Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Finsko jezero
Finsko Finsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Finská republika
 • finsky: Suomen tasavalta
 • švédsky: Republiken Finland

1.2. Rozloha

 • 338.146 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel 5 401 267 (2 652 534 mužů, 2 748 722 žen), stav k 12/2011
 • Hustota obyvatelstva 16 obyv./1 km2
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (15–74 let)
  • zaměstnaní 60 %
  • důchodci 14 %
  • nezaměstnaní 7 %
  • studující 8 %
  • invalidní 5 %
  • v domácnosti 3 %
  • ostatní 3 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 2,6/1.000 obyvatel

Z celkového počtu obyvatelstva je 49 % mužů a 51 % žen. Ve městech žije 67 % obyvatelstva a 33 % trvale žije na venkově.

1.5. Národnostní složení

 • 91,3 % Finů
 • 5,4 % Finů švédskojazyčných
 • 0,5 % Finů ruskojazyčných
 • 0,03% laponská menšina (cca 6500 lidí)

1.6. Náboženské složení

 • protestantské (luteránské) - 77,3% obyvatelstva
 • pravoslavné - 1,1% obyvatelstva
 • katolické a jiné - 1,5% obyvatelstva
 • bez náboženství - 20,1% obyvatelstva

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • finština, švédština
 • ostatní nejčastěji používané jazyky: angličtina, ruština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Helsinky (Helsinki, švédsky Helsingfors)

595 384 obyvatel (v aglomeraci hl. města žije celkem cca 1 mil. obyvatel)

Další velká města:

 • Espoo 252 439 obyvatel
 • Tampere 215 168 obyvatel
 • Vantaa 197 636 obyvatel
 • Turku 178 630 obyvatel
 • Oulu 143 909 obyvatel  

        (Ke dni 31. 12. 2011)

(průběžná aktualizace viz webové stránky Finského statistického úřadu - http://www.stat.fi )

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 EURO (od 1. 1. 2002), 100 centů

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky v roce 2013
1. leden Nový rok Uudenvuodenpäivä
6. leden

Zjevení Páně

Loppiainen
  Velký pátek

Pitkäperjantai

31. březen   Velikonoční neděle Pääsiäispäivä
1. duben Velikonoční pondělí 2. Pääsiäispäivä
1. května svátek Vappu, 1. Máj Vappu, suomalaisen työn päivä
9. května Nanebevstoupení Páně Helatorstai
19. května Hod boží svatodušní Helluntaipäivä
21. června předvečer slunovratu Juhannusaatto
22. června Slunovrat* Juhannuspäivä, Suomen lipun päivä
2. listopadu svátek Všech svatých Pyhäinpäivä
6. prosince Den nezávislosti Itsenäisyyspäivä
24. prosince Štědrý den* Jouluaatto
25. prosince 1. svátek vánoční Joulupäivä
26. prosince 2. svátek vánoční Tapaninpäivä

* označené dny nejsou oficiálními svátky Finska, ale dny volna

V tyto svátky jsou školy, úřady a převážná většina obchodů zavřené.

Obvyklá pracovní doba je od 9.00 do 17.00 hodin. Obchody bývají otevřeny od 9.00, menší obchody zavírají v 18.00, větší obchody a obchodní domy v 21.00 hod. V sobotu je obvyklá otevírací doba 10.00–18.00 hod. V neděli jsou obchody uzavřené; výjimku tvoří obchody s potravinami a nákupní centra, které mají otevřeno i v neděli. Obchodní domy a některé obchody zavádějí nedělní prodej v létě a v předvánočním období.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Česká republika (Československo) je ve Finsku vnímána jako vyspělá průmyslová země s tradiční výrobou a zejména kvalitním strojírenstvím. Finští obchodníci mají dobré znalosti o českém průmyslovém a exportním potenciálu. Český exportér může počítat s tím, že finský partner je na jednání dobře připraven a jeho znalosti o českém prostředí jsou objektivní. Transparentnost a otevřenost jednání je proto schůdnou cestou k uzavření dohody. Finská ekonomika je neméně otevřená a neméně závislá na exportu jako naše, a proto prosadit se na trhu lze pouze za předpokladu, že naše firma nabízí technologicky vyspělý, unikátní nebo cenově konkurenceschopný výrobek.      

Kompromisy pro uzavření dohody jsou možné a finští partneři, kteří se zúčastní jednání jsou plně kompetentní je učinit. Případná (byť dílčí) dohoda platí a není nezbytné ji ihned potvrzovat písemně. Spolehlivost a serióznost patří v tomto směru mezi ceněné vlastnosti finských obchodníků.

Je třeba také uvést, že Finové jsou citliví na nečestné a podvodné jednání. Tím ale neříkáme, že se nelze setkat s výjimkami, a proto i ve Finsku je třeba opatrnosti zejména u menších  firem. S tím souvisí i zjištění finanční situace firem.     

Relativně snadný je přechod na oslovování křestními jmény, zejména když je zřejmé, že partneři se budou setkávat pravidelně i později. Zcela běžná je tato forma komunikace např. u zaměstnanců na jednom pracovišti, a to i u velkých nadnárodních korporací včetně jejich nejvyššího managementu. Přes relativně osobní charakter komunikace nejsou pracovní vztahy tímto nijak dotčeny a služební odstup zůstává zachován. Přístup Finů ke komunikaci s obchodními partnery je postaven na několika základních rysech: pozorné naslouchání, častá mlčenlivost, rezervovanost, zdrženlivá vyjádření a konkrétní argumentace. Mezi další významné rysy patří finská přesnost a spolehlivost - na jednání je proto lépe přijít o pět minut dříve než o jednu minutu později.

Pokud se ohlašujeme telefonem, je nezbytné se představit celým jménem bez titulů a říci jméno firmy, kterou zastupujeme. U titulů existuje výjimka u významných pozic, např. profesor nebo docent v akademickém prostředí, stačí však jednou na úvod jednání.

Finové mají tendenci mluvit otevřeně a  bez okras. Ano znamená "ano!" a ne znamená "ne!". Odmlky neznamenají nezájem nebo aroganci. Je to způsob, kterým Finové vyjadřují slušnost. Neskáčou do řeči (na rozdíl od nás), ale vyžadují stejný čas, který byl dopřán partnerovi. "Small talk" - uvolněná konverzace - neškodí a je dokonce vítaná. Tématem však nikdy nesmí být plat, daně nebo náboženství. Ideálním, neškodným obsahem úvodního rozhovoru je hokej, počasí a koníčky. Přehledem o finské literatuře, kultuře či poslední medaili finského sportovce lze jen získat.          

Spropitné - služba je obvykle zahrnuta v ceně a proto není třeba počítat se spropitným. Výjimku tvoří odměna za výjimečně kvalitní službu, která se pohybuje kolem 10%. Běžným zvykem je dát spropitné poslíčkům a portýrům v hotelích a restauracích.  

Taxi - patří mezi nejběžnější dopravní prostředek o víkendech a svátcích (už vzhledem k tomu, že jízda pod vlivem alkoholu se přísně trestá a návraty z večírků a oslav v podroušeném stavu nemají Finové v povaze). Taxi je možné objednat telefonicky, nastoupit na parkovištích označených TAKSI nebo i zastavit v provozu pokud je rozsvícený žlutý transparent.      

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Využívání péče občany EU, včetně ČR, se ve Finsku jakožto členské zemi EU řídí standardními mechanismy. Podrobnou informaci poskytuje Centrum mezistátních úhrad www.cmu.cz, doporučujeme její prostudování . Je důležité si před odjezdem do Finska obstarat Evropskou kartu zdravotního pojištění, která zaručuje v síti veřejných zdravotnických zařízení občanu ČR stejné podmínky, jako občanům Finska, tj. občan ČR hradí pouze spoluúčast. Při ošetření v soukromém zdravotnickém zařízení musí občan ČR ošetření uhradit.

Vzhledem k tomu, že existují rozdíly v hrazení zdravotní péče Finskou zdravotní pojišťovnou KELA a našimi pojišťovnami, doporučujeme pro déle trvající pobyty uzavřít připojištění např. s Evropskou pojišťovnou nebo Kooperativou.   

Pro naše občany s pojištěním  v systému KELA, www.kela.fi, platí, že je při hrazení faktur je k nim přistupováno jako k finským občanům. V praxi to znamená, že soukromé zdravotní služby jsou výhradně placeny pacienty, veřejné jsou propláceny podle vzorce za standardní výkony.  

Na toto je třeba brát zřetel, protože zdravotní služby ve Finsku jsou velmi drahé; pro příklad uvádíme běžné stomatologické ošetření (až na aktutní službu vesměs soukromé), které stojí přes 100 EUR.     

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Zájmy CzechTourism zastupuje paní Lucie Vallin, Stockholm. Kontakty jsou za webových stránkách CzechTourism nebo ZÚ Stockholm, www.czechtourism.se

CzechTrade nemá svoje zastoupení ve Finsku, ZÚ však úzce spolupracuje s kanceláří ve Stockholmu, www.czechtrade.se,  (ředitel pan Vítězslav Blažek).

Od ledna 2011 pracuje ve statusu "létajícího zástupce" pracovník CzechInvest  Mgr. Štěpán Procházka, www.czechinvest.org

     

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • centrální telefonní číslo v nouzi (záchranka, požárníci, policie): 112
 • policie: 10022
 • nouze na moři: 0204 1000

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

National Board of Customs
Tullihallitus
Erottajankatu 2
P.O.Box 512
00101 Helsinki
Tel. + 358.9.6141
Fax. + 358.9.614.2852
www.tulli.fi

Invest in Finland
Kaivokatu 8, 6th floor
00100 Helsinki
Tel. +358-10-773 0300
Fax. +358-10-773 0301
E-mail: info@investinfinland.fi
www.investinfinland.fi

The Central Chamber of Commerce of Finland
Keskuskauppakamari
World Trade Center
Aleksanterinkatu 17
P.O.Box 1000
00100 Helsinki
Tel. + 358.9.696.969
Fax. + 358.9.650.303
www.keskuskauppakamari.fi

FINPRO
Helsinki Trade Center
Porkkalankatu 1
P.O.Box 358
00181 Helsinki
Tel. + 358.204.6951
Fax. + 358.204.695.200
www.finpro.fi

The Finnish Foreign Trade Agents´ Federation
Ulkomaankaupan Agenttiliitto
Elimaenkatu 29
00510 Helsinki
Tel. + 358.9.868.31650
Fax. + 358.9.868.31651
www.agenttiliitto.fi

Finnish Industries
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Etelaranta 10
P.O.Box 30
00131 Helsinki
Tel. + 358.9.42020
Fax. + 358.9.42022299
www.ek.fi

Finnish Farmers´ Union - MTK
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
Simonkatu 6
P.O.Box 510
00101 Helsinki
Tel. + 358.204131
Fax. + 358.9.204132425
www.mtk.fi

The Arbitration Institute of Central Chamber of Commerce

Aleksanterinkatu 17, World Trade Center P.O.Box 1000

FI-00101 Helsinki

Federation of Finnish Commerce
Suomen Kaupan Liitto
Eteläranta 10
P.O.Box 340
00131 Helsinki
Tel. + 358.9.172 850
Fax. + 358.9.172 851 20
www.suomenkauppa.fi

Bank of Finland
Suomen Pankki
Snellmaninaukio
P.O.Box 160
00170 Helsinki
Tel. + 358.108311
Fax. + 358.9.174.872

www.bof.fi

 

Řada důležitých informací a kontaktů je uvedena na veřejném portálu Centrální obchodní komory www.contactfinland.fi    

 

.