Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Moldavsko archiv vín
Moldavsko Moldavsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Důležité metodické poznámky Při ekonomických úvahách o Moldavsku se nelze opírat jen o statistické údaje. Nejde jen o rozdílné metodiky pořizovaní statistických dat, ale o celou řadu… více ►

Finanční a daňový sektor

Přesto, že většina bankovního sektoru je v MD privatizována, probíhalo ještě v letech 2006 a 2007 “dolaďování” vlastnické struktury hlavně u bank. Do země přicházejí především nizozemské,… více ►

Investiční klima

Investiční klima v Moldavsku se pod vlivem zahraničních investorů a mezinárodních organizací za poslední léta postupně relativně a “normativně” kultivuje, situace v praxi a v implementaci… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Moldavsko v minulosti nepatřilo k významným obchodním partnerům České republiky. Přestože je exportní nabídka Moldavské republiky poměrně omezená a její dovozní potenciál relativně nízký,… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Ekonomický vývoj země bude v nadcházejícím období přirozeně ovlivněn poltickým vývojem. Nejde pouze o soudržnost vládní koalice, kterou poměrně často zasahují ostré spory, ale i vnější… více ►

Zahraniční obchod země

Moldavská republika přijala relativně otevřený obchodní režim a uzavřela více než 60 dvoustranných obchodních smluv. Dohody o volném obchodu uzavřela m. j. se všemi zeměmi SNS a se zeměmi… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

České zboží, které již na moldavský trh proniklo (osobní automobily, zařízení pro energetiku, některé chemické výrobky, ale i některé potravinářské výrobky, nádobí atd.) mají na trhu dobrý… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.