Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Litva hrad Trakai
Litva Litva

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Litevská republika (Lietuvos Respublika)

1.2. Rozloha

 • 65 303 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

2,988 mil. obyvatel (odhad v září 2012)

V okamžiku posledního sčítání lidu v březnu 2011 žilo v Litvě celkem 3,043 mil. obyvatel.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Za posledních 10 let se počet obyvatel snížil o 440 600. Na úbytku obyvatel se podílí jak nízká porodnost, tak i vysoká ekonomická emigrace. Podle Mezinárodní organizace pro migraci od vstupu Litvy do EU v roce 2004 zemi opustilo na 300 tisíc obyvatel. Emigrace dosáhla prozatímního vrcholu v roce 2009, kdy odešlo cca. 83 tisíc lidí. Ti, kteří odcházejí, mají dva hlavní rysy: jsou mladí (63% emigrantů je ve věku 15  až 34 let) a jsou dobře vzdělaní. Úbytek kvalifikovaných sil se  projevuje hlavně v IT a ve zdravotnictví.

Zatímco  po roce 2004 mířili Litevci hlavně do Velké Británie a Irska, v posledních letech jsou hlavním cílem skandinávské země, zejména  Norsko, kam odchází desetkrát více Litevců než před krizí. Lákají je  dobrá pracovní místa či sociální benefity. Zaměstnání nalézají např. v těžařství,  rybářství, či dřevařském průmyslu.

Přetrvává relativně velký nepoměr mezi muži a ženami (1,402 mil. versus1,641 mil., tj. 46,1 % versus 53,9 %). Podobně jako dělba populace mezi města (66,7 %) a vesnice (33,3 %). Z hlediska věkové struktury obyvatelstva je podíl osob mladších 15 let (16,1 %) dlouhodobě vůbec poprvé nižší než počet osob v důchodovém věku (21,4 %). O 17,3 % poklesl podíl vdaných/ženatých, zatímco o 11,9 % se zvýšil podíl rozvedených.

 

1.5. Národnostní složení

Etnická struktura obyvatel Litvy je stabilní. V roce 2011 tvořili Litevci  84,2 %,  Poláci 6,6 %, Rusové  5,8 % a Bělorusové  1,2 %. Při sčítání lidu v roce 2001 vedli Litevci  s 83,4 % před Poláky   s 6,7 %, Rusy s 6,3 % a Bělorusy s 1,2 %. Hlavní město Vilnius si zachovalo mnohonárodnostní charakter (63,2 % Litevců, 16,5 Poláků, 12 % Rusů, 3,5 % Bělorusů, 1 % Ukrajinců). V roce 2011 uvedlo 99,4 % obyvatel jako svou mateřštinu jeden jazyk (pro 85,4 % obyvatel Litvy to byla litevština). Ke dvěma mateřským jazykům (takovou možnost nabízelo sčítání v roce 2011 vůbec poprvé) se přihlásilo 0,6 % obyvatel (17 200). Nepřekvapivě uvedli nejčastěji kombinaci litevštiny a ruštiny, litevštiny a polštiny a ruštiny a polštiny.

1.6. Náboženské složení

Více než tři čtvrtiny obyvatelstva vyznávajíkatolické náboženství: 2,35 milionů neboli  77,3 %; 125 200 obyvatel neboli 4,1 % se hlásí ke pravoslaví, 23 300 obyvatel neboli 0,8 % jsou pravoslavní starověrci (stoupenci původního pravoslaví před náboženskou reformou v polovině 17.století), 6,1 %  obyvatelstva je bez vyznání.


 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • litevština
 • nejčastěji používané jazyky: litevština, ruština, polština, angličtina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění:

10 oblastí (krajů) - Alytus, Kaunas, Klaipéda, Marijampolé, Panevéžys, Šiauliai, Tauragé, Telšiai, Utena, Vilnius se 60 administrativními celky (43 okresních, 9 městských a 8 místních samospráv). 60 administrativních celků (43 okresních, 9 městských a 8 místních samospráv). Pozn.: 10 krajských samospráv bylo k 1.7.2010 zrušeno.

Počet obyvatel k 1.1.2012

 • Vilnius (533 713)
 • Kaunas (311 138)
 • Klaipéda (160 361)
 • Šiauliai (107 875),
 • Panevéžys (98 612)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Litas (1 LTL = 100 centas, lze značit i Lt)

fixní kurs 1 € = 3,4528 LTL

Běžný platební styk v LTL, řada bank mění CZK, lze využít i sítě bankomatů.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Dny pracovního klidu:

 • 1. ledna - Nový rok
 • 16. února - státní svátek Den obnovení litevského státu. Hlavní svátek roku. V r. 1918 Rada Litvy podepsala Deklaraci o nezávislosti Litvy
 • 11. března - státní svátek Den obnovení nezávislosti Litvy. V r. 1990 Nejvyšší rada Litevské republiky odhlasovala a podepsala Deklaraci o obnovení nezávislého státu
 • Velikonoční pondělí pohyblivý svátek
 • 1. května - Svátek práce
 • 1. neděle v květnu - Den matky
 • 1. neděle v červnu - Den otce
 • 24. června - Svatý Jan
 • 6. července - Den státu. Korunovace velkoknížete Mindaugase (r. 1253)
 • 15. srpna - Nanebevstoupení Panny Marie
 • 1. listopadu - Dušičky - Den všech svátých
 • 24. - 26. prosince - Vánoční svátky

Obvyklá pracovní doba: normální pracovní týden činí 40 hodin.

Pracovní den od 8.00 hod. do 17.00 hod., v pátek od 8.00 hod. do 15.45 hod.

Obvyklá prodejní doba: potravinářské prodejny jsou otevřeny ve všední dny od 8.00 hod. do 21.00 hod 22.00 hod., velké supermarkety často až do 24.00 hod. Mnoho prodejen pracuje v sobotu i v neděli. Mimo města může být rozsah prodejní doby nižší.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Obecně dobrý vztah k ČR se projevuje i v obchodní oblasti. Dodržovat přesnou dobu dohodnuté schůzky je nutné. Doporučuje se formální oblečení, konzervativní, tmavší. Dárek i při první schůzce nevadí. Je nezbytné mít vizitku, její luxusnější provedení je oceněno. Běžné používání křestního jména není znakem familiárnosti a přátelství, ale zvyk v obchodních kruzích i proto, že litevská příjmení jsou pro cizince těžko zapamatovatelná. Formální znaky postavení či majetku jako velké auto, luxusní hodinky a pobyt v drahém hotelu nejsou hodnoceny jako rozhazování peněz, spíše dodávají prestiž. Nejsou však nutné. Jednání o cenách a dodacích podmínkách mohou být úporná. Při sjednávání platebních podmínek doporučujeme platby předem nebo platby zajištěné. Předejde se tak možným platebním problémům, ke kterým dochází i po letech bezproblémových kontaktů. Na to je třeba dbát zejména v období hospodářských obtíží.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče má standardní režim zemí EU. Český občan získá bezplatnou zdravotní péči za stejných podmínek jako občan místní. Je nutné mít Evropský průkaz zdravotního pojištění, resp. formulář E 106 o zaplaceném zdravotním pojištění. Bezplatná zdravotní péče je ve státních zdravotnických střediscích a nemocnicích. Jejich seznam lze najít na stránkách Státního fondu pacientů www.vlk.lt. U léků je finanční spoluúčast, některé se platí v plné výši. Lékárny volně prodávají řadu léků, které jsou v ČR jen na předpis. Ve Vilniusu jsou i soukromé kliniky se špičkovým vybavením a vysokou úrovní služeb. Zde je však spoluúčast pacienta na uhrazení nákladů vyšší, často stoprocentní. U zubního ošetření je třeba takřka vždy počítat s úhradou, která nebude kompenzována. Ve velkých městech je mnoho soukromých zubních klinik na dobré úrovni.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

ČSA: Od 1.7.2011 bylo zrušeno zahraniční zastoupení ČSA v Litvě a veškeré závazky a smluvní vztahy byly postoupeny na agenturu UAB Globair Lithuania. Od 1.1. 2013 bylo zrušené pravidelné přímé letecké spojení ČSA mezi Prahou a Vilniusem.

Pro cesty do/z Vilniusu bylo v období leden až září 2013 možné využít letů společností Lufthansa (s přestupem ve Frankfurtu), Austrian Airlines (ve Vídni), LOT (ve Varšavě), resp. nového spojení Air Baltic (s přestupem v Rize).

20.9.2013 zahájil soukromý letecký přepravce Air Lituanica pravidelné (4x týdně) přímé lety z Vilniusu do Prahy. Na novou linku byly nasazeny stroje Embraer 170 a175 s kapacitou 76, resp. 86 cestujících. Letenky lze zakoupit zatím pouze online.  

CzechTrade Riga
Vedoucí ZK MPO - Marta Stolařová
Elizabetes13
1010 Riga, Latvia
tel: +37167508371
fax: +37167508370
email: riga@czechtrade.cz

CzechTourism Varšava
Ředitelka Mgr. Ivana Bílková
Al. Róż 16
00-556 Warszawa, Polska
tel: +48 22 629 2916
fax: +48 22 627 9555
email: info-pl@czechtourism.com

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • 118      Informace o telefonních číslech
 •   01      Hasiči                                                           
 •   02      Policie
 •   03      První pomoc

Uvedená čísla jsou integrována do 112.

Podrobnější hospodářské informace a spojení na litevské instituce lze získat na www.businesslithuania.com a na www.stat.gov.lt.

1.18. Internetové informační zdroje

Viz. doplňující souborové informace

1.19. Adresy významných institucí

Viz. doplňující souborové informace

.