Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Dánsko Kodaň
Dánsko Dánsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Česky:

 • Dánské království

Dánsky:

 • Kongeriget Danmark

Anglicky:

 • Kingdom of Denmark

1.2. Rozloha

Vlastní Dánsko:

 • 42.915 km2

Faerské ostrovy:

 • 1.399 km2

Grónsko:

 • 2,166.088 km2 (z toho nezaledněné území 410.449 km2)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel, hustota na km2, podíl ekonomicky činného obyvatelstva k 1.7.2014 (dle Danmarks Statistik www.statistikbanken.dk)

Vlastní Dánsko:

 • 5,639.719

Faerské ostrovy:

Grónsko:

 

Hustota obyvatelstva ve vlastním Dánsku:

 • 126,4 obyvatel/km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 74,4 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 0,23 %

Struktura podle pohlaví:

 • 49,61 % muži
 • 50,39 % ženy

Věková struktura:

 • 0–14 let: 17,2 %
 • 15-24 let: 13,0 %
 • 25–54 let: 39,3 %
 • 55-64 let: 12,5 %
 • 65+ let: 18,0 %

1.5. Národnostní složení

Dánové tvoří 89,8 % obyvatelstva, na jihu Jutského poloostrova žije německá menšina (asi 20 tis. osob); dalších 10,7 % tvoří imigranti a jejich potomci, z nichž 54 % pochází z Evropy (vč. Turecka a zemí bývalé Jugoslávie), 33 % z Asie (Irák, Pákistán, Írán, Libanon) a 9 % z Afriky (Somálsko, Maroko).

1.6. Náboženské složení

V Dánsku převládá protestantské náboženství: k luteránské Dánské lidové církvi (Dansk Folkekirke) se hlásí 80 % obyvatelstva. Vlivem imigrace je druhým nejrozšířenějším náboženstvím v zemi islám (přes 2 %).

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je dánština, na autonomních územích též faerština a grónština. Nejčastěji používaným cizím jazykem je angličtina, dále němčina a ostatní skandinávské jazyky.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Dánsko se dělí na 5 regionů (Severní Jutsko, Střední Jutsko, Jižní Dánsko, Sjaelland a Region hlavního města) a 98 komun/obcí (nižších samosprávných jednotek). Volby do komunálních a krajských zastupitelstev se konají každé čtyři roky. Poslední se konaly v listopadu 2013.

K Dánskému království patří dvě autonomní oblasti - Faerské ostrovy a Grónsko. Faerské ostrovy získaly samosprávný statut v roce 1948 a Grónsko v roce 1979. Obě oblasti mají své zákonodárné sbory a vládu, která rozhoduje o vnitřních záležitostech. V otázkách zahraniční, obranné a měnové politiky rozhoduje ústřední dánská vláda v Kodani, jež oběma samosprávným oblastem poskytuje vysoké finanční dotace. Grónsko ani Faerské ostrovy nejsou členem EU.

Hlavní město:

 • Kodaň (København, Copenhagen) - 572.287 obyvatel (k 1.7.2014)
  Kodaň včetně předměstí (Storkøbenhavn, Metropolitan Copenhagen) - 1,756.068 obyvatel

Další velká města - počet obyvatel (k 1.7.2014):

 • Århus 323.477
 • Aalborg 205.630
 • Odense 195.908
 • Esbjerg 115.272
 • Randers 96.502
 • Kolding 90.279

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Oficiální měnou v Dánsku je dánská koruna (DKK). 1 DKK = 100 øre.

Kurs k USD: 1 USD = 5,6723 DKK (k 1.9.2014)
Kurs k EUR: 1 EUR = 7,4494 DKK (k 1.9.2014)

Kurs k CZK: 1DKK = 3,7230 CZK (k 1.9.2014)

Na základě výjimky z členství v EU, potvrzené referendem v září 2000, nepřistoupilo Dánsko k zavedení eura jako oběživa. V dánských firmách je však účtování v EUR běžné. Některé řetězce maloobchodních prodejen po celém Dánsku a vybrané značkové butiky přijímají k platbám za zboží též bankovky a šeky v EUR, přičemž samy stanoví nákupní kurs vůči DKK. Nazpět se vrací vždy DKK.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky (pracovní dny, kdy zaměstnavatel může udělit částečné, např. půldenní, volno):

9. duben – výročí okupace Dánska v roce 1940

1. květen – svátek práce

5. květen – výročí osvobození Dánska v roce 1945

5. červen – Den ústavy

Státní svátky (dny volna) v roce 2014:

1. leden – Nový rok

17. – 18. duben – Velikonoce (Zelený čtvrtek a Velký pátek)

21. duben – Velikonoce (Velikonoční pondělí)

16. květen – Velký modlitební den (4. pátek po Velikonocích)

29. květen – Nanebevstoupení Páně (40 dní po Velikonocích)

8. – 9. června – Svatodušní neděle a pondělí (7 týdnů po Velikonocích)

25. – 26. prosinec – 1. a 2. svátek vánoční

24. nebo 31. prosinec – Štědrý den a Silvestr (dle kolektivních dohod jeden z nich, v praxi se celostátně dodržují oba)

Další svátky a slavnosti (pracovní dny):

Masopustní neděle (7 týdnů před Velikonoční nedělí)

16. duben – narozeniny královny Margrethe II.

15. červen – Valdemarův den (dle legendy Dánsko v roce 1219 získalo státní vlajku)

24. červen – Svatojánský den (slaví se v předvečer např. zapalováním vater)

Svátky (zejména vánoční a velikonoční) a doba dovolených se v Dánsku vyznačují značně sníženou pracovní aktivitou a celonárodním soustředěním na odpočinek, cestování a záliby.

Pracovní týden má 37 hod.

Prodejní doba je zpravidla 9-18 hod., supermarkety nejméně do 20 hod.; v sobotu a v neděli cca 9–20 hod., ve svátek mívají otevřeno kiosky s nepřetržitým provozem, obchody u benzinových čerpadel apod. Banky mají otevírací dobu 9-16 hod., jeden den v týdnu do 17.30 hod.; pošty 10-18 hod., v sobotu 8–13 hod..

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Specifika spojená s obchodním jednáním v Dánsku vč. některých společných severských rysů jsou popsána v příloze.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V případě nutnosti první pomoci je možné volat (z veřejných telefonních automatů zdarma) tísňovou linku 112, která sdružuje centrálu rychlé lékařské pomoci, policie a hasičů.

Při cestách do Dánska doporučujeme vzít s sebou  Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Na základě jeho předložení má pojištěnec jednoho členského státu EU na území druhého členského státu nárok na nezbytnou zdravotní péči. Ve státech EU a EHP má občan ČR s Evropským průkazem zdravotního pojištění stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako dánští občané v rámci veřejného zdravotního pojištění. V Dánsku je nutné očekávat spoluúčast u mnoha lékařských úkonů, zejména při ošetření u zubaře (až 100 %), a častý je doplatek také u většiny léků na recept.

Po návratu do ČR je možné prostřednictvím příslušné zdravotní pojišťovny žádat refundaci účtů za platby v hotovosti.

Z veřejného zdravotního pojištění nejsou hrazeny náklady na převoz pacienta do ČR nebo repatriace ostatků. Uhradit nelze ani péči poskytnutou v soukromém zdravotnickém zařízení. Proto se doporučuje uzavřít před cestou komerční cestovní zdravotní připojištění. Finančně dostupné zdravotní připojištění umožňuje úhradu výdajů do stanovených limitů a 24hodinovou asistenční službu v českém jazyce.

Seznam lékáren otevřených 24 hodin denně: http://www.laegevagten.dk/frame.cfm/cms/sprog=1/grp=6/menu=1/

Telefonní čísla a kontakty na pohotovost v jednotlivých regionech Dánska: http://www.laegevagten.dk/frame.cfm/cms/sprog=1/grp=4/menu=1/

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Kancelář CzechTrade v Kodani, zahraniční kancelář organizace zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu na adrese:

Ryvangs Allé 14-16
DK-2100 Copenhagen Ø

Tel: +45 33 25 33 88

Fax: +45 33 25 33 89

E-mail: copenhagen@czechtrade.cz

www.czechtrade.dk

Zahraniční zastoupení České centrály cestovního ruchu CzechTourism Scandinavia sídlí na adrese Velvyslanectví ČR ve Stockholmu

Villagatan 21

SE-100 41  Stockholm

Tel.: +46 8 44 04 239

Fax: +46(0)8 411 28 55

E-mail: info-se@czechtourism.com

Regionální reprezentant CzechInvest Scandinavia se sídlem v Praze:

Tel.: +420 296 342 540

E-mail: scandinavia@czechinvest.org

www.czechinvest.org

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

V případě nutnosti první pomoci je možné volat (z veřejných telefonních automatů zdarma) tísňové číslo 112, které sdružuje centrálu rychlé lékařské pomoci, policie a hasičů.

 

 

1.18. Internetové informační zdroje

Portály

 • www.borger.dk portál veřejných institucí pro orientaci ve státním systému Dánska, dánsky
 • www.google.dk nejnavštěvovanější portál s výkonným vyhledávačem
 • www.virksomhedsguiden.dk dtto v dánštině s odkazy na nejdůležitější „anglicky mluvící" stránky
 • www.dst.dk/uk odkaz na anglickou verzi statistického portálu www.dst.dk, kde je k nalezení „opravdu vše měřitelné" o Dánsku vč. roční statistické ročenky

Turistika, praktické informace

 • www.um.dk/en stránky dánského MZV, stovky stran informací o Dánsku, anglicky
 • www.visitdenmark.com různé turistické informace v několika jazycích
 • www.visitcopenhagen.com/tourist turistické informace o dění v Kodani v několika jazycích
 • www.dmi.dk Dánský meteorologický institut - předpověď počasí na dalších 5 dnů, dánsky i anglicky
 • www.dsb.dk Dánské státní dráhy - vlakové a autobusové spojení, dánsky, anglicky a německy
 • www.krak.dk mapy měst, plánovač tras, exportní katalog firem, telefonní čísla a adresy fyzických i právnických osob, dánsky

Obchodní kontakty

Aktuální zprávy v angličtině

1.19. Adresy významných institucí

Adresy významných obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů

Dánská obchodní komora (The Danish Chamber of Commerce) byla založena r. 1742 a je nejstarší a hlavní nevládní obchodní organizací pro mezinárodní obchod, průmysl a služby. Spolupracuje se svými sesterskými organizacemi v cizině a zprostředkovává kontakty v rámci International Chamber of Commerce, Eurochambers/Eurocommerce, Baltic Chambers of Commerce Association a Nordic Chambers of Commerce. Dánská obchodní komora je financována z příspěvků svých dobrovolných členů. V rámci komory působí např. Informační centrum EU. Ústředí komory je v Kodani, regionální pobočky jsou v Aarhusu, Aalborgu, Odense a Aabenraa. V roce 1999 byla založena společná obchodní komora Kodaň-Malmö, což je výrazem posílení vzájemné spolupráce a prezentace regionu v souvislosti s pevným spojením (tunel-most) mezi oběma městy.

Dánská obchodní komora je prakticky jedinou institucí v Dánsku, která reprezentuje zájmy dánských dovozců. Čeští exportéři se tudíž mohou obracet na níže uvedenou adresu přímo s cílem najít nové partnery:

Danish Chamber of Commerce
/Dansk Erhverv/
Boersen
DK-1217 Copenhagen K
Tel: +45 33 74 60 00
Fax: +45 33 74 60 80
www.danskerhverv.dk

Adresy dalších vybraných institucí:

Ministry of Foreign Affairs
Danish Export Council
Asiatisk Plads 2
1448 Copenhagen K
Tel: +45 33 92 00 00
Fax: +45 31 54 05 33
www.um.dk

Danish Customs and Taxes
Skattecenter Kobenhavn
Sluseholmen 8B
2450 Copenhagen V
Tel: +45 72 22 18 18
Fax: +45 72 22 19 19
www.skat.dk

Danish Standards Association (Dansk Standard)
Kollegievej 6
2920 Charlottenlund
Tlf: +45 39 96 61 01
Fax: +45 39 96 61 02
www.ds.dk

Danish Patent and Trademark Office
Helgeshoej Allé 81
2630 Taastrup
Tel: +45 43 50 80 00
Fax: +45 43 50 80 01
www.dkpto.dk

Confederation of Danish Industries (DI)
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 Copenhagen V
Tel: +45 33 77 33 77
Fax: +45 33 77 33 00
www.di.dk

The Agricultural Council
Axeltorv 3
1609 Copenhagen V
Tel: +45 33 39 40 00
Fax: +45 33 39 41 41
www.agriculture.dk

Danish Enterprise and Construction Authority
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 Copenhagen Ø
Tel.: +45 35 46 60 00
Fax: +45 35 46 60 01
www.danishbusinessauthority.dk

.