Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Moldavsko archiv vín
Moldavsko Moldavsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Důležité metodické poznámky Při ekonomických úvahách o Moldavsku se nelze opírat jen o statistické údaje. Nejde jen o rozdílné metodiky pořizovaní statistických dat, ale… více ►

Finanční a daňový sektor

Přesto, že většina bankovního sektoru je v MD privatizována, probíhalo ještě v letech 2006 a 2007 “dolaďování” vlastnické struktury hlavně u bank. Do země přicházejí především… více ►

Investiční klima

Investiční klima v Moldavsku se pod vlivem zahraničních investorů a mezinárodních organizací za poslední léta postupně kultivuje, situace v praxi a v implementaci legislativy ale… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Moldavsko v minulosti nepatřilo k významným obchodním partnerům České republiky. Přestože je exportní nabídka Moldavské republiky poměrně omezená a její dovozní potenciál… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Ekonomický vývoj země bude v nadcházejícím období přirozeně ovlivněn politickým vývojem, tj. parlamentními volbami dne 30.11.2014 a vnějšími faktory - dalším vývojem situace v… více ►

Zahraniční obchod země

Moldavská republika přijala relativně otevřený obchodní režim a uzavřela více než 60 dvoustranných obchodních smluv. Dohody o volném obchodu uzavřela m. j. se všemi zeměmi SNS a… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

České zboží, které již na moldavský trh proniklo (osobní automobily, zařízení pro energetiku, některé chemické výrobky, ale i některé potravinářské výrobky, nádobí atd.) má na… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.