Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Island panorama
Island Island

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Islandská republika (Lýdveldid Island)

1.2. Rozloha

 • 103 000 km2, z toho jezera 2 757 km2, ledovce 11 922 km2, lávová pole a  pustina 64 538 km2.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 325 671 (1.1.2014)
 • hustota 3,16 obyvatele na km²
 • cca 57 % ekonomicky činného obyvatelstva

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

V roce 2010 činil roční přírůstek obyvatelstva 832 obyvatel, v roce 2011 již 1023 obyvatel (0,4% populace), v roce 2012 již 2282 obyvatel (0,7% nárůst) a v roce 2013 dokonce 3814 obyvatel (1,2%), což je z poloviny způsobeno přirozeným přírůstkem a z poloviny přistěhovalectvím. Zvýšení počtu populace je pro Island stěžejní a především dobrou zprávou, neboť rok 2009 byl v důsledku finanční a hospodářské krize ve znamení odlivu obyvatelstva, poprvé od roku 1889. Poněkud netypicky v celosvětovém kontextu, přistěhovalci na Island pochází nejčastěji z Německa, Dánska, Norska, Spojených států, Velké Británie a Polska.

 • 0–19 let – 27,4%
 • 20-64 let - 59,4%
 • 65 a více – 13,2%

Průměrný věk obyvatel na Islandu je jeden z nejnižších v Evropě, ačkoliv i zde se mírně zvyšuje (2010 - 36,4 roku, 2011 - 36,6 roku, 2012 - 36,9 roku a 2013 - 37,2 roku).

 

1.5. Národnostní složení

Řádově 90% obyvatelstva tvoří Islanďané, mezi nejpočetnější národnostní menšiny patří především Poláci (9500 osob, přes 3% obyvatelstva), dále Dánové (3035 osob), Švédi (1857 osob), Američané (1836 osob), Němci (1577 osob), Litevci (1500 osob), Filipínci (1464 osob), Briti (1172 osob), Thajci (1111 osob) a další včetně 157 Čechů.

1.6. Náboženské složení

Přes 80 % obyvatel se hlásí k evangelicko­luteránské církvi (Lutheran Church of Iceland), která je státní církví a biskupy jmenuje president. Římských katolíků je registrováno cca 2,5 %.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Islandština patří do skupiny skandinávských jazyků; běžná je znalost angličtiny a dánštiny.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Island se administrativně dělí na 79 obcí (sveitarfélög) a 8 krajů (hluti).

Administrativní členění Islandu
isl. názevangl. názevrozlohapoč. obyv.hl. město
Höfudborgarsvædi Capital Region  1.062  207.612   Reykjavík 
Sudurnes (Reykjanes)  Southern Peninsula  829  21.490   Keflavík 
Vesturland  West  9.554  15.478   Akranes 
Vestirdir  Westfjords  9.409  7.269   Ísafjördur 
Norduland vestra  Northwest  12.737  7.255   Saudarkrókur 
Norduland eystra  Northeast  21.968  28.839   Akureyri 
Austurland  East  22.721  13.776   Egilsstadir 
Sudurland  South  24.526  23.952   Selfoss 

Nejvíce obyvatel žije v hlavním městě Reykjavíku (121.230 obyvatel), jehož aglomerace má 208.000 obyvatel. Dalšími velkými městy jsou Kópavogur (32.308 obyvatel), Hafnarfjördur (27.357), Akureyri (18.103), Keflavík (14.153) a Gardabór (11.256).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Islandská koruna (ISK) se dělí na 100 aurarů. V praxi jsou ceny evidovány v celých jednotkách. Všechny volně směnitelné měny jsou finančními  institucemi  akceptovány. Kurz islandské koruny k 1.4.2014 /střední sazba/ :  1 USD = 114 ISK, 1 EUR = 157 ISK.

Vzhledem ke stále platným měnovým restrikcím vyhlášených Islandskou centrální bankou v průběhu bankovní krize není ISK volně směnitelnou měnou, ani s ní nelze realizovat přeshraniční styk.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v roce 2013:

 • 1.1  Nový rok
 • 17.4. - 21.4.  Velikonoce (pohyblivý svátek)
 • 24.4.  1. letní den (pohyblivý svátek)
 • 1.5. Svátek práce
 • 29.5.  Nanabevstoupení Páně (pohyblivý svátek)
 • 8.6. - 9.6. Letnice (pohyblivý svátek)
 • 17.6. Den nezávislosti - státní svátek
 • 4.8. Den obchodu (první pondělí v srpnu)
 • 24. -  26.12. Vánoce
 • 31.12. Silvestr

Obvyklá pracovní a prodejní doba

Úřední hodiny jsou zpravidla od 9:00 do 17:00 hod., některé instituce je mění v letních měsících na dobu od 8:00 do 16:00 hod. Obchody jsou otevřeny od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 hod., v sobotu od 10:00 do 14:00 až 16:00, první sobotu v měsíci do 18 hodin. Některá velká nákupní centra v Reykjavíku mívají otevřeno i v neděli odpoledne (Např. Kringlan). Na Islandu se běžně používají kreditní karty, nejrozšířenější jsou EUROCARD/MASTERCARD a VISA. Banky mají otevřeno pondělí – pátek od 09:15–16:00.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Jednací řeč – Islanďané většinou hovoří kromě mateřštiny ještě anglicky a dánsky. Bezpečnostní situace je dobrá.

Podnebí je ovlivněno Golfským proudem, zimy jsou relativně mírné a léta chladná. Dochází k rychlým a obtížně předvídatelným změnám počasí. Často prší a je prudký vítr. Průměrná teplota v Reykjavíku je v lednu - 0,5 a v červenci 10,6 stupňů Celsia.

Po celý rok platí na Islandu světový čas (GMT), tedy v zimě o 1 hodinu méně než v ČR, v období letního času o 2 hodiny méně.

Kurs: 100 ISK = cca 17,50 Kč (duben 2014).  Vzhledem ke stále platným měnovým restrikcím na ISK, Česká národní banka od července 2009 dočasně pozastavila stanovování kurzu islandské koruny. Kurs ISK podléhá častým změnám, je třeba proto sledovat jeho vývoj. Island není členem EU  a tedy ani EMU. Euro se v bankách přijímá a mění (stejně jako v ČR). Rovněž tak větší hotely s mezinárodní klientelou akceptují platby v euro.

Cenová hladina zboží i služeb je relativně vysoká. Cena potravin a řady jiného zboží odpovídá cca dvojnásobku ceny v ČR.

Stát má monopol nejenom na výrobu, ale i na prodej alkoholu. Alkoholické nápoje jsou zatíženy vysokými cly a daněmi a jsou tedy velmi drahé. Kromě piva jsou dostupné jen ve speciálních obchodech „Vínbudín": víno od 800 ISK, whisky od 3 000 ISK. Ceny v restauracích jsou mnohokrát vyšší v závislosti na kategorii restaurace. Ceny piva se pohybují v rozmezí 350–650 ISK za 0,5l. Konzumace alkoholu na veřejnosti není povolena. Většina turistických ubytoven rovněž nepovoluje prodej a konzumaci alkoholu.

Není dovoleno držet jakékoli byť minimální množství drogy. Tresty za držení, prodej i pašování jsou velmi vysoké.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestách do zemí Evropského hospodářského prostoru se doporučuje kromě Evropského průkazu zdravotního pojištění být vybaven navíc cestovním pojištěním, které pokryje případné další náklady (spoluúčast, repatriace apod.).

 • Pohotovostní telefon: 112 (policie, hasiči aj.)
 • První pomoc: +354-5251000
 • Lékařská pohotovost (Reykjavík) +354-5521230

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Islandu nemá v současné době vlastní zastoupení žádná z českých institucí. V teritoriu nepůsobí ani žádné organizační složky českých hospodářských subjektů.  

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Tísňová volání

 • Pohotovostní telefon: 112 (policie, hasiči aj.)
 • První pomoc: +354-5251000
 • Lékařská pohotovost (Reykjavík) +354-5521230

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Na Islandu působí obchodní komora se standardním zaměřením činnosti, tzn. že se zabývá informacemi o obchodních možnostech, zprostředkovatelským servisem a zajišťováním vybraných služeb pro své členy.

Kontaktní adresa obchodní komory:

THE ICELAND CHAMBER OF COMMERCE
/Verslunarrád Íslands/
Hús verslunarinnar
Kringlan 7
103 REYKJAVÍK
ICELAND

Telefon : + 354 5886 666
Telefax : + 354 5686 564
E-mail : vilhjalmur@chamber.is
Internet : http://www.chamber.is

Kontaktní adresa Obchodní rady (zaměřená na islandský export):

THE TRADE COUNCIL OF ICELAND
/Útfluntningsrád Íslands/
Borgartún 35
P.O.Box 1000
121 REYKJAVÍK
ICELAND

Telefon : + 354 5114 000
Telefax : + 354 5114 040
E-mail : tradecouncil@icetrade.is
Internet : http://www.icetrade.is

.