Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

France Ilustrace
Francie Francie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dodatek č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2014-02-17 Praha
Místo podpisu 2014-02-04 Praha
Platnost 1.3.2014
Publikace č. 2014-03-17 11/2014

Dodatek č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2013-11-14 Praha
Místo podpisu 2013-10-21 Praha
Platnost 15.11.2013
Publikace č. 2013-12-18 100/2013

Všeobecná úmluva o sociální bezpečnosti mezi Republikou československou a Republikou francouzskou s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem

Název v cizím jazyce Convention Générale entre la Tchécoslovaquie et la France sur la sécurité sociale, Accord Complémentaire, Protocole Spécial et Protocole Cloture
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1948-10-12 Paříž
Platnost 1.7.1949
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1949-10-16 215/1949

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le Gouvernement de la République francaise concernant les transports routiers internationaux
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1968-09-21 Praha
Platnost 15.5.1969
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1969-08-14 96/1969

Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou

Název v cizím jazyce Accord de Paiement entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Francaise
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-01-16 Paříž
Platnost 1.3.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Fédérative Tcheque et Slovaque et le Gouvernement de la République Francaise relatif a la coopération dans le domaine de la formation
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-09-13 Praha
Platnost 13.9.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République tcheque et le Gouvernement de la République francaise sur l´echange de données et la coopération en matiere de cotisations et de lutte contre la fraude aux prestations de sécurité sociale
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2008-07-11 Chantilly
Platnost
Publikace č. 2011-04-15 39/2011

Správní ujednání č. 1 o podmínkách provádění Všeobecné úmluvy o sociálním zabezpečení, uzavřené mezi Československem a Francií dne 12. října 1948, změněné a doplněné Dodatkovou úmluvou ke Všeobecné úmluvě, podepsanou dne 17. října 1967, jakož i Do...

Název v cizím jazyce Arrangement administratif No 1 concernant les modalités d´application de la Convention Générale sur la Sécurité Sociale conclue entre la Tchécoslovaquie et la France le 12 octobre 1948 modifié et complétée par l ´Avenant a ladite Convention signé ...
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1970-01-30 Praha
Platnost 1.2.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o spolupráci mezi federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky

Název v cizím jazyce Protocole de coopération entre le Ministere Fédéral des Affaires Etrangeres de la République Fédérative Tcheque et Slovaque et le Ministere des Affaires Etrangeres de la République Francaise
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1991-05-07 Paříž
Platnost 7.5.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatek k Dohodě mezi Československou republikou a Francouzskou republikou o uspokojení některých francouzských zájmů v Československu z 2. června 1950

Název v cizím jazyce Avenant a l´Accord du 2 Juin 1950 entre la République tchécoslovaque et la République francaise sur l´indemnisation de certains intérets francais en Tchécoslovaquie
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1956-06-06 Paříž
Platnost 6.6.1956
Platnost pro ČR 1993-01-01

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

Název v cizím jazyce Accord culturel entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Francaise
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1967-10-26 Paříž
Platnost 9.2.1968
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1968-05-21 59/1968

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention entre le Gouvernement de la République Tcheque et le Gouvernement de la République Francaise en vue d´eviter les doubles impositions et de prevenir l´evasion et la fraude fiscales en matiere d´impots sur le revenu et sur la fortune
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2003-04-28 Praha
Platnost
Publikace č. 2005-08-01 79/2005

Protokol o ochraně označení původu a ochranných známek /Československá republika - Francie/

Název v cizím jazyce Protocole relatif a la protection des appelations d´origine et des marques
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Ochrana údajů o původu výrobků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1970-02-23 Praha
Platnost 23.2.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů

Název v cizím jazyce Accord de coproduction et d´échanges cinematografiques entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Francaise
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1968-03-06 Paříž
Platnost 19.7.1968
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1969-03-31 21/1969

Ujednání mezi federálním ministerstvem obrany České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem obrany Francouzské republiky o dvoustranné spolupráci ve vojenské oblasti

Název v cizím jazyce Arrangement entre le Ministere de la Défense de la République Fédérative Tcheque et Slovaque et le Ministere de la Défense de la République Francaise concernant une coopération bilaterale dans le domaine militaire
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1992-04-03 Paříž
Platnost 3.4.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti policie, veřejného pořádku a veřejné správy

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Tcheque et le Gouvernement de la République Francaise relatif a la coopération en matiere policiere, de sécurité civile et d´administration publique
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-04-02 Praha
Platnost 1.8.1997

Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky na léta 2012 a 2013

Název v cizím jazyce Lettre d´Intention relative a la coopération educative, universitaire et linguistique entre le ministere de l´Education, de la Jeunesse et des Sports de la République tcheque et le ministere des Affaires etrangeres de la République francaise pour ...
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství a vzdělávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2012-07-10 Praha
Platnost 10.7.2012
Publikace č. 2012-08-09 75/2012

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou o hospodářské spolupráci v oblasti průmyslu

Název v cizím jazyce Accord entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Francaise sur la Coopération Economique dans le domaine des Industries
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1970-02-23 Praha
Platnost 23.2.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání o změně Tabulky B Přílohy k Dohodě mezi Republikou Československou a Republikou Francouzskou o leteckých službách ze dne 27. července 1946 sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1948-10-07 Paříž
Místo podpisu 1948-09-01 Paříž
Platnost 7.10.1948
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2006-04-28 41/2006

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Název v cizím jazyce Arrangement entre le Ministere de la Défense de la République tcheque et le Ministere de la Défense de la République francaise relatif a la coopération en matiere de géographie militaire
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2004-03-29 Praha
Platnost 29.3.2004
Publikace č. 2004-05-03 54/2004

Dohoda o restitucích mezi Československem a Francií a Protokol podepsaný v Praze dne 15. února 1955

Název v cizím jazyce Accord sur les restitutions entre la Tchécoslovaquie et la France et Protocol
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1946-11-20 Praha
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2012/2013

Název v cizím jazyce Lettre d´Intention relative au soutien au fonctionnement des sections bilingues franco-tcheques entre le Ministere de l´Education, de la Jeunesse et des Sports de la République tcheque et le Ministere des Affaires Etrangeres de la République franc...
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství a vzdělávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2012-11-23 Praha
Platnost 23.11.2012
Publikace č. 2013-02-20 17/2013

Dohoda mezi Československou republikou a Francouzskou republikou o uspokojení některých francouzských zájmů v Československu

Název v cizím jazyce Accord entre la République tchécoslovaque et la République francaise sur l´indemnisation de certains interets francais en Tchécoslovaquie
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1950-06-02 Praha
Platnost 18.10.1951
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o francouzských zájmech v československých znárodněných podnicích

Název v cizím jazyce Accord sur les interets francais dans les entreprises tchécoslovaques nationalisées
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1948-08-06 Paříž
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Fédérative Tcheque et Slovaque et le Gouvernement de la République Francaise sur la creation et les modalités de fonctionnement des centres culturels
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní a informační střediska
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-09-13 Praha
Platnost 26.11.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2009-06-26 54/2009

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Tcheque et le Gouvernement de la République Francaise relatif a l´échange et a la protection reciproques des informations classifiées
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-02-15 Paříž
Platnost
Publikace č. 2005-04-08 43/2005

Dohoda mezi příslušnými úřady francouzskými a československými za účelem usnadnění připouštění volontérů /praktikantů/ do obou zemí

Název v cizím jazyce Arrangement entre les Autorités compétentes de Tchécoslovaquie et de France en vue de faciliter l´admission des stagiaires dans les deux pays
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1930-05-22 Praha
Platnost 17.7.1930
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatek k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2013-04-24 Paříž
Místo podpisu 2013-04-08 Paříž
Platnost 1.5.2013
Publikace č. 2013-06-26 44/2013

Dodatková úmluva k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií z 12. října 1948

Název v cizím jazyce Avenant a la Convention Générale sur la Sécurité Sociale signée le 12 octobre 1948 entre la Tchécoslovaquie et la France
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1967-10-17 Paříž
Platnost 1.2.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1970-06-30 68/1970

Veterinární úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

Název v cizím jazyce Convention Veterinaire entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Francaise
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Veterinární dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1967-05-30 Paříž
Platnost 10.11.1967
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1968-05-21 60/1968

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou

Název v cizím jazyce Convention consulaire entre la République socialiste tchécoslovaque et la République francaise
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1969-01-22 Praha
Platnost 6.2.1971
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1971-08-31 79/1971

Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii

Název v cizím jazyce Accord de coopération dans le domaine de l´administration fiscale entre la Direction générale des finances et des impots, sous l´égide du Ministere des finances de la République tcheque et la Direction générale des impots, sous l´égide du Minister...
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2004-06-14 Praha
Platnost 14.6.2004
Publikace č. 2006-09-08 84/2006

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci

Název v cizím jazyce Accord de cooperation scientifique et technique entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Francaise
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1965-06-29 Praha
Platnost 14.1.1966
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1966-04-26 22/1966

Dlouhodobá dohoda o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

Název v cizím jazyce Accord a long terme de coopération économique, industrielle et technique entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Francaise
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-01-23 Praha
Platnost 23.1.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1986-05-14 32/1986

Protokol o úpravě některých finančních otázek mezi Československou republikou a Francouzskou republikou

Název v cizím jazyce Protocole sur le reglement de certaines questions financieres entre la République Tchécoslovaque et la République Francaise
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1956-06-06 Paříž
Platnost 6.6.1956
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Federálním výborem pro životní prostředí České a Slovenské Federativní Republiky a Ministerstvem životního prostředí Francouzské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

Název v cizím jazyce Accord entre le Comité Fédéral pour l´Environement de la République Fédérative Tcheque et Slovaque et le Ministere de l´Environnement de la République Francaise dans le domaine de l´environnement
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1991-06-21 Dobříš
Platnost 21.6.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01

Doplněk k Dodatkové dohodě ke Všeobecné úmluvě ze dne 12. října 1948 mezi Československem a Francií o sociální bezpečnosti

Název v cizím jazyce Avenant a l´Accord Complémentaire a la Convention Générale du 12 octobre 1948 entre la Tchécoslovaquie et la France sur la Sécurité Sociale
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1967-10-17 Paříž
Platnost 1.2.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1970-06-30 68/1970

Smlouva o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou

Název v cizím jazyce Traité d´entente et d´amitié entre la République Fédérative Tcheque et Slovaque et la République Francaise
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1991-10-01 Paříž
Platnost 15.10.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1992-11-12 502/1992

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních

Název v cizím jazyce Convention entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Francaise, relative a l entraide judiciaire, a la reconnaissance et a l´exécution des décisions en matiere civile, familiale et commerc...
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1984-05-10 Paříž
Platnost 1.7.1985
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1985-10-04 83/1985

Protokol o úpravě československo-francouzských sporných otázek

Název v cizím jazyce Protocole concernant le reglement du contentieux financier tchécoslovaco-francais
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-01-16 Paříž
Platnost 1.3.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti pohonných hmot a maziv

Název v cizím jazyce Arrangement entre le Ministere de la Defense de la République Tcheque et le Ministre de la Defense de la République Francaise relatif a la coopération dans le domaine des carburants et lubrifiants
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2000-11-22 Paříž
Platnost 22.11.2000
Publikace č. 2001-01-12 2/2001

Protokol o soustavě sociálního pojištění, která bude použita na československé studenty ve Francii a na francouzské studenty v Československu

Název v cizím jazyce Protocole relatif au régime d´assurances sociales applicable aux étudiants tchécoslovaques en France et aux étudiants francais en Tchécoslovaquie
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1967-10-17 Paříž
Platnost 1.12.1969
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1970-01-01 68/1970

Úmluva mezi Československou republikou a republikou Francouzskou o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí a invalidity přiznávaných obětem války za r. 1939-1945

Název v cizím jazyce Convention entre la Tchécoslovaquie et la France concernant le paiement de pensions de deces et d´invalidité aux victimes de la guerre de 1939-1945
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1947-12-01 Paříž
Platnost 1.11.1949
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1950-04-30 41/1950

Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou

Název v cizím jazyce Accord entre la République Fédérative Tcheque et Slovaque et la République Francaise sur l´encouragement et la protection reciproques des investissements
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1990-09-13 Praha
Platnost 27.9.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1991-11-05 453/1991

Dohoda mezi ministerstvem vnitra České republiky, ministerstvem vnitra Slovenské republiky na straně jedné a ministerstvem vnitra Francouzské republiky na straně druhé o spolupráci směřující k podpoře demokratického rozvoje místní správy v České a...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy vnitra
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1991-12-05 Paříž
Platnost 5.12.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le Gouvernement de la République francaise concernant la coopération dans le domaine du tourisme
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-05-03 Paříž
Platnost 1.3.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1979-06-05 54/1979

Protokol o doplňkovém přídavku podle francouzského zákona z 30. června 1956 v platném znění

Název v cizím jazyce Protocole relatif a l´allocation supplémentaire instituée par la loi francaise du 30 juin 1956 modifié
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1967-10-17 Paříž
Platnost 1.12.1969
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1970-06-30 68/1970

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Fédérative Tcheque et Slovaque et le Gouvernement de la République Francaise sur la suppression du visa de court séjour
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-07-11 Praha
Místo podpisu 1990-07-10 Praha
Platnost 15.7.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1990-08-27 341/1990

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměnách v oblastech mládeže a tělovýchovy a sportu

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République tcheque et le Gouvernement de la République francaise sur la coopération et les échanges dans les domaines de la jeunesse et des sports
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1993-07-12 Praha
Platnost 1.12.1993
Publikace č. 1994-02-11 29/1994

Protokol o spolupráci mezi ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstvem školství a kultury Francouzské republiky a Státním tajemníkem Francouzské republiky pro technické vzdělávání

Název v cizím jazyce Protocole de coopération entre le Ministere de l´Education, de la Jeunesse et des Sports de la République Tcheque, le Ministere de l´Education Nationale et de la Culture et le Secretariat d´Etat a l´Enseignement Technique de la République Francaise
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1993-01-28 Paříž
Platnost 28.1.1993

Ujednání mezi Federálním ministerstvem spojů Československé socialistické republiky a Státním sekretariátem pošt a telekomunikací Francouzské republiky v oboru pošt a telekomunikací

Název v cizím jazyce Arrangement entre le Ministere Fédéral des Postes et Télécommunications de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Secrétariat d´Etat aux Postes et Télécommunications de la République Francaise dans le domaine des Postes et Télécommunications
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Spoje
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1977-09-15 Praha
Platnost 15.9.1977
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatek k Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii

Název v cizím jazyce Avenant de l´Accord de coopération dans le domaine de l´administration fiscale entre le Ministere des finances de la République tchéque et la Direction générale des impots, sous l´égide du Ministere de l´économie, des finances et de l´industrie de...
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2006-06-15 Paříž
Platnost 15.6.2006
Publikace č. 2006-09-08 85/2006

Správní ujednání č. 2 o podmínkách, za nichž se na pracovníky v dolech a v závodech jim na roveň postavených použije předpisů Všeobecné úmluvy a Dodatkové dohody, uzavřených mezi Československem a Francií dne 12. října 1948, změněných a doplněných...

Název v cizím jazyce Arrangement administratif No 2 concernant les modalités d´application aux travailleurs des mines et établissements assimilés de la Convention générale et de l´Accord complémentaire, conclus entre la Tchécoslovaquie et la France, le 12 octobre 1948...
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1970-01-30 Praha
Platnost 1.2.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Republikou Československou a Republikou Francouzskou o leteckých službách mezi jejich územími ve znění Ujednání podepsaného v Praze dne 8. dubna 1960

Název v cizím jazyce Accord entre la République Tchécoslovaque et la République Francaise relatif aux services aeriens entre leurs territoires respectifs
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1946-07-27 Praha
Platnost 21.1.1947
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2006-04-28 41/2006

Zvláštní dohoda mezi Československem a Francií o odškodnění francouzských zájmů dotčených znárodněním a konfiskací

Název v cizím jazyce Accord Special entre la Tchécoslovaquie et la France concernant le paiement des indemnites revenant aux interesses francais touchés par la nationalisation et la confiscation
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1948-08-06 Paříž
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů

Název v cizím jazyce Convention d´assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République Tcheque et le Gouvernement de la République Francaise pour la prevention, la recherche et la poursuite des fraudes douanieres
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1996-02-13 Praha
Platnost 1.6.1998
Publikace č. 1998-08-21 204/1998

Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Arrangement entre la République tcheque et la République francaise relatif a la représentation dans la délivrance des visas Schengen
Země a mez. organizace Francie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2010-10-15 Paříž
Místo podpisu 2010-09-24 Paříž
Platnost 1.11.2010
Publikace č. 2010-12-22 99/2010
.