Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Estonsko Tallinn
Estonsko Estonsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Estonská republika (Eesti Vabariik, Republic of Estonia)
1.2. Rozloha

 • 45 227 km2
1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel                                                 1.286.540 obyvatel (k 1.1.2013)

Hustota                                                            30,9 osob/km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva         60,9 % (údaj za 2. čtvrtletí 2012)1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný přírůstek obyvatelstva                     -0,65

Městské obyvatelstvo                                     69 %

Venkovské obyvatelstvo                                 31 %1.5. Národnostní složení

 • Estonci (68,7 %)

 • Rusové (24,8 %)

 • Ukrajinci (1,7%)

 • Bělorusové (méně než 1%)

 • Finové (méně než 1%).
1.6. Náboženské složení

 • luteráni (13,6 %)

 • ortodoxní křesťané (12,8 %)

 • jiní protestanti a katolíci (1,4 %)

 • neuvedlo, nebo bez vyznání (72,2 %)
1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • estonština

 • ostatní nejčastěji používané jazyky - ruština, angličtina
1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Estonsko je děleno na 15 krajů (maakond), které se dále administrativně dělí na místní samosprávné jednotky (vald).

Hlavním městem Estonska je Tallinn (425.000 obyvatel), druhým nejvýznamnější je univerzitní město Tartu (101.092 obyvatel), dále následuje Narva (66.980), Kohtla-Järve (46.060) a Pärnu (44.192)
1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Od 1. 1. 2011 je Estonsko členem eurozóny a peněžní jednotkou je euro.

1 euro (EUR) = 100 centů

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

1. 1.       Nový rok

24. 2.     Den samostatnosti Estonska (1918)

.           Velký pátek (pohyblivé datum)

1.5.        Svátek jara

6. 6.       Svatodušní svátky

23. 6.     Svátek vítězství (na počest vítězství estonské a lotyšské armády nad německým Landswehrem v bitvě u Võnnu - Cesis v Lotyšsku v roce 1918)

24. 6.     Den sv. Jana

20. 8.     Den znovuzískání samostatnosti Estonska (dne 20. 8. 1991 vyhlásil Nejvyšší sovět ESSR samostatnost Estonska)

16.11.    Den obrody Estonska (v roce 1988 schválil Nejvyšší sovět ESSR zákon
o nadřazenosti estonských zákonů zákonům SSSR, není dnem pracovního volna)

24.12.    Štědrý den

25. 12.   první svátek vánoční

26. 12.   druhý svátek vánoční

 Banky jsou otevřeny od 9:00 hod. do 18:00 hod., na úřadech se začíná pracovat přibližně v 9:00 hod. a končí přibližně v 17:00 hod.

Velké obchody v centru hlavního města a obchodní centra jsou otevřena do 21:00 až 23:00 hod. a to i během víkendů. Směnárny ve velkých městech mají pracovní dobu od 10:00 hod. do 21:00 hod. a některé z nich jsou otevřeny i o víkendech a svátcích. V Tallinnu již banky kupují a prodávají české koruny, je tedy možno měnit prostředky přímo. Široce rozšířené jsou platební karty a kartou lze obvykle platit i malé částky prakticky všude.

 


1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při neznalosti estonštiny je vhodné začít obchodní jednání v angličtině. Později lze případně přejít na ruštinu, zvláště s ruskojazyčnými obyvateli Estonska a také se starší generací Estonců. Použití ruštiny na začátku jednání by mohlo vyvolat nepříznivou atmosféru. Je potřeba si nicméně uvědomit, že můžete narazit na osoby, které i přes znalost ruského jazyka, budou konverzaci v ní odmítat.

Český podnikatel by měl být dobře připraven a vystupovat asertivně. Estonci dávají přednost přímočarému, věcnému, pragmatickému přístupu. Nedoporučuje se žertovně zmiňovat omyly a slabé stránky sebe sama nebo firmy. Doporučuje se naopak představit kvality nabízeného zboží a reprezentované firmy bez stínu pochybnosti.

Estonští úředníci se vyznačují lpěním na liteře předpisu a neochotou k improvizaci. Problémem je někdy nekritický postoj k vlastním schopnostem.
1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané jsou v Estonsku po předložení Evropské karty zdravotního pojištění ošetřeni bezplatně, tak jako občané ostatních států EU (platí se pouze částka do 5,- EUR za návštěvu zdravotnického zařízení, tj. obdoba našeho regulačního poplatku).1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie:                                                                      110
 • Ambulance, požárníci, pomoc při výbuchu               112
 • Technická pomoc vozidlům na silnici (mobil)           188
 • Informace o telefonních číslech (angl., rus.)             1188
 • Všeobecné informace                                                1182
 • Všeobecné informace (ze zahraničí)                         + 372 626 11 11
 • Informace o autobusovém spojení                            + 372 680 09 09
 • Hraniční přechod s Ruskem (Narva)                         + 372 356 69 00
 • Registr obyvatelstva                                                 + 372 626 91 79
 • Úřad pro občanství a migraci                                    + 372 612 69 79

 
1.18. Internetové informační zdroje
1.19. Adresy významných institucí

Estonská obchodní komora:

Estonian Chamber of Commerce
Toom-Kooli 17
10130 Tallinn
Estonia
tel. 00 372 64 60 244
fax / 64 60 245
www.koda.ee (vyhledávač firem je pod záložkou Join us, Members list, Activities)

Celní rada:

Customs Board
Lokke 5
15175 Tallinn
tel. / 696 7722
fax / 696 7727
www.customs.ee
toll@customs.ee

Úřad dohlížející na banky a finanční sektor v Estonsku - možno získat informace např. o věrohodnosti banky:

Estonian Finance Inspection
Sakala 4
101 41 Tallinn
tel. / 66 80 500
fax / 66 80 501
e-mail info@fi.ee

Estonská federace strojního průmyslu:

Eesti masinatőőstuse liit - Federation of Estonian Engineering Industry
Mustamäe tee 4
10621 Tallinn
tel. 00 372 / 656 4000
tel./ fax / 656 4022
Ředitel: Aleksei Hobemägi
e-mail: eml@ltnet.ee

 

.