Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Lotyšsko Riga
Lotyšsko Lotyšsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Lotyšsko se z pohledu základních makroekonomických údajů prakticky již zotavilo z nejhlubší finanční a hospodářské krize ve svých dějinách. Překonávání dramatického vývoje, kdy byla země v… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Kromě tradic, přátelského prostředí a vzájemného respektu  výraznou roli v pozitivním trendu česko-lotyšských obchodně ekonomických vztahů sehrála skutečnost společného vstupu do EU 1. 5. 2004… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Podobně jako v případě České republiky, připadá v lotyšském ZO lví podíl na země Evropské unie, mezi nimiž vedou Estonsko a Litva, zároveň však zůstávají důležitými partnery i mimounijní,… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

České zboží má v Lotyšsku dobrý zvuk ještě z dob před rokem 1989 a je potěšitelné, že řada výrobců v tradičních "těžkých" oborech se i v silně konkurenčním prostředí dokázala na… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.