Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Lucembursko Lucemburk
Lucembursko Lucembursko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Lucemburské velkovévodství

 • francouzsky Grand-Duché de Luxembourg
 • německy Großherzogtum Luxemburg

1.2. Rozloha

 • 2 586 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Celkem obyvatel: 537 000 (z toho 238 tis. cizinců)
 • Hustota: 207,6 obyvatel/km2

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

V letech 2008–2012 činil průměrný roční přírůstek obyvatelstva přibližně 1,6 %. V aktivním věku (15–64 let) je asi 69 % obyvatelstva, dětí do 14 let je 17,0  % a osob nad 65 let věku 14,0 % obyvatelstva.

1.5. Národnostní složení

 • 298 200 Lucemburčanů
  • 238 800 cizinců, tj. 44,5 % obyvatelstva
  • 88 200 Portugalců,
  • 18 300 Italů,
  • 35 200 Francouzů,
  • 17 600 Belgičanů,
  • 12 400 Němců,  
  • 5 700 Britů,
  • 3 900 Holanďanů,
  • 24 800 ostatních příslušníků EU,
  • 32 700 občanů z rozvojových zemí.

1.6. Náboženské složení

Převažuje katolické vyznání, malé protestantské a židovské komunity.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Lucemburština, administrativními jazyky jsou francouzština a němčina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

3 oblasti (Luxembourg, Diekirch, Grevenmacher), 12 kantonů a 118 obcí.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 euro (EUR) = 100 centů
 • jiné měny nejsou v místním platebním styku užívány

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky

Lucemburský kalendář zaznamenává 11 významných dnů v roce. Jde vesměs o náboženské svátky či významné dny, spjaté s panovnickým domem. Patří k nim:

 • Nový rok
 • Karneval
 • Velikonoce
 • Svátek práce
 • Svátek Nanebevzetí Páně
 • Letnice
 • Státní svátek – narozeniny velkovévody (23. 6.)
 • Svátek Nanebevstoupení Panny Marie (15. 8.)
 • Svatodušní svátky (2. 11.)
 • 1. svátek vánoční (25. 12.)
 • 2. svátek vánoční (26. 12.)

 

 

Svátky v roce 2014

 

Wednesday 1st          January New Year's Day   (L)

Friday           18           April       Good Friday         (B)

Monday        21st        April       Easter Monday    (L)

Thursday      1st          May        Labour Day          (L)

Thursday      29           May        Ascension Day    (L)

Monday        9             June       Whit Monday        (L)

Monday        23           June       National Holiday (L)

Friday           15           August   Assumption          (L)

Saturday (*) 1st          November            All Saints Day      (L)

Wednesday 24           December            Christmas Eve (afternoon)               (B)

Thursday      25           December            Christmas Day    (L)

Friday           26           December            Boxing Day          (L)

(*) All Saints Day (1 Novmber) falls on a Saturday. In such cases, the law stipulates that the employer must grant a compensatory day off within three months of the date of the public holiday (Art.L. 232-3 and Art.L. 232-6(2) of the Labour Code).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V tomto smyslu Lucembursko nijak nevybočuje z obvyklých evropských norem.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Po vstupu ČR do EU 1. května 2004 mají čeští turisté na základě Nařízení 1408/72 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi EU nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny. Nutnou a neodkladnou zdravotní péčí je péče v případě ohrožení života nebo zdraví, která nesnese odkladu na dobu návratu do ČR. Převoz zpět na území ČR není v tomto rozsahu zahrnut. V případě vycestování je nutné, aby český občan požádal pobočku své zdravotní pojišťovny o vystavení Evropské karty zdravotního pojištění. Evropskou kartu zdravotního pojištění předkládá turista k potvrzení přímo v nemocnici nebo u lékaře. Bližší informace je možné získat na stránkách Centra mezinárodních úhrad.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

CzechTrade

Rue du Trone 60

1050 Bruxelles

tel.: +32 2 213 94 60

fax: +32 2 213 94 61

e-mail: brussels@czechtrade.cz

web: www.czechtrade.cz

Centre Tchèque (součást ZÚ)

Rue du Trone 60

1050 Bruxelles

tel.: +32 2 213 94 32-6

fax: +32 2 213 94 31

e-mail: ccbrussels@czech.cz

web: www.czechcentre.be

CzechTourism

Tsjechisch Bureau voor Toerisme-CzechTourism

Strawinskylaan 517 1077 XX Amsterdam NEDERLAND

Tel.: + 31 20 575 3015, +31 20 575 3018

Fax: +31 20 575 3019 E-mail: info-nl@czechtourism.com

CEBRE – Czech Business Representation

Rue du Trone 60

1050 Bruxelles

tel.: +32 2 213 94 50,52

fax: +32 2 213 94 51

e-mail: cebre.europe@mail.be

web: www.cebre.cz

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • záchranná služba: 112
 • policie: 113
 • hasiči: 112
 • lékařská a lékárenská pohotovost: 112
 • infolinky:
  • 124 20 – telekomunikace
  • 4088-1 – pošta
  • 450202-1 – Červený kříž

1.18. Internetové informační zdroje

Vláda a ministerstva

Podnikání v Lucembursku

Hospodářství

Makroekonomické analýzy

Legislativa

Obchod, obchodní příležitosti

Finance a pojištění vývozu

Firemní katalogy

Vybrané profesní asociace

Veletrhy a výstavy

Investiční příležitosti

Finance a kapitálový trh

Burza

Všeobecné finanční informace

České subjekty pro Lucembursko se sídlem v Bruselu

Internetový vyhledávač

Zlaté stránky www.edituspro.lu

 

Další užitečné odkazy:

 

LE LUXEMBOURG DANS DE MULTIPLES DECLINAISONS

 

Le Luxembourg – information générale

http://www.luxembourg.public.lu/fr/index.html

Le Luxembourg – politique gouvernementale

http://www.gouvernement.lu/index.html

http://www.europaforum.public.lu/fr/index.html

Le Luxembourg – administratif

http://www.etat.lu/

http://www.etat.lu/annuaire/index.php?idMin=

http://www.guichet.public.lu/fr/citoyens/index.html

Le Luxembourg – informations macroéconomiques

http://www.statistiques.public.lu/fr/index.html

http://www.bcl.lu/fr/index.php

Le Luxembourg – acteur économique

http://www.luxembourgforbusiness.lu/

http://www.luxembourgforfinance.lu/

http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/index.html

http://www.cc.lu/

Le Luxembourg – paysage médiatique

http://www.gouvernement.lu/functions/liens/medias_internet.html

Le Luxembourg coopération dans le voisinage direct

http://www.benelux.int/

http://www.granderegion.net/fr/index.html

Le Luxembourg – touristique

http://www.ont.lu/fr

http://www.hotels.lu/

http://www.resto.lu/fr/Luxembourg/

Le Luxembourg – art et culture

http://www.luxembourg.public.lu/fr/culture/index.html

http://www.musee.lu/

http://www.ont.lu/fr/whats‐on

http://culture.luxweb.lu/fr/

Le Luxembourg – sportif

http://www.sport.public.lu/fr/index.html

Le Luxembourg – ironique

http://www.promoteluxembourg.com

Le Luxembourg – en brochures

http://www.luxembourg.public.lu/fr/publications/index.html

1.19. Adresy významných institucí

Významné obchodní komory a podnikatelské svazy v zemi

Chambre de Commerce du Grand Duché de Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi

L-2981 Luxembourg   

tel.: +352 42 39 39-1

fax: +352 43 83 26

web: www.cc.lu

Luxembourg for Finance

7, rue Alcide de Gasperi

L-2981 Luxembourg   

tel.: +352 27 20 21 1

fax: +352 27 20 21 399

e-mail: chamcom@cc.lu

web: www.lff.lu

Luxembourg for Business

19-21, bd. Royal

L-2499 Luxembourg

tel.: +352 247-84116

fax: +352 24 18 14

web: www.luxembourgforbusiness.lu

Confédération de Commerce

23, allée Scheffer

L-2520 Luxembourg

tel.: +352 473125

fax: +352 220059

Chambre d‘Agriculture

261, route d‘Arlon

L-8011 Strassen

tel.: +352 31 38 76-8

fax: +352 31 38 75

FEDIL

Federace lucemburského průmyslu

7, rue Alcide de Gasperi

L-1013  Luxembourg

tel: +352 43 53 66-1

fax: +352 43 23 28

e-mail: fedil@fedil.lu

web: www.fedil.lu

Smíšené komory

Česko-belgicko-lucemburská smíšená obchodní komora v ČR (přestala fungovat a existovat v letech 2010-11)

Thámova 20

CZ 186 00 Praha 8

tel.: +420 221 890 737-738

e-mail: cblkomora@iol.cz

web: www.cblchamber.cz

Hlavní lucemburské instituce s působností v oblasti podnikání

Ministère des Classes Moyennes

6, avenue Emil Reuter

L-2937 Luxembourg

tel.: +352 478-1

fax: +352 478 47 40

obchodní rejstřík:

Registre de Commerce

145, rue Melenbach

L-2168 Luxembourg

tel.: +352 26 42 81

fax: +352 26 42 85 55

pracovní povolení pro cizince:

Administration d`Emploi

10, rue Bender

B.P. 2208

L-1022 Luxembourg

tel.: +352 47 85 30 0

fax: +352 40 59 88

finanční úřad:

Administration des Contributions Directes

45, boulevard Roosevelt

L-2982 Luxembourg

tel.: +352 40 800-1

.