Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bulharsko Nessebar
Bulharsko Bulharsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Bulharsko je země s otevřenou tržní ekonomikou založenou do značné míry na průmyslové výrobě se středně rozvinutým soukromým sektorem a pořád ještě vysokým vlivem státu v řadě strategických… více ►

Finanční a daňový sektor

V průběhu roku 2010 se podařilo udržet stabilitu ve fiskální správě a v bankovním sektoru, i když stát zakončil svoje hospodaření s rozpočtovým deficitem ve výši 3,9 % HDP, přičemž příjmy… více ►

Investiční klima

Podle hodnocení Evropské komise (EK) z července 2011 pro Konvergenční program 2011-2014 a Národní plán reforem 2012-2015 se ekonomické prostředí v Bulharsku celkově příliš nezlepšilo. Za… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Česko-bulharské obchodní vztahy mají dlouholetou tradici, a to zejména díky široké škále českých strojírenských a elektrotechnických výrobků po několik desetiletí dovážených do Bulharska. Po… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

V 1. pololetí 2011 bulharská ekonomika zaznamenala růst o 2,2 %. Ve 3. čtvrtletí se očekává zrychlení ekonomického růstu, přičemž celoroční odhad se pohybuje v rozmezí 2,5 - 3 %. Očekává se… více ►

Zahraniční obchod země

V 1. pololetí 2011 dosáhla hodnota vývozu Bulharska 9,6 mld. eur, což představuje ve srovnání se stejným odbodím předchozího roku růst o 40,4 %. Dovoz do Bulharska za uvedené období činí 10,1… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.