Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kypr panorama
Kypr Kypr

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialististickou republikou a Kyperskou republikou

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1974-05-08 Nikósie
Platnost 7.2.1975
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1975-09-15 93/1975

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Cyprus on the International Road Transport of Passengers and Goods
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-05-20 Nikósie
Platnost
Publikace č. 2009-10-02 87/2009

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Cyprus
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-04-08 Praha
Platnost 9.10.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1987-12-29 26/1987

Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Cyprus on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-06-09 Nikósie
Platnost
Publikace č. 2012-09-05 76/2012

Dohoda mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Cyprus for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2001-06-15 Praha
Platnost
Publikace č. 2002-10-31 115/2002

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Cyprus on Co-operation in the Field of Defence
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2012-11-19 Brusel
Platnost 19.11.2012
Publikace č. 2013-01-07 1/2013

Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1972-06-29 Nikósie
Platnost 25.5.1973
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1974-02-13 7/1974

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

Název v cizím jazyce Consular Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Cyprus
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1976-05-12 Praha
Platnost 27.7.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1979-07-17 74/1979

Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Symfonia metaxy tis Dimokratias tis Tschechias kai tis Kypriakis Dimokratias gia tin koinoniki Asfaleia
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1999-01-19 Praha
Platnost
Publikace č. 2000-10-10 106/2000

Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1971-04-16 Praha
Platnost 1.7.1971
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1971-12-29 167/1971

Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky na léta 2000 - 2002

Název v cizím jazyce The Executive Programme of Co-operation in the Field of Education, Youth and Sport between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Cyprus for the years 2000 - 2002
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2000-06-08 Nikósie
Platnost 8.6.2000
Publikace č. 2000-08-11 79/2000

Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a ministerstvem zahraničních věcí Kyperské republiky

Název v cizím jazyce Protocol on Cooperation between the Federal Ministry of Foreign Affairs of the Czechoslovak Socialist Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1989-06-13 Nikósie
Platnost 13.6.1989
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky z 8. dubna 1986

Název v cizím jazyce Protocol to the Agreement on Economic Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Cyprus of April 8, 1986
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-12-29 Nikósie
Platnost 29.12.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Cyprus on Legal Assistance in Civil and Criminal Matters
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1982-04-23 Nikósie
Platnost 18.5.1983
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1983-09-13 96/1983

Dohoda o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem vnitra Kyperské republiky

Název v cizím jazyce Agreement for Cooperation between the Ministry of Interior of the Czech and Slovak Federal Republic and the Ministry of Interior of the Republic of Cyprus
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy vnitra
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1992-12-07 Praha
Platnost 7.12.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Cyprus
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1967-11-13 Nikósie
Platnost 30.9.1968
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1969-04-24 34/1969

Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment of the Republic of Cyprus on co-operation in the field of agriculture
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1997-06-05 Praha
Platnost 5.6.1997
Publikace č. 1997-10-24 270/1997

Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Cyprus for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Protocol
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2009-04-28 Nikósie
Platnost
Publikace č. 2009-12-22 120/2009

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o zrušení vízové povinnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Cyprus on the Abolition of Visa Requirements
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1995-06-23 Nikósie
Platnost 31.7.1995
Publikace č. 1995-08-31 186/1995

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Scientific and Technical Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Cyprus
Země a mez. organizace Kypr
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1965-11-13 Nikósie
Platnost 13.11.1965
Platnost pro ČR 1993-01-01
.