Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Lucembursko Lucemburk
Lucembursko Lucembursko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Lucemburské velkovévodství

 • francouzsky Grand-Duché de Luxembourg
 • německy Großherzogtum Luxemburg

1.2. Rozloha

 • 2 586 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Celkem obyvatel: 502 066
 • Hustota: 194,1 obyvatel/km2
 • Žadatelé o práci: 5,8 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

V letech 2005–2010 činil průměrný roční přírůstek obyvatelstva přibližně 1,7 %. V aktivním věku (15–64 let) je asi 68,3 % obyvatelstva, dětí do 14 let je 17,7  % a osob nad 65 let věku 14,0 % obyvatelstva.

1.5. Národnostní složení

 • 285 700 Lucemburčanů
 • 216 400 cizinců, tj. 43,1 % obyvatelstva
  • 79 800 Portugalců,
  • 18 200 Italů,
  • 29 700 Francouzů,
  • 16 700 Belgičanů,
  • 12 000 Němců,  
  • 5 500 Britů,
  • 3 900 Holanďanů,
  • 20 500 ostatních příslušníků EU,
  • 30 100 občanů z rozvojových zemí.

1.6. Náboženské složení

Převažuje katolické vyznání, malé protestantské a židovské komunity.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Lucemburština, administrativními jazyky jsou francouzština a němčina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní členění

3 oblasti (Luxembourg, Diekirch, Grevenmacher), 12 kantonů a 118 obcí.

Hlavní město   

Lucemburk (Luxembourg): 90 840 obyvatel

Další velká města        

 • Esch-sur-Alzette: 30 147 obyvatel
 • Differdange: 21 530 obyvatel
 • Dudelange: 18 507 obyvatel

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 euro (EUR) = 100 centů
 • jiné měny nejsou v místním platebním styku užívány

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky

Lucemburský kalendář zaznamenává 11 významných dnů v roce. Jde vesměs o náboženské svátky či významné dny, spjaté s panovnickým domem. Patří k nim:

 • Nový rok
 • Karneval
 • Velikonoce
 • Svátek práce
 • Svátek Nanebevzetí Páně
 • Letnice
 • Státní svátek – narozeniny velkovévody (23. 6.)
 • Svátek Nanebevstoupení Panny Marie (15. 8.)
 • Svatodušní svátky (2. 11.)
 • 1. svátek vánoční (25. 12.)
 • 2. svátek vánoční (26. 12.)

Pracovní doba

Obvyklá pracovní doba v zemi je osmihodinová (40hodinový pracovní týden). Pracovní doba v obchodech a obchodních sítích je cca od 9:00 hodin do 18:00 (19:00) hodin, ve službách (pošty, banky) do 17:00 hodin.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V tomto smyslu Lucembursko nijak nevybočuje z obvyklých evropských norem.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Po vstupu ČR do EU 1. května 2004 mají čeští turisté na základě Nařízení 1408/72 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi EU nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny. Nutnou a neodkladnou zdravotní péčí je péče v případě ohrožení života nebo zdraví, která nesnese odkladu na dobu návratu do ČR. Převoz zpět na území ČR není v tomto rozsahu zahrnut. V případě vycestování je nutné, aby český občan požádal pobočku své zdravotní pojišťovny o vystavení Evropské karty zdravotního pojištění. Evropskou kartu zdravotního pojištění předkládá turista k potvrzení přímo v nemocnici nebo u lékaře. Bližší informace je možné získat na stránkách Centra mezinárodních úhrad.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

CzechTrade
Rue du Trone 60
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 213 94 60
fax: +32 2 213 94 61
e-mail: brussels@czechtrade.cz
web: www.czechtrade.cz

Centre Tchèque (součást ZÚ)
Rue du Trone 60
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 213 94 32-6
fax: +32 2 213 94 31
e-mail: ccbrussels@czech.cz
web: www.czechcentre.be

CzechTourism
Rue du Trone 60
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 213 94 40
fax: +32 2 213 94 41
e-mail: info-be@czechtourism.com
web: www.czechtourism.com

CEBRE – Czech Business Representation
Rue du Trone 60
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 213 94 50,52
fax: +32 2 213 94 51
e-mail: cebre.europe@mail.be
web: www.cebre.cz

ČSA
Représentation pour la Belgique et le Luxembourg
Rue du Trone 60
1050 Bruxelles
tel.:  +32 2 210 64 30
fax: +32 2 217 42 85

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • záchranná služba: 112
 • policie: 113
 • hasiči: 112
 • lékařská a lékárenská pohotovost: 112
 • infolinky:
  • 124 20 – telekomunikace
  • 4088-1 – pošta
  • 450202-1 – Červený kříž

1.18. Internetové informační zdroje

Vláda a ministerstva

Podnikání v Lucembursku

Hospodářství

Makroekonomické analýzy

Legislativa

Obchod, obchodní příležitosti

Finance a pojištění vývozu

Firemní katalogy

Vybrané profesní asociace

Veletrhy a výstavy

Investiční příležitosti

Finance a kapitálový trh

Burza

Všeobecné finanční informace

České subjekty pro Lucembursko se sídlem v Bruselu

Internetový vyhledávač

Zlaté stránky www.edituspro.lu

1.19. Adresy významných institucí

Významné obchodní komory a podnikatelské svazy v zemi

Chambre de Commerce du Grand Duché de Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg   
tel.: +352 42 39 39-1
fax: +352 43 83 26
web: www.cc.lu

Luxembourg for Finance
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg   
tel.: +352 27 20 21 1
fax: +352 27 20 21 399
e-mail: chamcom@cc.lu
web: www.lff.lu

Luxembourg for Business
19-21, bd. Royal
L-2499 Luxembourg
tel.: +352 247-84116
fax: +352 24 18 14
web: www.luxembourgforbusiness.lu

Confédération de Commerce
23, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
tel.: +352 473125
fax: +352 220059

Chambre d‘Agriculture
261, route d‘Arlon
L-8011 Strassen
tel.: +352 31 38 76-8
fax: +352 31 38 75

FEDIL
Federace lucemburského průmyslu
7, rue Alcide de Gasperi
L-1013  Luxembourg
tel: +352 43 53 66-1
fax: +352 43 23 28
e-mail: fedil@fedil.lu
web: www.fedil.lu

Smíšené komory

Česko-belgicko-lucemburská smíšená obchodní komora v ČR
Thámova 20
CZ 186 00 Praha 8
tel.: +420 221 890 737-738
e-mail: cblkomora@iol.cz
web: www.cblchamber.cz

Hlavní lucemburské instituce s působností v oblasti podnikání

Ministère des Classes Moyennes
6, avenue Emil Reuter
L-2937 Luxembourg
tel.: +352 478-1
fax: +352 478 47 40

obchodní rejstřík:

Registre de Commerce
145, rue Melenbach
L-2168 Luxembourg
tel.: +352 26 42 81
fax: +352 26 42 85 55

pracovní povolení pro cizince:

Administration d`Emploi
10, rue Bender
B.P. 2208
L-1022 Luxembourg
tel.: +352 47 85 30 0
fax: +352 40 59 88

finanční úřad:

Administration des Contributions Directes
45, boulevard Roosevelt
L-2982 Luxembourg
tel.: +352 40 800-1

.