Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Nizozemsko větrné mlýny
Nizozemsko Nizozemsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Nizozemské království
 • Koninkrijk der Nederlanden

1.2. Rozloha

Rozloha Nizozemska je 41.543 km2, z toho:

 • 33.893 km2 pevniny (81,6 %)
 • 7.650 km2 vnitřních vodních ploch (18,4 %)

Pozn: 26 % území Nizozemska leží pod úrovní mořské hladiny.

13 % území Nizozemska je zastavěno (domy, silnice, železnice, průmyslové areály). To je nejvíce v celé EU. Na druhém místě co do zastavěnosti je Belgie s 10 % (zdroj Eurostat).

 Zdroj: CIA, Factbook the Netherlands, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel Nizozemska (2014):

 • 16,83 mil.

Hustota obyvatelstva (2013):

 • 496 obyvatel/km2

Míra ekonomické aktivity (září 2013; vyjadřuje podíl zaměstnaných dle mezinárodní definice ve věku 15-75 let):

 • 70,9 % (8,339 mil.)

36,7 % pracovníků má zkrácené pracovní úvazky, tj. zdaleka nejvíce v celé EU.

Zdroj: www.cbs.nl/; resp. vlastní výpočty (i níže, pokud není uvedeno jinak)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva (2012):

 • 49 227 osob, tj. 0,3 % celkového obyvatelstva

Demografické složení (2012):

 • Mladší 20 let – 23,3 %
 • 20-40 let  -       24,8 %
 • 40-65 let -        35,7 %
 • 65-80 let -        12,1 %
 • nad 80 let -        4,1 %

1.5. Národnostní složení

Národnostní složení (2012):

 • nizozemská národnost („autochtoon”) 79,1 % -13,3 mil.
 • jiná národnost („allochtoon”) 20,9 % -3,5 mil.

Složení obyvatelstva jiné než nizozemské národnosti:

Podle země původu:

 • ”západní” (westers)1,556 mil.
 • ostatní (niet-westers)1,937 mil., z toho zejména: 392 tis. Turků,  362 tis. Maročanů, 346 tis. Surinamců

1.6. Náboženské složení

Poslední dostupné údaje:

 • bez vyznání 44 %
 • římsko-katolická vyznání 27 %
 • křesťanské reformované církve 17 %
 • ostatní vyznání 12 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • nizozemština
 • fríština, pouze v provincii Friesland/Fryslân (mateřský jazyk cca 400 tis. obyvatel)

Nejčastěji používaný cizí jazyk:

 • angličtina (min. základní znalost u téměř 90 % obyvatel)
 • němčina (min. základní znalost u téměř 70 % obyvatel)

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Nizozemsko se dělí na dvanáct vyšších územně správních celků - provincií, které jsou řízeny provinčními stavy a radami v čele s komisaři jmenovanými králem/královnou.

Nejnovější provincie Flevoland byla zřízena 1.1. 1986 na vysušeném území - polderu v někdejším Zuiderském moři.

Provincie (hlavní město):

Drenthe                  (Assen)

Flevoland                (Lelystad)

Friesland                 (Leeuwarden)

Gelderland              (Arnhem)

Groningen               (Groningen)

Limburg                  (Maastricht)

Noord-Brabant       (‘s-Hertogenbosch; zkráceně Den Bosch)

Nord-Holland         (Haarlem)

Overijssel               (Zwolle)

Utrecht                   (Utrecht)

Zeeland                   (Middelburg)

Zuid Holland          (´s-Gravenhage; zkráceně Den Haag)

 

 

 

Hlavní město Nizozemska je Amsterdam: 799.278 obyvatel k 1.1. 2013

- aglomerace Amsterdamu (Stadsregio Amsterdam):1,46 mil. obyvatel k 1.1. 2013

Pozn.: Stadsregio Amsterdam: obce (gemeentes) Aalsmeer, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoor, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang

Sídelní město královny, parlamentu a vlády: ‘s-Gravenhage; zkráceně Den Haag: 502.055 obyvatel k 1.1. 2013

- aglomerace Den Haagu (Stadsgewest Haaglanden):1,03 mil. obyvatel k 1.1. 2013

Pozn.: Stadsgewest Haaglanden: obce (gemeentes): Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker‑Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer

Další velká města:

Rotterdam (616.294 obyvatel k 1.1. 2013)

Utrecht (316.275 obyvatel k 1.1. 2013)

Eindhoven (219.433 obyvatel k 1.1. 2013)

10. října 2010 byla provedena konstituční reforma tzv. Nizozemských Antil, které jako takové přestaly existovat. Ostrovy Curaçao a St. Maarten se staly autonomními územími v rámci Nizozemského království spolu s ostrovem Aruba, který tento statut získal již v roce 1987. Ostrovy Bonaire, St. Eustatius a Saba jsou po reformě speciálními municipalitami Nizozemska. Tyto speciální municipality tvoří nyní tzv. Karibské Nizozemsko.

Nizozemské království se tedy skládá ze čtyř území: Nizozemska (evropská a karibská část) a autonomních území (ostrovů) Aruba, Curaçao a St. Maarten.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 EURO = 100 centů

Pozn.: Od 1. 1. 1999 je NL členská země EMU; do 28. ledna 2002 byl v platnosti nizozemský gulden.

V Karibském Nizozemí se jako měna používá USD

Aruba: Aruban Florin (AWG); 1 USD = 1,79 AWG

Curacao a St. Maarten: Nizozemsko-antilský guilder (NAG); 1 USD =  1,79 NAG

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Nizozemský kalendář obsahuje celkem 10 svátků (feestdagen), které jsou:

 • Nový rok (1. 1.)
 • Velikonoční neděle a pondělí (pohyblivé svátky: březen - duben)
 • Den krále (státní svátek) (26. 4.)
 • Den osvobození (5. 5.)
 • Den Nanebevstoupení Páně (pohyblivý svátek: květen)
 • Svatodušní svátky - dva dny (pohyblivé svátky: květen, červen)
 • 1. svátek vánoční (25. 12.)
 • 2. svátek vánoční (26. 12.)

 

Vedle těchto dní slaví Nizozemí také Dobrý pátek (pátek před Velikonočním víkendem), Den osvobození od fašismu (5. 5.) a Den starého roku (31. 12.). Tyto dny jsou však pracovní.

Pracovní doba: Délku pracovní doby nelze jednoznačně vymezit; je předmětem každoročního tripartitního jednání a liší se i podle jednotlivých odvětví. Zásady pro stanovení pracovní doby definuje Zákon o pracovní době (Arbeidstijdenwet), který stanoví maximální 9-ti hodinovou denní pracovní dobu (maximálně 45 hodin týdně) s min. 30 minutovou přestávkou na oběd. Nicméně v určitých případech a ve vymezených hranicích umožňuje uzavírat mezi zaměstnavateli a zaměstnanci zvláštní dohody.Otevírací doba obchodů: V Nizozemsku platí určitá omezení otevírací doby. Můžeme se zde setkat s řadou místně podmíněných odlišností v tom, kdy mají obchody, banky a pošty otevřeno.

Obchodní domy a obchody s průmyslovým a dalším zbožím jsou otevřeny většinou od 9.00 (10.00) do 18.00 hod. Výjimku tvoří pondělí, kdy velká část nizozemských obchodů otevírá později, většinou v 11.00 hod. (v některých případech až ve 13.00 hod.) a naopak, v tzv. “nákupní dny” (což jsou např. v Haagu čtvrtek a v Rotterdamu pátek) je ve večerních hodinách otevřeno až do 21.00 hod. Obchody s potravinami a supermarkety (např. řetězce Albert Heijn, C1000 a další) mají v pracovní dny otevřeno od 8.00 hod. do 20.00 hod. (někdy i do 22.00). V sobotu je většina obchodů otevřena do 17.00 až 18.00 hod a zejména v centru větších měst jsou některé obchody otevřeny i v neděli.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Nizozemsko nevybočuje z běžných evropských norem. Pro jednání je nutno se velmi pečlivě připravit a předpokládat věcné a detailní dotazy. Převládá logický způsob uvažování; je oceňována rychlost odpovědi a operativnost. Nizozemci jsou obecně hodnoceni jako velmi zdatní obchodníci a vyjednavači. Drží slovo, tj. ústní dohody jsou respektovány. Velké podniky a banky kladou důraz na etiketu, u malých a středních podniků většinou převládá neformální přístup. Při oslovování během obchodních jednáních se tituly a funkce nepoužívají. Používání titulů na vizitkách je rozšířenější než v anglosaských zemích, ale absence titulu na vizitce neznamená, že její majitel není absolvent vysoké školy. Při jednání se většinou nabízí káva, nikoliv však „turek“, který se v Nizozemsku běžně nekonzumuje). Standardní pauza na kávu během pracovního dne je v 10:30. Nizozemci mají některé pro nás zvláštní stravovací návyky - např. k obědu, který nebývá teplý a často se skládá pouze ze sendvičů, si někteří s oblibou dávají mléko nebo acidofilní mléko (karnemelk). Večere bývá oproti tomu vydatná.

Kravatu Nizozemci většinou nenosí a to ani při jednání se zahraničními partnery.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané, cestující do Nizozemska, musí mít s sebou evropský průkaz zdravotního pojištěnce, který předloží lékaři při ošetření v případech nezbytně nutné péče.

Pokud pobývají v Nizozemsku delší dobu např. za účelem práce nebo dlouhodobého pobytu, musí si před odjezdem z ČR vyřídit u své zdravotní pojišťovny příslušný formulář E 106, se kterým se poté zaregistrují u místní zdravotní pojišťovny (např. CZ Tilburg nebo http://www.iamexpat.nl/expat-page/official-issues/insurances/health-insurances/dutch-health-insurance).

Další nutný krok pro přístup ke zdravotní péči v Nizozemsku při dlouhodobém pobytu spočívá v registraci u „domácího lékaře” v okolí bydliště (huisarts; seznamy jsou k dispozici v pojišťovnách nebo lze nalézt podle poštovního směrovacího čísla na internetu: www.huisartsen.nl).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum

Westersingel 9

3014 GMRotterdam

Tel.:  +31 (0)10 225 17 13 

E-mail: cchaag@czech.cz

hague.czechcentres.cz

www.facebook.com/TsjechischCentrumNederland

 

CzechTourism Benelux

Tsjechisch Bureau voor Toerisme - CzechTourism

Gatwickstraat 11

1043 GL Amsterdam

Tel.: +31 615 69 68 75

E-mail: benelux@czechtourism.com; info-nl@czechtourism.com

 

Zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro Nizozemsko (CzechTrade a CzechInvest)

Martin Segers

Head of Representation in Rotterdam

Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic - CzechTrade

Schiekade 830

P.O. Box 299

3000 AG Rotterdam

The Netherlands

Phone: +31 (0) 10 737 1837

Mobile: +31 (0) 6 4162 3226

E-mail: martin.segers@czechtrade.cz

www.czechtrade.nl

www.czechtradeoffices.com

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie, hasiči, záchranná služba: 112 (emergency)

Policie (běžný kontakt pro jiné než naléhavé případy): 0900 8844

Policie ze zahraničí: +31 343 57 88 44

1.18. Internetové informační zdroje

Nizozemská veřejná a státní správa

Rozcestník na jednotlivé úřady státní a veřejné správy je následující:

http://www.government.nl/Subjects/Links_to_the_Netherlands nebo http://www.government.nl/issues

 

Další státní instituce

 

Banky a ostatní finanční instituce

Nizozemská centrální banka, DNB http://www.dnb.nl

Amsterdamská burza cenných papírů http://www.aex.nl

ABN AMRO banka http://www.abnamro.com

Rabobank http://www.rabobank.nl

ING Group http://www.inggroup.com

 

Nizozemská turistická informační kancelář (v Praze) http://www.holandsko.cz

Aruba

http://nl.aruba.com/

Curacao, St. Maarten

www.gov.an

1.19. Adresy významných institucí

Adresy významných obchodních a komor, podnikatelských svazů a institucí pro podporu obchodu

Působící v ČR:

Nizozemsko-česká obchodní komora

Plzeňská 5

150 00 Praha 5 – Smíchov

T: +420 257 474 740

E: nlchamber@nlchamber.cz

www.nlchamber.cz

 

V Nizozemsku:

Až do konce roku 2013 v Nizozemsku existovalo 14 regionálních obchodních komor - Kamer van Koophandel (KvK).

KvK, které byly pověřeny vedením Obchodního rejstříku (Handelsregister). Dne 1. ledna 2014 došlo z důvodu vyšší efektivity a finanční úspory ke sloučení a vytvoření 1 nové národní samostatně působící organizace Kamer van Koophandel (http://www.kvk.nl/). Dále také vznikl nový portál www. ondernemersplein.nl, který poskytuje veškeré informace nejen pro podnikatelské subjekty. KVK i nadále funguje prostřednictvím 19 přepážek rozmístěných v celé zemi. Národní programy jsou rozděleny do 3 velkých skupin a to: Začátek a akvizice, Inovace a Mezinárodní obchod. Kromě těchto tří hlavních programů existují ještě komory, které spolupracují s národními programy pro stavebnictví, maloobchod, volný čas a pohostinnosti. Ty jsou ještě dále doplněny o specifické regionální projekty, např. průmysl nebo chemické a logistické odvětví.

 

Centrála:

Kroonstraat 50 (hoofdkantoor) 

3511 RC Utrecht

Úřední hodiny PO-PÁ: 08:30 - 17:00

KvK na Twitteru: @KvK_NL

http://www.kvk.nl/contact/kantoren/kantoor-utrecht/

 

Pobočka v Haagu:

Koningskade 30
2596 AA Den Haag

Úřední hodiny PO-PÁ: 08:30 - 17:00

KvK na Twitteru: @KvK_Zuidwest

http://www.kvk.nl/contact/kantoren/kantoor-den-haag/

Některé oborové svazy a další významné instituce:

Nederlandse Verbond van de Groothandel (Svaz nizozemských velkoobchodníků)

Adriaan Goekooplaan 5

2517 JX Den Haag

Tel.: 0031-(0)70-354 68 11

Fax: 0031-(0)70-351 27 77

www.nvg.nl

 

 

VNO-NCW - (Svaz nizozemského průmyslu a zaměstnavatelů)

Postbus 93002

2509 AA Den Haag

Tel.: 0031-(0)70-349 03 49

Fax: 0031-(0)70-349 03 00

www.vno-ncw.nl

FME-CWM - (Sdružení podniků v kovo- a elektrotechnickém průmyslu, elektronice a příbuzných odvětvích)

Postbus 190

2700 AD Zoetermeer

Tel.: 0031-(0)79-353 11 00

Fax: 0031-(0)79-353 13 65

http://www.fme.nl

Metaalunie - (Sdružení malých a středních podniků v kovoprůmyslu)

Einsteinbaan 1

Postbus 2600

3430 GA Nieuwegein

Tel.: 0031-(0)30-605 33 44

Fax: 0031-(0)30-605 31 22

E-mail: verlinden@metaalunie.nl

Netherlands Council for Trade Promotion

Bezuidenhoutseweg 181

Postbus 10

2501 CA The Hague

Tel.: 0031-(0)70-344 15 76

Fax: 0031-(0)70-385 35 31

E-mail: councils@nchnl.nl

 

Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)

Prinses Beatrixlaan 2

2595 AL The Hague

Telephone: +31 88 602 50 00

Fax: +31 88 602 9023

http://www.rvo.nl/

www.hollandtrade.com

.