Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Chorvatsko pobřeží Fazana
Chorvatsko Chorvatsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Chorvatsko bylo a stále je, stejně jako většina jiných evropských zemí zasaženo světovou ekonomickou krizí, jejíž příznaky příznaky země pociťovala i v roce 2013. Díky tomu, že chorvatská… více ►

Finanční a daňový sektor

Finanční krize se neprojevila v Chorvatsku v plné síle díky velmi rigidní politice Chorvatské národní banky (HNB). Vysoké povinné rezervy, stabilní měna a vysoký podíl domácích úspor sehrály… více ►

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

V roce 2011 a 2012 byl přerušen dlouholetý proces prohlubování salda obchodní bilance ve prospěch ČR. Zatímco ČSÚ zaznamenal nárůst objemu českého exportu do Chorvatska v eurech o 10,1%, dle… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Přes všechny snahy vlády na zvýšení konkurenceschopnosti se exportní síla chorvatských výrobků zatím neprojevuje. Schodek obchodní bilance se v roce 2012 opět zvýšil. Nepomáhají ani opatření… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.