Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Lichtenštejnsko vesnice
Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und dem schweizerischen Bundesrat über die gegenseitige Aufhebung der Visumspflicht
Země a mez. organizace Lichtenštejnsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2004-03-09 Bern
Místo podpisu 2003-07-31 Bern
Platnost
Publikace č. 2005-01-10 3/2005

Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o rozšíření provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě,...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Lichtenštejnsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-02-06 Praha
Platnost 6.2.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1980-08-27 28/1980

Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací a Závěrečný protokol

Název v cizím jazyce Traité de commerce entre la République Tchécoslovaque et la Confédération suisse
Země a mez. organizace Lichtenštejnsko
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Obchodní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1953-11-24 Bern
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1954-11-15 50/1954

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě a Prováděcí protokol

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und dem Schweizerischen Bundesrat über den internationalen Personen- und Güter- verkehr auf der Strasse
Země a mez. organizace Lichtenštejnsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1975-12-17 Praha
Platnost 15.1.1976
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1976-07-19 80/1976

Dohoda o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací, Protokol o platebním styku

Název v cizím jazyce Abkommen über den Wirtschaftsverkehr zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Protokoll betreffend den Zahlungsverkehr
Země a mez. organizace Lichtenštejnsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1971-05-07 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1971-08-31 85/1971
.