Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Německo Potsdam palác Sanssouci
Německo Německo

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Zahraniční obchod patří spolu se zahraničními investicemi k nejdůležitějším předpokladům hospodářského růstu, zaměstnanosti a ekonomické prosperity Německa. Každé třetí vydělané Euro má svůj… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

V následujících subkapitolách se zabýváme základními podmínkami a předpoklady pro vstup českého zboží a působení našich firem na německém trhu s přihlédnutím ke specifice česko-německých… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.