Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Černá Hora ostrov
Černá Hora Černá Hora

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Montenegro on Cooperation in the Fight against Crime
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 2012-06-22 Podgorica
Platnost
Publikace č. 2014-01-07 1/2014

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o regulisanju otvorenih imovinskih pitanja
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1956-02-11 Praha
Platnost 20.12.1956
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1957-07-03 31/1957

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Konzularna konvencija pomegu Čechoslovačkata Socijalistička Republika i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1981-12-10 Praha
Platnost 10.10.1982
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1983-04-28 42/1983

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of Montenegro Implementing the Agreement between the European Community and the Republic of Montenegro on the Readmission of Persons Residing without Authorisation
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2011-04-27 Cetinje
Platnost
Publikace č. 2012-03-09 23/2012

Dohoda mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1998-09-09 Bělehrad
Platnost
Publikace č. 2001-10-02 99/2001

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o naučno-tehničkoj saradnji
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1989-04-13 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Černé Hory o obranné spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of Montenegro on Defence Cooperation
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2013-04-19 Bratislava
Platnost 19.4.2013
Publikace č. 2013-05-17 38/2013

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o medjusobnoj predaji osudjenih lica radi izdržavanja kazne zatvora
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1989-05-23 Praha
Platnost 27.10.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1990-11-14 473/1990

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-07-20 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-01-31 17/2006

Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Svazové republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Protocol on Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Federal Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Yugoslavia
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2002-01-17 Bělehrad
Platnost 17.1.2002
Publikace č. 2002-06-04 57/2002

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-05-23 Praha
Platnost
Publikace č. 2002-12-05 130/2002

Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Sporazum o saradnji na polju kulture, umetnosti, nauke, školstva i prosvete izmedju vlade Čehoslovačke Republike i vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1957-01-29 Bělehrad
Platnost 28.11.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1958-02-20 4/1958

Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Platni sporazum izmedju Vlade Češke i Slovačke Federativne Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-02-08 Bělehrad
Platnost 9.5.1996
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Republiky Černá Hora

Název v cizím jazyce Protocol of Co-operation between the Ministry for Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Tourism of the Republic of Montenegro
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2001-04-27 Budva
Platnost 27.4.2001
Publikace č. 2004-11-10 127/2004

Dohoda mezi Republikou československou a Jugoslávií o náhradách za válečné škody, rozdělení maďarské náhrady sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1945-11-22 Praha
Platnost 22.11.1945
Platnost pro ČR 1993-01-01

Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem turismu a životního prostředí Republiky Černá Hora

Název v cizím jazyce Memorandum on Cooperation in the Field of Environmental Protection between the Ministry of Environment of the Czech Republic and the Ministry of Tourism and Environment of the Republic of Montenegro
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2007-06-08 Podgorica
Místo podpisu 2007-05-28 Praha
Platnost 8.6.2007
Publikace č. 2007-08-24 68/2007

Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1963-10-05 Bělehrad
Platnost 13.3.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-05-28 89/1964

Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Češke Republike i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2002-01-17 Bělehrad
Platnost
Publikace č. 2002-12-05 130/2002

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (dále jen "původní dohoda"), podepsané dne 13. října 1997

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Montenegro on the Amendments to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia on the Recipro...
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 2010-06-03 Podgorica
Platnost

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o regulisanju pravnih odnosa u gradjanskim, porodičnim i krivičnim stvarima
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1964-01-20 Bělehrad
Platnost 2.8.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-12-24 207/1964

Ujednání mezi Správou civilního letectví ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Dogovor izmedju Uprave civilnog vazduhoplovstva Ministarstva saobraćaja Cehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog sekretarijata za saobraćaj i veze Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1963-06-29 Bělehrad
Platnost 29.6.1963
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2006-02-20 25/2006

Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czech Republic and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2004-11-11 Praha
Platnost
Publikace č. 2005-08-18 88/2005

Protokol z jednání o vyřešení salda na likvidačním účtě konaného 23.-26.3. 1992, schválený výměnou dopisů ze dne 7. a 11.5. 1992

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1992-03-26 -neuvedeno-
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Sporazum o saradnji u oblasti turističkog prometa medju Čehoslovačkom Socijalističkom Republikom i Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-03-14 Bělehrad
Platnost 3.7.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1965-02-23 10/1965

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Yougoslavie tendant a eviter la double imposition en matiere des droits de succession
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1936-02-24 Praha
Platnost 25.1.1938
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1938-02-09 24/1938

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije o medjunarodnom drumskom prevozu
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1962-10-22 Praha
Platnost 12.7.1963
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1963-09-30 72/1963

Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Sporazum izmedu Vlade Češke Republike i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, Agreement between the Government of the Czech Republic and the Federal Republic of Yugoslavia for the Reciprocal Promot...
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-10-13 Bělehrad
Platnost
Publikace č. 2001-03-20 23/2001

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Montenegro on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2010-04-29 Podgorica
Platnost
Publikace č. 2011-06-01 53/2011

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o me...

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o izmenama i dopunama Sporazuma izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike ...
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-05-15 Praha
Platnost 14.10.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-01-23 1/1981

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o saradnji u oblasti korišćenja nuklearne energije u miroljubive svrhe
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1966-02-15 Praha
Platnost 18.6.1968
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1968-07-29 112/1968

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Montenegro on Economic and Industrial Cooperation
Země a mez. organizace Černá Hora
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2011-04-27 Cetinje
Platnost
Publikace č. 2011-12-12 107/2011
.