Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Chorvatsko pobřeží Fazana
Chorvatsko Chorvatsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Protokol o provádění platů vyplývajících z kooperačních vztahů - dodatek k Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií ze dne 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o vršenju plaćanja koja proističu is kooperacijskih odnosa - dodatek us Platni sporazum izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1968-12-13 Bělehrad
Platnost 18.6.1969
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1970-05-15 14/1970

Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Ugovor o socijalnom osiguranju izmedu Češke Republike i Republike Hrvatske
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1999-01-22 Praha
Platnost
Publikace č. 2000-08-17 82/2000

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Ugovor izmedu vlade Češke Republike i vlade Republike Hrvatske o medunarodnom cestovnom prometu
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-03-06 Praha
Platnost
Publikace č. 2005-06-20 63/2005

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o regulisanju pravnih odnosa u gradjanskim, porodičnim i krivičnim stvarima
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1964-01-20 Bělehrad
Platnost 2.8.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-12-24 207/1964

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o dlouhodobé spolupráci při využití jugoslávského ropovodu pro přepravu ropy do Československé socialistické republiky přes území Soc...

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o dugoročnoj saradnji na eksploataciji "Jugoslovenskog naftovoda" za transport nafte u Čehoslovačku Socijalističku Republiku prek...
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1974-12-06 Bělehrad
Platnost 9.2.1976
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1976-06-07 12/1976

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií z 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1977-10-20 Bělehrad
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií z 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1979-12-22 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1980-10-14 33/1980

Dohoda mezi Republikou československou a Jugoslávií o náhradách za válečné škody, rozdělení maďarské náhrady sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1945-11-22 Praha
Platnost 22.11.1945
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatek k Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií ze dne 9. května 1964 ve znění dopisů vyměněných mezi předsedy delegací ze dne 23. listopadu 1965

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1965-11-23 Praha
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií z 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1983-05-19 Bělehrad
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Chorvatské republiky o vojenské spolupráci

Název v cizím jazyce Sporazum o vojnoj suradnji izmedu Ministarstva obrane Češke Republike i Ministarstva obrane Republike Hrvatske
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1998-03-24 Praha
Platnost 24.3.1998

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Croatia on Cooperation in the Field of Tourism
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2005-09-06 Záhřeb
Platnost
Publikace č. 2007-08-24 66/2007

Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Additional Protocol between the Czech Republic and the Republic of Croatia on amendments to the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Croatia for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2008-09-08 Záhřeb
Platnost
Publikace č. 2009-12-07 113/2009

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o naučno-tehničkoj saradnji
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1989-04-13 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků v clearingovém platebním systému

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Croatia about the settlement of mutual claims and obligations under clearing payment system
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-06-06 Záhřeb
Platnost
Publikace č. 2002-07-23 80/2002

Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, práce a podnikání Chorvatské republiky

Název v cizím jazyce Memorandum on Cooperation between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy průmyslu a obchodu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2005-09-06 Záhřeb
Platnost 6.9.2005
Publikace č. 2005-10-25 110/2005

Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Croatia for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1999-01-22 Praha
Platnost
Publikace č. 2000-05-17 42/2000

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Croatia regarding Mutual Assistance in Customs Matters
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-11-03 Praha
Platnost
Publikace č. 2000-10-25 108/2000

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Název v cizím jazyce Sporazum izmedu vlade Češke republike i vlade Republike Hrvatske o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-06-06 Záhřeb
Platnost
Publikace č. 2002-05-21 47/2002

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o regulisanju otvorenih imovinskih pitanja
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1956-02-11 Praha
Platnost 20.12.1956
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1957-07-03 31/1957

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Yougoslavie tendant a eviter la double imposition en matiere des droits de succession
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1936-02-24 Praha
Platnost 25.1.1938
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1938-02-09 24/1938

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o bezvízových cestách občanů

Název v cizím jazyce Ugovor izmedu Vlade Češke Republike i Vlade Republike Hrvatske o putovanju gradana bez viza
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1996-03-05 Záhřeb
Platnost 9.6.1996
Publikace č. 1996-06-12 165/1996

Dohoda o technické, vědecké a ekonomické spolupráci v oblasti zemědělství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a lesnictví Chorvatské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on the Technical, Scientific and Economic Cooperation in the Field of Agriculture between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Ministry of Agriculture and Forestry of the Republic of Croatia
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1998-12-03 Praha
Platnost 3.12.1998

Úmluva o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Konvencija o saradnji na polju socijalne politike izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1957-05-22 Bělehrad
Platnost 28.12.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1958-02-20 2/1958

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Croatia on Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2010-02-01 Praha
Platnost
Publikace č. 2011-06-17 56/2011

Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Croatia for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1996-03-05 Záhřeb
Platnost 15.5.1997
Publikace č. 1997-07-10 155/1997

Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Název v cizím jazyce Protokol izmedu Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o realizaciji Ugovora izmedu Vlade Češke Republike i Vlade Republike Hrvatske o predaji i prihvatu osoba na državnim granicama
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1999-11-30 Praha
Platnost
Publikace č. 2004-06-07 71/2004

Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1963-10-05 Bělehrad
Platnost 13.3.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-05-28 89/1964

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti vojenských geoprostorových informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Croatia on Cooperation in the Field of Military Geospatial Information
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2011-07-01 Brusel
Platnost 1.7.2011
Publikace č. 2011-07-29 78/2011

Dohoda k Obchodní a plavební smlouvě mezi Republikou československou a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 14. listopadu 1928 sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Obchodní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1946-01-14 Praha
Platnost 14.1.1946
Platnost pro ČR 1993-01-01

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrativni sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju izmedu Češke Republike i Republike Hrvatske
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-04-26 Záhřeb
Platnost
Publikace č. 2002-07-23 81/2002

Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Platni sporazum izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-05-09 Bělehrad
Platnost 28.10.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Republic and the Republic of Croatia to the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Croatia for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-10-04 Záhřeb
Platnost
Publikace č. 2012-10-19 82/2012

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Název v cizím jazyce Ugovor izmedu Vlade Češke Republike i Vlade Republike Hrvatske o predaji i prihvatu osoba na državnim granicama
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1999-11-30 Praha
Platnost
Publikace č. 2004-06-07 70/2004

Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Chorvatské republiky

Název v cizím jazyce Protocol on Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2002-04-26 Záhřeb
Platnost 26.4.2002
Publikace č. 2002-06-04 56/2002

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií ze dne 9. května 1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1968-12-13 Bělehrad
Platnost 18.6.1969
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1970-05-15 14/1970

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Název v cizím jazyce Programme of Cultural Co-operation between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Culture of the Republic of Croatia for the Years 2013, 2014 and 2015
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2013-07-04 Praha
Publikace č. 2013-08-16 57/2013

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o leteckých službách

Název v cizím jazyce Agreement on Air Services between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Croatia
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-01-22 Praha
Platnost
Publikace č. 2003-04-02 30/2003

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o medjusobnoj predaji osudjenih lica radi izdržavanja kazne zatvora
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1989-05-23 Praha
Platnost 27.10.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1990-11-14 473/1990

Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií ze dne 9.5.1964

Název v cizím jazyce Protokol o izmeni Platnog sporazuma izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 9. maja 1964. godine
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1976-03-11 Bělehrad
Platnost 13.8.1976
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1976-10-13 23/1976

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti

Název v cizím jazyce Ugovor izmedu Vlade Češke Republike i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u borbi protiv organiziranoga kriminala, nezakonite trgovine narkotičkim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta opasnih kriminalnih djelatnosti
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti oganizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1999-11-30 Praha
Platnost
Publikace č. 2002-10-07 110/2002

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Konzularna konvencija pomegu Čechoslovačkata Socijalistička Republika i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
Země a mez. organizace Chorvatsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1981-12-10 Praha
Platnost 10.10.1982
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1983-04-28 42/1983
.