Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Malta Valetta
Malta Malta

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Maltská republika (Republic of Malta, Republika Ta`Malta)

1.2. Rozloha

317,2 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

421,364 obyvatel (2012)

hustota zalidnění: 1 320 obyv./km  (nejvyšší hustota zalidnění v EU)

 

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva s výhledem do roku 2060

(v %)

2010

2020

2030

2040

2050

2060

Míra zapojení mužů (věk 20-64)

 83.0

 85.4

 88.5

 87.5

 87.0

 87.3

Míra zapojení žen (věk 20-64)

 44.9

 53.3

 59.3

 59.9

 59.7

 60.2

Celková míra zapojení (věk 20-64)

 64.3

 69.7

 74.3

 74.1

 73.9

 74.3

Míra nezaměstnanosti (věk 15-64)

 6.9

 6.8

 6.7

 6.6

 6.6

 6.6

Podíl   obyvatel nad  65 let  na celkové populaci

 

15.1

 20.7

 24.2

 25.1

 27.8

 31.2

Zdroj: Aktualizace programu stability - Ministerstvo financí Malty

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

průměrný roční přírůstek: 1,8% (2011)

porodnost: 9,8 / 1 000 obyv. (2012); úmrtnost: 8,1 /1 000 obyv. (2012)

čistá míra migrace: 2,02 imigrantů/ 1000 obyv. (2009)

Věková struktura (2011):

0-14 let: 14,8%

15-64 let: 68,9%

65 let a více: 16,3%

Struktura obyvatelstva podle pohlaví:

50,2% žen a 49,8 % mužů

 

 

1.5. Národnostní složení

99 % Malťané,  1 % Libyjci

1.6. Náboženské složení

převažuje křesťanství, římskokatolické vyznání (98%)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

maltština (úřední jazyk)

angličtina (úřední jazyk)

italština (velmi rozšířená a vyučuje se ve školách, avšak není úředním jazykem)

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Geograficky se Malta člení na  šest ostrovů ve Středozemním moři, avšak obydlené jsou jen ostrovy Malta, Gozo a Comino. Z hlediska správního členění jde o centralizovaný stát. Zvláštní pozornost je věnována ostrovu Gozo, který je ve vládě "zastoupen" ministrem pro záležitosti ostrova Gozo. Obyvatelé ostrova Gozo požívají různých výhod ze strany státu.

Hlavní město: Valletta (administrativní centrum)

Další velká města: Sliema (obchodní centrum; sídlo řady zahraniční společností), Birkirkara

Pozn.: vzhledem k relativně malé rozloze a vysoké hustotě zalidnění města srůstají v rozsáhlé konurbace.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

euro (od 1.1.2008), dříve používaná maltská libra byla nahrazena v pměru euro = 0,4293 Lm

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Otevírací hodiny

Obchody: 

od pondělí do pátku  mezi 9.00 - 19.00 hod., v sobotu mezi 9.00 - 20.00 hod.

s polední dvou až tří hodinovou  přestávkou.

Banky a směnárny:              

od pondělí do pátku od 8.00 do 12.00 hod., v sobotu od 8.00 do 11.30 hod.  

Některé směnárny mají otevřeno také odpoledne   od 16.00 do 19.00 hod.

Směnárna na letišti Luqa je otevřena nepřetržitě.

Čerpací stanice mají otevřeno od pondělí do soboty od 7.00 do 18.00 hod.  Některé čerpací stanice mají otevřeno až  do 19.00 hod. Na Maltě se jezdí, stejně jako ve Velké Británii, vlevo. 

Státní svátky

1. leden                        Nový rok

10. únor                       Ztroskotání sv. Pavla

19. březen                    Svátek sv. Josefa

31. březen                    Den Svobody

pohyblivý svátek          Velikonoce

1. květen                      Svátek práce

7. červen                      Sette Giugno (it. „sedmý červen“; nepokoje v roce 1919)

29. červen                    Svátek sv. Petra a Pavla

15. srpen                     Nanebevzetí Panny Marie

8. září                           Svátek Panny Marie Vítězné

21. září                          Den nezávislosti

8. prosinec                  Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie

13. prosinec                Den republiky

25. prosinec                Vánoce                                  

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Zvyklosti obyvatel Malty tuto zemi zřetelně řadí k reprezentantům středomořské křesťanské kultury s patrnými arabskými vlivy. V obchodním styku však vzhledem k historii Malty a silnému britskému vlivu převažují britské zvyklosti.

To lze velmi dobře demonstrovat na dochvilnosti, která sice nepatří mezi silné stránky Malťanů, avšak v obchodním styku je dochvilnost výrazem kultivovaného vystupování a respektu vůči obchodnímu partnerovi.

Předávání dárků při obchodních schůzkách není zvykem, ale může při vhodné příležitosti na partnery zapůsobit. Hodí se zejména při velmi oficiálních příležitostech.

V korespondenci je hojně využíván e-mail. Prakticky všechny firmy jsou napojené na Internet. Klasická papírová poštovní korespondence je využívána jen ve zvláštních případech a ve velmi formálním styku.

Obchodním jazykem je angličtina, která patří s maltštinou k úředním jazykům na Maltě. Angličtina je také používána při publikaci zákonů a při soudních řízeních.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Problematika zdravotní péče a zdravotního pojištění na Maltě a ostatních zemích EU je velmi složitá a zahrnuje řadu variant, které v tomto dokumentu nelze podrobně rozebírat. Mnohé informace je možné nalézt na webu Centra mezistátních úhrad (www.cmu.cz), které je styčným místem pro oblast zdravotního pojištění ČR. Optimální samozřejmě je, když se pojištěnec se svým konkrétním dotazem obrátí na svou zdravotní pojišťovnu. V zásadě lze rozlišit dva základní a nejčastější případy pobytů.  

„Nevýdělečný“ pobyt

Vcelku jednoduchá je situace, kdy člověk vyjel do některé ze zemí Evropské unie jako turista nebo tam pobývá např. jako student a nevykonává výdělečnou činnost. Pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, kteří splňují příslušné zákonné podmínky, mají nárok na vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) a například Všeobecná zdravotní pojišťovna na svých webových stránkách uvádí, že již tento průkaz vystavila všem svým oprávněným pojištěncům. V dané situaci slouží EHIC (a to po libovolně dlouhou dobu) jako doklad o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči v jiném státě EU. Průkaz (nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) vydá každému jeho zdravotní pojišťovna. Pokud u sebe při pobytu v jiném státě EU z nějakého důvodu občan nemá žádný z uvedených dokladů, může svoji zdravotní pojišťovnu požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace může požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici.

„Výdělečný“ pobyt

Jiná – a podstatně komplikovanější – je situace, kdy člověk vyjede do EU „za prací“. Hlavní zásadou je, že nikdo nemůže (pokud se na něj nevztahuje výjimka) podléhat současně právním předpisům dvou či více zemí EU. Evropské právní předpisy platné v ČR stanoví, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě; tímto státem pak je stát výkonu výdělečné činnosti. Proto se občan musí odhlásit z českého zdravotního pojištění, jestliže je zaměstnán a v té souvislosti i zdravotně pojištěn v jiné zemi EU, a to i v případě, že práce, kterou tam bude vykonávat, bude trvat pouze velmi krátkou dobu.

Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna; www.vzp.cz

 

Vzhledem k různým variantám typu pobytu je rozhodně žádoucí konzultovat problematiku zdravotního pojištění se svou zdravotní pojišťovnou.

 

Lékařská péče na Maltě je na vysoké úrovni a většina známých léků je k dostání v lékárnách, které jsou v každé větší obci. Otevřeno mají v pracovních dnech od 8.30 do 13.00 hod a od 15.00 do 19.00 hod..

 Lékařská pohotovost

    - ostrov Malta - tel. 196

- ostrov Gozo - tel. 556851

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Spolek českých krajanů

Organizace byla založena 15.12.2007 a sdružuje české krajany žijící na Maltě. Hlavním cílem spolku je udržování národní identity a vazeb na ČR, sdílení kulturního dědictví a podpora českého jazyka. Spolek se podílí na organizování akcí spolu s Generálním honorárním konzulátem ČR na Maltě a Velvyslanectvím ČR v Římě.

Kontakt:

Vítězslav Nezval – předseda a kontaktní osoba
Telefon: +356 2340 2510
E-mail: vnez@cis.um.edu.mt

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie: 112

Hasiči: 199

Pomoc motoristům: 2124 2222 / 2144 2422, 2132 0349 / 2133 3332

Air Malta - rezervace letenek na letišti v Luqa (non stop služba): 2124 9600

1.18. Internetové informační zdroje

 

Internetové stránky maltské vlády a hlavních institucí (maltská i anglická verze): www.gov.mt

Ministerstvo financí: http://mfin.gov.mt/

Ministerstvo zahraničních věcí (zodpovídá i za oblast zahraničního obchodu): http://www.foreign.gov.mt

Malta Enterprise - Agentura pro podporu obchodu, investic a podnikání: www.maltaenterprise.com

1.19. Adresy významných institucí

Honorární konzulát Maltské republiky v ČR

Honorární konzul: pan Ernest Flamini

Malá Štupartská 7/634

110 00 Praha 1

Tel.: 224 815 372, 224 815 377

Fax: 224 815 379

e-mail: flamini@t-m-i.cz

 

Agentura pro podporu exportu, investic a podnikání:

Malta Enterprise

Industrial Estate,

San Gwann, SGN 3000 Malta

Tel.: 00356/2542 0000

Fax: 00356/2542 3401

info@maltaenterprise.com

www.maltaenterprise.com

.