Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Finsko jezero
Finsko Finsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky

Název v cizím jazyce Programme for Cultural, Educational and Scientific Co-operation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Finland
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2006-09-26 Helsinky
Platnost 26.9.2006
Publikace č. 2006-11-06 109/2006

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech

Název v cizím jazyce Tšekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan hallituksen ja Suomen Tasavallan hallituksen välinen sopimus yhteistyöstä kulttuurin, tieteen sekä muilla näihin liittyvillä aloilla
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1973-10-12 Helsinky
Platnost 1.1.1974
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1974-02-19 17/1974

Smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Finland on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2008-05-26 Praha
Platnost
Publikace č. 2009-09-21 67/2009

Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Finska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Finland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1994-12-02 Praha
Platnost
Publikace č. 1996-02-29 43/1996

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zrušení vízové povinnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Finland on Abolition of Visas
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1975-01-31 Helsinky
Platnost 1.4.1975
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1975-04-29 41/1975

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Republic of Finland for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1990-11-06 Praha
Platnost 23.10.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1991-11-27 478/1991

Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o strukturálním adaptačním úvěru

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Republic of Finland on Structural Adjustment Credit
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-05-24 Helsinky
Platnost 24.5.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o letecké dopravě mezi Československem a Finskem

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between Czechoslovakia and Finland
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1949-07-13 Helsinky
Platnost 19.1.1950
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2006-01-02 1/2006

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Finland on Co-operation in the Field of Tourism
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1977-12-20 Praha
Platnost 14.10.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1978-12-12 141/1978

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Finland on International Road Transport
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1970-02-23 Helsinky
Platnost 15.1.1971
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1971-07-07 51/1971

Protokol o provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě, podepsané v Helsinkách dne 23. února 1970

Název v cizím jazyce Protocol on the Application of the Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Finland on International Road Transport, signed at Helsinki, February 23, 1970
Země a mez. organizace Finsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1970-02-23 Helsinky
Platnost 15.1.1971
Platnost pro ČR 1993-01-01
.