10 z nich podniká v rámci Zvláštních ekonomických zón. Řada dalších firem působí v Bělorusku prostřednictvím svých zastoupení (k 02.05.2014 bylo registrováno 21 zastoupení českých firem) nebo oficiálních distributorů. Rozsah oborů podnikání je široký.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Všechny poptávky běloruských podnikatelských subjektů (mimo těch, kde je přímo poptávána konkrétní společnost) jsou prostřednictvím SINPRO (sdílení informací CzechTrade) publikovány na stránkách BusinessInfo v teritoriální sekci Bělorusko. Stejným způsobem je postupováno v případě investičních nabídek a zájmu o výrobní kooperaci.

V některých případech provádí zastupitelský úřad monitoring výsledků jednání.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Realizátorem zahraniční rozvojové spolupráce ve vztahu k Bělorusku vystupuje Česká rozvojová agentura (ČRA). Ta financovala v roce 2012 projekty v objemu23 mil. Kč. Jednalo se především o vládní stipendia, malé lokální projekty, účast zástupců ČR ve volebních misích, projekty LPTP apod.

V rámci „Podpory trojstranných projektů českých subjektů“ ČRA spolufinancovala v 2013 společně s Evropskou komisí projekt „Posílení běloruské občanské společnosti k ochraně dětí před toxickými látkami“, jehož realizátorem je nezisková společnost ARNIKA.

Česká rozvojová agentura
http://www.czda.cz

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchodní bilance službami dosáhla v roce 2013 dle běloruských statistik143,6 mil. USD, tedy o +55,7% více, než v roce 2012 (92,2 mil. USD). Český vývoz služeb dosáhl65,1 mil. USD, běloruský78,5 mil. USD. Saldo vyznělo kladně ve prospěch Běloruska ve výši -13,4 mil. USD. Na české straně dominovaly stavební služby (66,2%), na běloruské doprava (41,6%), stavební práce (31,7%) a IT služby (16,9%).

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Informace jsou uvedeny v kapitole 8.2.


.