Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Island panorama
Island Island

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Islandská finanční a hospodářská krize z let 2008 - 2009 měla  obrovský dopad na finanční systém a celou ekonomiku země.  Vláda nastolila v součinnosti s MMF úsporný ekonomický program, díky… více ►

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Aktuální recese v Evropě sice islandskou ekonomiku v jejím téměř 3% rozletu poněkud přibrzdila, přesto však růst HDP v roce 2012 ve výši 1,6% a předpoklaný růst ve výši 2,1% v roce 2013… více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.