Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Monaco palace
Monako Monako

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Oficiální název státu je Monacké knížectví, hlavní město je Monako.

1.2. Rozloha

Monako je druhým nejmenším státem na světě. Jeho rozloha činí pouhých 2,02 km2 (202 ha). Území je tvořeno pobřežním pásem o délce 4,1 km a šířce 350-1050 m.

V letech 1965 a 1980 probíhal projekt na rozšíření monackého území směrem do moře a na získané ploše vznikla čtvrť Fontvieille. V roce 2006 byl vypsán konkurz na další rozšiřování monackého území směrem do moře. Do užšího výběru se dostalo pět společností, které v březnu 2008 předložily své návrhy realizace projektu. Ustavená komise tyto návrhy vyhodnotila a na konci roku 2008 předala knížeti závěrečnou zprávu. Realizace projektu byla plánována na  začátek roku 2010, území Monackého knížetství by se tak rozšířilo přibližně o 10 hektarů. Realizace projektu byla následně zastavena a to přímo knížetem Albertem II z důvodu negativních vlivů projektu na životní prostředí. V plánu je nový projekt na vytvoření poloostrova na východě knížectví o rozloze 5-6 hektarů. 

 

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Podle posledního sčítání lidu z roce 2013 má Monako 36 950 obyvatel. Oproti předchozímu roku 2012 (36 050 obyvatel) došlo k nárůstu o 2,5%. 

Průměrná hustota obyvatel je 18 292 obyvatel na km2. Nejhustěji obydlenou čtvrtí je Condamine, nejnižší hustotu má Staré město Monako.

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva na celkové populaci činí 38,97 % (2008). Lze pozorovat dlouhodobý pokles tohoto ukazatele (v roce 1982 byl 43,26 %).

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Nejvýznamnější věkovou skupinu představují lidé mezi 45 a 64 lety (29,35 % z celkové populace). Trvale od roku 1975 roste počet lidí starších 65 let.

Ačkoli se podíl žen za posledních 20 let snižoval, ženy v populaci stále převažují (51,16 %).

1.5. Národnostní složení

Monackou státní příslušnost má 7 634 osob. Národnostně v knížectví převažují Francouzi (28,4 %), dále občané s monackým státním občanstvím (21,6 %), Italové (18,7 %) a dalších asi 125 národností.

Dlouhodobě lze pozorovat následující tendence:

 • nárůst podílu obyvatel s monackým občanstvím
 • významný nárůst státních příslušníků z Velké Británie
 • úbytek francouzských a italských státních příslušníků.

Monacké státní občanství lze nabýt pěti způsoby:

 1. příbuzenským vztahem - matka či otec jsou monackými státními příslušníky
 2. sňatkem
 3. naturalizací - po 10 letech pobytu na monackém území a po dosažení věku 18 let. O přidělení rozhoduje panovník a žadatel se musí zříci svého původního občanství. Dalším kritériem je, aby žadatel měl rodinná pouta s monackou společností a aby byl integrován do ekonomického, společenského a kulturního života knížectví.
 4. obnovením původního občanství
 5. adoptivním příbuzenským vztahem - pro adoptované dítě platí stejné podmínky jako pro dítě biologické

1.6. Náboženské složení

90% občanů jsou katolického vyznání.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Oficiálním jazykem je francouzština (58%). Dalšími používanými jazyky jsou angličtina a italština.

Tradiční místní jazyky jsou monacká ligurština (17% - původně používána až do druhé světové války, dnes na ústupu) a niceská okcitánština (užívaná zejména v Monte Carlu a La Condamine).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Pro statistické účely se Monako dělí na deset čtvrtí. Pro turistické a jiné účely se Monako dělí na pět čtvrtí:

 • Staré město Monaco - sídlo monackého knížete
 • La Condamine - přístavní zóny
 • Monte-Carlo - residenční oblast
 • Fontvieille -  průmyslová zóna
 • Les Moneghetti.

Hlavním a jediným městem Monackého knížectví je Monako.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Monako sice není členem Evropské unie, ani Evropské měnové unie, ale díky měnové unii s Francií smí razit své originální euromince.

Oficiální měnou Monackého knížectví je od 1. ledna 1999 euro, přičemž od 1. ledna 1999 bylo euro zavedeno pouze pro bezhotovostní platby a pro účely účetnictví (dřivější měny se používaly i nadále pro hotovostní platby a považovaly se za "dílčí jednotky" eura.) Dne 1. ledna 2002 pak bylo euro zavedeno v podobě bankovek a mincí. Euro nahradilo do té doby platné francouzské a monacké franky.

Monako nemá vlastní centrální banku.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky: 1.1., 27.1., 1.5., 15.8., 1.11., 19.11., 8.12., 25.12.  a dále pohyblivé svátky:
- Velikonoční pondělí (Lundi de Pâques) - pondělí následující po první neděli po prvním jarním úplňku, březen nebo duben
- Nanebevstoupení (Ascension) - čtvrtek, 40 dní po Velikonocích  
- Svatodušní svátek (Pentecôte) - pondělí následující po sedmé neděli po Velikonocích
- Svátek Boží (Fête-Dieu) - čtvrtek, 60 dní po Velikonocích

Pracovní doba je stanovena na 39 hodin týdně.

Obvyklá prodejní doba je od 9 do 19 hodin.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Vzhledem k významnému podílu francouzských a italských státních příslušníků jsou místní zvyklosti ovlivněny francouzskou a italskou kulturou. Dalším důležitým prvkem, který ovlivňuje místní zvyky a tradice, je náboženství. Většinu obyvatel tvoří katolíci.

Z  doporučení francouzského ministerstva zahraničních věcí občanům při cestě do Monaka vybíráme následující:

 • Pěstování, výroba, užívání či obchodování s omamnými látkami, stejně jako financování takových operací, jsou trestány pokutou či vězením od 5 do 20 let
 • Řízení pod vlivem alkoholu je deliktem, který podléhá trestnímu soudu
 • Opilost na veřejnosti se trestá pokutou. Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,5 promile
 • Procházení se v plavkách či bez oblečení na veřejných cestách je zakázáno

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je na velmi dobré úrovni. S ohledem na výši cen se doporučuje sjednat před cestou pojištění úhrady nákladů zdravotní péče v zahraničí.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T: (0033) 1 53730022
F: 1 53 73 00 27

CzechTourism
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T: (0033) 1 53730032
F: (0033) 1 53730034

CzechInvest
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T: (0033) 1 56248772
F: 1 56248773

CzechTrade
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T: (0033) 1 45623079
F: 1 45623069

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Informační správní centrum - Centre d`Informations Administratives
23, Avenue Albert II
98000 Monaco
otevírací doba: 9h30 - 17h
T:(+377) 98 98 40 26
F:(+377) 98 98 40 86
E-mail:centre-info@gouv.mc

hasiči : 18 nebo 93 30 19 45
policie : 17 nebo 93 15 30 15
evropské číslo pohotovosti (z mobilního telefonu) : 112
 

zdravotnictví :
informace o pohotovostech lékařů a lékáren (3. trimestr 2007) : 141

Ambulance: (+377) 93 30 19 45

Nemocniční centrum Princesse Grace:
centrála: (+377) 97 98 99 00
pohotovost: (+377) 97 98 97 69

Centrum otrav (Marseille): (+33) 4 91 75 25 25

Kardiologické centrum: (+377) 92 16 80 00

Monacký institut sportovní medicíny a chirurgie(IM2S) :
T: (+377) 99 99 10 00
F: (+377) 99 99 10 38
web: www.IM2S.mc
traumatologická pohotovost (10 - 18 denně): (+377) 99 99 10 20

Testy HIV : (+377) 93 25 88 88 

Oprava vody, plynu, elektřiny:
SMEG: (+ 377) 92 05 05 05
Monacké vodárny: (+ 377) 93 30 39 36 
Doprava:
Autobusové nádraží: (+ 377) 97 70 22 22
Heliport (civilní letectví): (+ 377) 98 98 87 11
Vlakové nádraží: 36 35
Taxislužba: (+ 377) 93 15 01 01 ou 08.20.20.98.98
Domácí zvířata:
zvířecí útulek L’Apot (+33) 4 93 18 69 28
zelené číslo : 0800 03 70 16
veterinární pohotovost: (+33) 4 92 28 49 92
zelené číslo: 0825 02 09 09 
Odpady a úklid:
odpad nadměrné velikosti a toxický odpad: SMA - (+ 377) 92 05 75 16 
Různé:
ztráty a nálezy: (+ 377) 93 15 30 18
Monaco Télécom - poruchy: (+ 377) 99 66 33 01
MC câble - poruchy : (+ 377) 99 66 33 01

Obchodní rejstřík

Direction de l´Expansion Economique
9, rue du Gabian
MC 98014 MONACO
T: (+377) 98.98.84.91
F:  (+377) 98.98.75.20
E-mail: contact.rci@gouv.mc
Web: http://www.rci.gouv.mc/
Otevírací doba: 9h30 – 12h30 a 13h30 – 17h

Do obchodního rejstříku, jenž spravuje Odbor ekonomického rozvoje, jsou zapisovány:

 • Komanditní společnosti
 • Společnosti s ručením omezeným
 • Akciové společnosti
 • Živnostníci
 • Veřejné obchodní společnosti

1.18. Internetové informační zdroje

Oficiální stránky vlády :
www.gouv.mc

Oficiální stránky o Monaku:
www.visitmonaco.com

 

Monacké instituce:

Knížecí palác :
www.palais.mc

Vláda :
www.gouv.mc

Radnice :
www.monaco-mairie.mc

Národní rada :
www.conseil-national.mc

Vnější vztahy :
www.diplomatie.gouv.mc

Správa mezinárodní spolupráce :
www.cooperation-monaco.gouv.mc

Centrum tisku :
www.presse.gouv.mc

Radnice :
www.monaco-mairie.mc

SICCFIN :
www.siccfin.gouv.mc

Kontrolní komise finančních aktivit :
www.ccaf.mc

Monacká legislativa :
www.legimonaco.mc

Registrace internetových domén :
www.nic.mc

Obchodní rejstřík :
www.rci.gouv.mc

Kontrolní komise osobních údajů :
www.ccin.mc

Odbor veřejné bezpečnosti :
www.police.gouv.mc

Odbor sociálních dávek :
www.caisses-sociales.mc

Sbor hasičů:
www.pompiers.gouv.mc

Odborné organizace

Hospodářská komora:
www.cde.mc

Junior hospodářská komora :
www.jcemonaco.mc

Svaz monackých zaměstnavatelů :
www.federation-patronale.mc

Řád monackých účetních expertů :
www.oecm.mc

Asociace finančních aktivit :
www.amaf.mc

Kontrolní komise finančních aktivit :
www.ccaf.mc

Svaz monackých obchodníků a řemeslníků :
www.ucam.mc

Monacká asociace Venture Capital :
www.mvca.asso.mc

Monacká realitní kancelář :
www.chambre-immo.monte-carlo.mc

Řád advokátů :
www.avocats.mc

Řád architektů :
www.architectes-monaco.com

Mezinárodní obchodní komora :
www.iccwbo.org

Životní prostředí

Ochrana moří RAMOGE :
www.ramoge.org

Nadace Alberta II. :
www.fondationprincealbertiidemonaco.net


Výstavy – Události

Luxepack – Světové setkání tvůrčího balení :
www.luxepack.com

Imagina :
www.imagina.mc

Top Marques Monaco :
www.topmarquesmonaco.com

Yacht Show :
www.monacoyachtshow.com

Celebrity Lunches :
www.azurproductions.com


Turistika – Volný čas - Kultura

Odbor turismu :
www.visitmonaco.com

SBM :
www.montecarloresort.com

Monacký automobilový klub:
www.acm.mc

Monacký jachtový klub :
www.yacht-club-monaco.mc

Filharmonický orchestr Monte-Carla :
www.opmc.mc

Divadlo Princesse Grâce :
www.tpgmonaco.com

Sport :
www.sportingmontecarlo.com

Balety v Monte-Carlu :
www.balletsdemontecarlo.com

Grimaldi Forum :
www.grimaldiforum.com

Fotbal - AS Monaco :
www.asm-fc.com

Vzdělání

Lyceum Alberta I :
www.lycee-albert1er.mc

Soukromý ústav François d’Assise Nicolas Barré :
www.fanb.mc

International University of Monaco :
www.monaco.edu

Zdraví

Řád lékařů :
www.ordremedecins.mc

Kardio centrum :
www.ccm.mc

Nemocnice Princesse Grâce :
www.chpg.mc

Klinika sportu :  
www.im2s.mc

Cente d’Hémodialyse Privé de Monaco
www.chpm.mc

Doprava

Vlakové nádraží v Monaku :
www.monaco-gare.com

Letiště v Nice:
www.nice.aeroport.fr

Héliport :
www.heliairmonaco.com

Dálnice :
www.escota.fr

Parkování v Monaku :
http://www.monaco-parkings.mc/home/

Přístavy v Monaku :
www.ports-monaco.com

Autobusová doprava :
www.cam.mc

Spolujízda autem:
www.monacovoiturage.mc

Centrum pro regulaci dopravy:
www.infotrafic.mc

1.19. Adresy významných institucí

Knížecí palác (Palais Princier de Monaco)
B.P. 518
MC 98015 Monaco Cedex
Tel : +377 93 25 18 31

Radnice (Mairie de Monaco)
Place de la Mairie
MC 98000 MONACO
Tel : (+377) 93.15.28.63
Web : www.monaco-mairie.mc

Justiční palác (Palais de Justice)
Direction des Services Judiciaires
5, Rue Colonel Bellando de Castro
MC 98000 MONACO
Tel: (+377) 98.98.84.30.
Fax : (+377) 93.50.85.89.

Národní rada (Le Conseil National)
12, Rue Colonel Bellando de Castro
MC 98000 MONACO
Tel : (+377) 93.30.41.15
Web : www.conseil-national.mc

Ekonomická a sociální rada (Le Conseil Economique et Social)
8, rue Louis Notari
MC 98000 MONACO
Tel : (+377) 97.97.77.91
Fax : (+377) 93.50.05.96
Otvírací doba : 8h30 - 12h

Oddělení zahraničních vztahů (Département des Relations Extérieures)
Ministère d` Etat
Place de la Visitation
MC 98000 MONACO
Tel : (+377) 98 98 89 04
Fax : (+377) 98 98 85 54
Web : www.diplomatie.gouv.mc
E-mail : relext@gouv.mc

Oddělení pro vnitřní věci (Département de l`Intérieur)
Ministère d`Etat
Place de la Visitation
MC 98000 MONACO
Tel : (+ 377) 98.98.84.56.

Oddělení financí a ekonomiky (Département des Finances et de l`Economie)
Ministère d`Etat
Place de la Visitation
MC 98000 MONACO
Tel: (+377) 98 98 82 56

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví (Département des Affaires Sociales et de la Santé)
Ministère d`Etat
Place de la Visitation
MC 98000 MONACO
Tel: (+377) 98 98 19 19
Fax: (+377) 98 98 19 99
E-mail: afss@gouv.mc

Oddělení životního prostředí a urbanismu (Département de l`Equipement, de l`Environnement et de l`Urbanisme)
Ministère d`Etat
Place de la Visitation
MC 98000 MONACO
Tel: (+377) 98.98.81.92

Generální sekretariát (Secrétariat Général du Ministère d`Etat)
Ministère d`Etat
Place de la Visitation
MC 98000 MONACO
Tel: (+377) 98 98 80 00
Fax: (+377) 98 98 82 17
E-mail: sgme@gouv.mc

Odbor veřejné bezpečnosti (Direction de la surêté publique)
B. P. 555
98015 Monaco Cedex
Tel: (00 377) 93 15 30 15
Fax : (00 377) 93 50 65 47
Web: www.police.gouv.mc

Zdravotní a sociální odbor (Direction de l’Action Sanitaire et Sociale)
48, Boulevard d`Italie
Résidence Puccini
4ème étage
98000 - MONACO
Tel : (+377) 98.98.84.20.
Fax : (+377) 98.98.81.59.
E-mail : dass@gouv.mc

Odbor národního vzdělávání, mládeže a sportu (Direction de l`Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports)
avenue de l`Annonciade
MC 98000 MONACO
Tel : (+377) 98 98 83 05
Fax : (+377) 98 98 85 74
Web : www.education.gouv.mc
E-mail : denjs@gouv.mc

Odbor ekonomického rozvoje (Direction de l`Expansion Economique)
9, rue du Gabian, MC 98000 MONACO
Tel : (+377) 98 98 88 12
Fax : (+377) 92 05 75 20
Pro podniky : (+377) 98 98 19 20
E-mail : expansion@gouv.mc
E-mail : contact-entreprise@gouv.mc
Horaires : 9h30 - 17h00

Správa Telekomunikací (Direction des Télécommunications de Monaco - Service Internet - NIC MONACO)
23, avenue Albert II
98 000 Monaco
Tel : +377 93 15 88 00
Fax : +377 97 98 56 57
E-mail : nic@nic.mc
Web: www.nic.mc

Daňová odbor (Direction des Services Fiscaux)
"Le Panorama"
57, rue Grimaldi, MC 98000 MONACO
Tel : (+377) 98 98 81 21
Fax : (+377) 98 98 81 55

Odbor pro turistiku a kongresy (Direction du Tourisme et des Congrès de la Principauté de Monaco)
2a, boulevard des Moulins, Monte-Carlo
MC 98030 Monaco
Tel: (+377) 92 16 61 16
Fax: (+377) 92 16 60 00
Web: www.visitmonaco.com
E-mail: infodtc@gouv.mc

Odbor sociálních dávek (Caisses Sociales de Monaco)
11, rue Louis Notari
MC 98000 MONACO
Tel : (+377) 93 15 43 43
Web : www.caisses-sociales.mc

Služba pro zaměstnanost (Service de l’Emploi)
« La Frégate »
2, Rue Princesse Antoinette
98000 MONACO
Tel : (+377) 98.98.88.14

Centrum pro administrativní informace (Centre d`Informations Administratives)
23 Avenue Albert II - MC 98000 MONACO
Tel. : (+377) 98 98 40 26
Fax : (+377) 98 98 40 86
E-mail : centre-info@gouv.mc
Otvírací doba : 9h30 - 17h00

.