Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Irsko Abbey
Irsko Irsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Irsko (irsky: Éire, anglicky: Ireland)

1.2. Rozloha

 • 70 273 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 4 588 252 (2011 census)

Hustota osídlení:

 • 65,3 obyvatel/km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 2,088 mil. (45,5 % )

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 70 000 (od posledního censu v r. 2006)
 • narození 73 000 (roční průměr)
 • úmrtí 28 000 (roční průměr)

Demografické složení:

 • muži 49,53 %
 • ženy 50,47 %

Průměrný věk: 36,1 roku

1.5. Národnostní složení

Irové - 3 927 143 (88%)

Poláci - 122 585 (2,7%)

Britové - 112 259 (2,5%)

Litevci - 36 683 (0,8%)

Lotyši - 20 593 (0,5%)

 

1.6. Náboženské složení

 • Římsko–katolické 84%
 • protestantské 3%
 • ostatní 7%
 • bez vyznání 6%

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředními jazyky jsou irština a angličtina. Angličtina dominuje, alespoň základně irsky hovoří 35% obyvatel.

Dalšími nejčastěji používaným jazyky jsou polština, francouzština, litevština, španělština.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Nejčastěji uváděné členění země představuje 26 historických okresů (anglicky: county), které se používá především ve sportovním a kulturním kontextu. Avšak samosprávu okresní úrovně má 34 územních celků, z nichž většina je totožná s územím celého jednoho okresu (29). Zbylých 5 celků jsou města Dublin, Cork, Limerick, Galway a Waterford, která jsou spravována odděleně od příslušných okresů. Vyšších územních celků (krajů) je 8.

Pro některé účely se  používá jiné členění, např. pro parlamentní volby 42 volebních obvodů (okresy s více obyvateli jsou rozděleny, s méně jsou spojeny). Ve statistice 4 historické provincie (Leinster na východě ostrova, Munster na jihu, Connacht na západě a Ulster na severu – 6 z 9 okresů Ulsteru tvoří Severní Irsko), v cestovním ruchu 6 turistických oblastí nebo pro účely čerpání z fondů Evropské unie 2 rozvojové oblasti (rozvinutější jihovýchod a méně rozvinutý severozápad).

Hlavním městem je Dublin na východním pobřeží. Další velká města jsou Cork na jižním pobřeží, Galway a Limerick na západním a Waterford na jihovýchodním.

Název Počet obyvatel
Dublin  527 612 (metropole: 1 273 069)
Cork  119 230 
Limerick   57 106
Galway   75 529
Waterford   46 732

(Zdroj: CSO/Population 2011)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Euro, €1 = 100 cent/ů

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pracovní doba a úřední hodiny jsou vesměs od 9 do 17 hod., banky mají otevřeno od 10 do 16 hod. Prodejní doba obchodů je značně variabilní. Čím větší nebo na turisty více zaměřená prodejna a více exponované místo, tím větší pravděpodobnost večerního, sobotního i nedělního prodeje. Prodloužené otevírací hodiny jsou ve čtvrtek.  Prodejní doba pro prodej alkoholických nápojů v maloobchodních prodejnách je zkrácena zákonem. V době významných křesťanských svátků je téměř všude zavřeno a je omezen provoz kin a divadel.

Volné dny jsou soboty, neděle a svátky nebo náhradní termíny svátků dle stanovené (někdy i v rámci pracovně-právních vztahů dohodnuté) kompenzace:

 • 1. leden New Year`s Day
 • 17. březen St. Patrick`s Day (irský národní svátek)
 • pátek před velikonocemi Good Friday (neoficiální, ale dodržovaný den pracovního volna)
 • velikonoční pondělí Easter Monday
 • první pondělí v květnu Early May Bank Holiday
 • první pondělí v červnu Bank Holiday
 • první pondělí v srpnu Summer Bank Holiday
 • poslední pondělí v říjnu Bank Holiday
 • 25. prosinec Christmas Day
 • 26. prosinec St. Stephen`s Day

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Irsko je zemí křesťanského civilizačního okruhu s tomu odpovídajícími způsoby jednání a společenského styku. Z povahových rysů vyniká u Irů zdvořilá družnost a uvolněnost. Časté je oslovování křestním jménem od prvního setkání bez záměru nebo náznaku familiárnosti.

Ač jsou úředními jazyky irština a angličtina, irština se používá velmi omezeně a nikdo její znalost od cizinců ani neočekává. Zvýšenou pozornost může vyžadovat zvláštní výslovnost, se kterou se lze v mluveném anglickém projevu u mnoha Irů setkat. Navíc se v některých případech v irské angličtině užívá jen irský termín, např.: Garda (gárda) - irská policie, Dáil (dojl) - irská poslanecká sněmovna, TD (tý dý) - irský poslanec, Taoiseach (týšok) - předseda irské vlády, Tánaiste (tónyšte) - místopředseda irské vlády.

Irsko je republika a někdy je proto místo označení "Ireland" použit termín "Republic", občas "State" a v méně formální podobě také "South(ern Ireland)" v protikladu k "North(ern Ireland)". Čtyři velké oblasti (historické provincie) ostrova Irsko jsou Connacht, Leinster, Munster a Ulster. Větší část Ulsteru je dnes Severní Irsko a menší část leží v Republice. Značení ulic a domů je méně systematické než v ČR. Názvy ulic bývají často složeny z několika slov a jednotlivé části složeného názvu někdy uváděny v různém pořadí. PSČ nejsou zavedena. V adresách mimo větší města se před jménem okresu uvádí County nebo zkratka Co. Někdy není uvedeno, že se jedná o Severní Irsko. Okresy v Severním Irsku jsou: Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Derry a Tyrone.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v Irsku je oproti ČR na nižší kvalitativní úrovni. Základní ambulantní ošetření se poskytuje v ordinaci praktických lékařů (GP - General Practitioner) nebo obvodních zdravotnických střediscích (community care). Základ nemocniční sítě představuje několik desítek státních nemocnic (public hospitals), kterou doplňuje menší počet polosoukromých (voluntary) a soukromých (private) nemocnic (hospitals).

Telefonní číslo na záchrannou službu (emergency service) je 999 nebo 112 a je společné i pro hasiče (fire brigade) a policii (garda). Za jakoukoli návštěvu lékaře či den strávený v nemocnici se platí standarní paušální poplatek. Veškeré předepsané léky se rovněž hradí v plné výši. Za ošetření se platí, pokud podmínky zdravotního pojištění v konkrétním případě neumožňují přímé zúčtování. Další informace jsou k dispozici na www.dohc.ie , případně www.hse.ie.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádné další české instituce v Irsku své zastoupení nemají.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Tísňové volání 999 nebo 112
 • Telefonní informace 11850

1.18. Internetové informační zdroje

Informace pro imigranty

Základní informace www.citizensinformation.ie

Úřad práce (FÁS) www.fas.ie

Ochrana spotřebitelů www.consumerconnect.ie

 

Turistické informace o Irsku

Obecné:

Fáilte Ireland                              www.failteireland.ie

Tourism Ireland                         www.tourismireland.com

Dublin a okolí                            www.visitdublin.ie

Severní Irsko                              www.discovernorthernireland.com

Doprava:

Irish Ferries                                 www.irishferries.ie

Irish Rail                                       www.irishrail.ie

Bus Eireann                                 www.buseireann.ie

Dublin Bus                                   www.dublinbus.ie

Aer Lingus                                   www.aerlingus.com

Ryanair                                         www.ryanair.com

Ubytování v Irsku:

Dlouhodobé pronájmy               www.daft.ie

Hotely                                           www.hotel-ireland.com

Bed and Breakfast                      www.townandcountry.ie

Hostely                                          www.dublinhostel.com

Hostely                                          www.hostellingireland.com

Hostely                                          www.irish-hostels.com

Camping                                       www.camping-ireland.ie

 

Irské instituce:

Irská média:

Televize a rozhlas RTE                  www.rte.ie  

The Irish Times                              www.irishtimes.com

Irish Independent                           www.independent.ie

The Examiner                                 www.irishexaminer.ie

Sunday Business Post                 www.thepost.ie

Evening Echo                                 www.eecho.ie

Vládní instituce:

Irská vláda, ministerstva               www.gov.ie

 

Kulturní instituce:

Arts Council, odkazy na kulturní instituce     www.artscouncil.ie

The National Gallery                       www.nationalgallery.ie

The National Concert Hall              www.nch.ie

The National Library of Ireland      www.nli.ie

Irish Museum of Modern Art           www.modernart.ie

The Chester Beatty Library             www.cbl.ie

Program kulturních akcí                  www.art.ie

 

Ekonomika a obchod:

Oficiální stránky vlády www.irlgov.ie

Central Bank of Ireland www.centralbank.ie

Statistický úřad www.cso.ie

Národní rozvojový plán www.ndp.ie

Státní rozpočet www.budget.gov.ie

Registrace firem www.cro.ie

Informace pro podnikatele www.basis.ie

1.19. Adresy významných institucí

Úřad předsedy vlády - www.taoiseach.ie (obsahuje odkazy na jednotlivá ministerstva a jiné státní instituce)

Enterprise Ireland (podpora irských firem a podnikání, obdoba CzechTrade) - www.enterprise-ireland.com

Centrální statistický úřad - www.cso.ie

Centrální banka - www.centralbank.ie

Investment and Development Agency www.idaireland.com

 

 

.