Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Finsko jezero
Finsko Finsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Finanční a daňový sektor

 

Podle Ministerstva financí se státní finance potýkají po více než 10 letech se schodkem. Příčiny deficitního hospodaření (EUR 13. mld) jsou snížení daní a vyšší rozpočtové výdaje, přibližně polovina schodku je způsobena cyklickými jevy, jako např. vyššími výdaji na krytí nezaměstnanosti. Finsko se poprvé dostane za limit daný Paktem stability a růstu (Maastricht).

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Příjmy, výdaje a saldo za posledních 5 let ( v mld. EUR)
RokPříjmyVýdajeSaldo
2006 40,78 39,38 1,40
2007 43,20 43,30 -0,10
2008 44,30 44,90 -0,60
2009 37,80 48,00 -10,30

2010

2011 

2012

38,5

43,2

45,3

46,9

50,4

54,4

-12,4

-10,8

-9,1

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance za posledních 5 let, devizové rezervy (v mld. EUR)
Rokběžný účetkapitálový účetfinanční účetdevizové rezervy
2006 8,6 0,18 - 9,07 5,69
2007 7,8 0 - 9,09 5,66
2008 4,7 0,10 7,10 - 0,10
2009 4,7 0,14 11,01 -0,61
2010 0,56 0,184 -3,3 1,6
2011 3,05 0,198 10,27  

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Zahraniční zadluženost v EUR mld.
 Rok hrubá zahr. zadluženost zahr.  pohledávky  čistá zahr. zadluženost
2006 365,08 345,39 19,70
2007 425,70 378,00 47,70
2008 418,00 410,20 7,80
2009 430,00 362,40 68,00
2010 326,73    

Zdroj: ETLA, BOF

 

 

Veřejný dluh v mld. EUR

% z HDP

Celkový vládní dluh

% z HDP

2007

56,1

31,2

63,2

35,2

2008

54,4

29,3

63

33,9

2009

64,3

37,3

75

43,5

2010

75,2

41,8

87

48,4

2011

79,7

41,6

93

48,6

Zdroj: Statistics Finland

Internetové odkazy:

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Na rozdíl od ostatních průmyslových zemí, finské finanční trhy byly v celé své dlouhodobé historii velmi úzké a byly ovládané bankami. Úspory domácností byly směrovány na bankovní deposita a prostor pro ukládání úspor do cenných papírů byl relativně omezený. V 80. letech došlo k deregulaci finančních trhů a liberalizaci kapitálových toků a byl vytvořen prostor pro zahájení činnosti zahraničních bank. Tím se finský finanční trh internacionalizoval a tento vývoj trvá dodnes. Deregulace přinesla i snížení přímých úvěrů obchodnímu sektoru, které poskytovala centrální banka.

Hlavní komerční banky a pojišťovny :

Banky:

NORDEA BANK FINLAND PLC (Nordea Pankki Suomi Oyj)
Aleksanterinkatu 36 B
FI-00020 NORDEA
tel. + 358.9.1651 /ústředna/, + 358 9 16554471
fax. + 358.9.1655 4500, + 358 9 16354471
www.nordea.fi

OKO BANK (Osuuspankkien Keskuspankki Oyj)
P.O.Box 308
FI-00101 Helsinki
tel. + 358.10.252 011 /ústředna/
fax. + 358.10.252 2002
www.oko.fi

SAMPO PLC (SAMPO Oyj)
Unioninkatu 22
FI-00075 SAMPO
tel. + 358.10 515 15 /ústředna/
fax. + 358.10 516 0051
www.sampo.com

SAVINGS BANK OF AKTIA LTD (Aktia Säästöpankki Oyj)
Mannerheimintie 14
FI-00100 Helsinki
tel. + 358.10.2475.000 /ústředna/
fax. + 358.10.2476.356
www.aktia.fi

BANK OF ÄLAND LTD (Älandsbanken Abp)
Nygatan 2
FI-22101 Marienhamn
tel. + 358 204 29 011
fax + 358 204 291 228
www.alandsbanken.fi

Pojišťovny:

FENNIA
Televisiokatu 1, 00017 FENNIA
tel. + 00358 10 5031
fax: + 358 10 503 7900
www.fennia.fi

KALEVA
Bulevardi 56, 00101 Helsinki
tel. + 358 10 515 225
fax: + 358 10 516 7454
www.mandatumlife.fi

TAPIOLA
Revontulentie 7, 02010 TAPIOLA
tel.: + 358 9 4531
fax: + 358 9 453 2146
www.tapiola.fi

ILMARINEN
Porkkalankatu 1, 00018 ILMARINEN
tel.: + 358 10 284 11
fax: + 358 10 284 3445
www.ilmarinen.fi   

VARMA
Salmisaarenranta 11, PL 1, 00098 VARMA
tel.: + 358 10 2440
fax: + 358 10 244 752
www.varma.fi       

IF
Niittyportti 4, Espoo, 00025 IF
tel.: + 358 10 515 10
fax: + 358 10 514 4028
www.if.fi

POHJOLA
Lapinmäentie 1, 00013 POHJOLA
tel.: + 358 10 253 000
fax: + 358 10 559 3275
www.pohjola.fi      

 

5.5. Daňový systém

Ve Finsku správa daňového systému spadá do kompetence ministerstva financí. Vedle úřadu Daňové správy vybírá daně a poplatky také Celní správa (spotřební a dovozní daně), Centrum pro správu vozidel (daně týkající se vozidel) a pojišťovny (důchodové a sociální pojištění).

Osobní příjmy se dělí na výdělečné příjmy (např. mzda, důchod a sociální požitky) a kapitálové příjmy (např. příjmy z pronájmu nebo z prodeje majetku). Kapitálové příjmy jsou zdaněny pevnou sazbou 28 % a výdělečné příjmy progresivně podle daňové stupnice. Právnické osoby odvádějí daň podle pevné procentuální sazby. Všichni daňoví poplatníci jsou oprávněni k daňovému odpočtu výdajů vynaložených na získávání nebo udržování svých příjmů.

Daňové správě (Tax Administration) jsou odváděny tyto daně a poplatky:

 • Daň z příjmu se odvádí z výdělečného příjmu jak obci (komunální daň), tak státu (státní daň). Obce každý rok potvrzují výši své komunální daně, která se pohybuje v rozmezí 16 – 21 %. Legislativa upravující stupnici pro odvod státní daně je vydávána rovněž každý rok. Nejnižší daňová míra v roce 2009 činila 7 % a u nejvyšší kategorie příjmů 30,5 %. Procento se v čase mění a
 • Příspěvek na důchodové zabezpečení je odváděn z výdělečného příjmu současně s daní z příjmu. Daňová správa převádí tento příspěvek dále Ústavu sociálního zabezpečení (KELA). Do roku 2006 se příspěvky na důchodové zabezpečení řídily několika důchodovými zákony v závislosti na charakteru pracovního poměru. Od začátku roku 2007 všichni zaměstnanci spadají do sféry jednoho zákona, který je známý pod zkratkou EPA (Employees´ Pensions Act, finská zkratka TyEL).
 • Příspěvek na zdravotní pojištění je taktéž odváděn z výdělečného příjmu současně s daní z příjmu a je dále převáděn Daňovou správou Ústavu sociálního zabezpečení (KELA).
 • Církevní daň platí z výdělečného příjmu členové evangelicko-luteránské a ortodoxní církve. Daň činí 1–2 % a je převáděna Daňovou správou církevním obcím.
 • Kapitálová daň je odváděna státu z kapitálových příjmů ve výši 28 %.
 • Tzv. daň odváděna u zdroje (Tax withheld at source) je daň, kterou odvádí cizinec pracující ve Finsku maximálně 6 měsíců, ve výši 35 % z příjmu. Tuto daň zadržuje zaměstnavatel a odvádí státu. Tento druh daně se platí také z úrokových příjmů ve výši 28 %, kdy daň zadržuje plátce úroků a odvádí státu.
 • Daň z přidané hodnoty se platí při nákupu zboží nebo služeb. Podnikatel odvádí DPH státu měsíčně. Nejběžněji uplatňovaná výše DPH ve Finsku je 23 %, u potravin , krmiva a restauračních služeb 13 % a některých druhů zboží a služeb (např. knihy, vstupenky na kulturní akce, léky apod.) 9 %.

Upozornění : od 1. ledna 2013 se zvyšuje daň z přidané hodnoty ve všech sazbách o 1 procentní bod, t.j. základní daň bude 24% a snížené 14% resp. 10%.   

 • Korporativní daň z příjmu právnických osob ve výši 26 % je Daňovou správou odváděna státu, obcím a církvi podle jim náležících podílů.
 • Poplatek za péči o les je forma daně vybíraná od majitelů lesů na základě rozlohy lesa. Daňová správa převádí dále tento poplatek lesním sdružením.  
 • Daň z nemovitosti je placena jednou ročně obci na základě hodnoty nemovitosti. Procentuální výši daně stanoví obecní zastupitelstvo.
 • Dědická daň se odvádí státu z dědictví, jehož hodnota je minimálně 20 000 EUR. Výše této daně je stanovena na základě hodnoty zděděného majetku a příbuzenského vztahu. V roce 2007 došlo k rozhodnutí o snížení dědické daně, resp. o posunutí hranice zdanění dědictví z dřívějších 3400 na nynějších 20 000 EUR s platností od začátku roku.
 • Darovací daň se odvádí státu z daru, jehož hodnota je minimálně 4000 EUR, nebo z předem darovaného dědictví.
 • Převodní daň je daň placená státu při převodu nemovitosti nebo cenných papírů.

 

Tabulka daní z příjmu pro rok 2011  

                   

Zdanitelný příjem v € základní daň v € procento zdanění
15 600-23 200 8 6.5
23 200-37 800 502 7.5
37 800-68 200 3 057 21.5
68 200- 9 593 30.0

Uvádíme některá základní údaje o přímých daních (z práce) pro případné podnikatele (pozn. jsou platné pro rok 2011):


Korporátní daň je 26%. Základní příspěvek na zdravotní pojištění činí 1,19% (pro penzisty a příjemce sociální pomoci je příspěvek 1,36%). Příspěvek z výdělku (earned income contribution) činí 0,82% (u samostatně výdělečně činných 0,92%). Důchodový příspěvek je 4,7 nebo 6% (volitelný) a příspěvek na nezaměstnanost činí 0,6% z příjmu.           

 

Internetové odkazy:

 


.