Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Finsko jezero
Finsko Finsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finsko jako člen eurozóny se podílelo na záchranných opatřeních pro Řecko a další země. Finsko také požadovalo větší záruky zemí, které pomoc potřebovaly (větší spoluúčast bank a velkých… více ►

Finanční a daňový sektor

Podle Ministerstva financí se státní finance potýkají po více než 10 letech se schodkem. Příčiny deficitního hospodaření (EUR 13. mld) jsou snížení daní a vyšší rozpočtové výdaje, přibližně… více ►

Investiční klima

I v roce 2012 byly finské investice do zahraničí vyšší než zahraniční ve Finsku. Bilance  PZI byla záporná o 3,5 mld. EUR. Více než dvojnásobný propad bilance zaznamenaly i portfoliové… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Finsko patří mezi tradiční a dlouhodobé obchodní partnery České republiky. Pro rozvoj této obchodní relace byla podstatná zejména Dohoda o odstranění obchodních překážek ve vzájemném obchodě… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Finská ekonomika má v současné době  velké problémy s nalezením cest, které by vedly k oživení ekonomiky. Všechny ekonomické instituce o odborné kruhy se shodují v tom, že finské hospodářství… více ►

Zahraniční obchod země

Finská ekonomika je životně závislá na exportu a konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Recese výrazně oslabila pozici finského exportního průmyslu a slabá zahraniční potpávka způsobila propad… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Ve Finsku najdou uplatnění výrobky a služby které jsou konkurenceschopné kvalitativně a cenově. Finsko je zemí EU a tudíž neexistují žádné překážky vývozu, k dovozcům z ČR se přistupuje… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.