Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Polsko hrad Wawel v Krakowě
Polsko Polsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Upozorňujeme na nebezpečí odcizení peněz, dokladů a cenností v místech s vyšší koncentrací lidí a v nočních vlacích na trase z Varšavy do ČR. Dále upozorňujeme na nebezpečí vloupání do vozidel, především pak do osobních vozů. Je nutné dodržovat základní pravidla bezpečnosti, zejména při jízdě v nočních hodinách. Doporučujeme parkovat na střežených parkovištích, jakož i nezastavovat, zejména v noci, na odlehlých parkovištích. Stejně tak je nutno důsledně dbát na zamykání vozidla a to i v místech, jako je benzínová stanice. Věci je nutno umístit tak, aby bylo minimalizováno riziko zcizení. V případě krádeže nebo vloupání je třeba událost nahlásit na nejbližší policejní stanici.(tísňová linka policie 997, městská policie 986). Při sepisování policejního protokolu je nutné se domáhat přesných údajů a trvat na přítomnosti tlumočníka, v případě nesnází se poté domáhat spojení se ZÚ, resp. s nepřetržitou službou konzulárního oddělení.
Řidiči i všechny další osoby ve vozidle musí využít bezpečnostních pásů (na předních i zadních sedadlech). Dítě do 12 let a do 150 cm výšky musí sedět v dětské sedačce s atestem. Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefon (to neplatí, je-li instalována „hands free“ sada).
Pro řidiče platí povinnost celodenního a celoročního svícení.
Pro vozidla nad 3,5 t se vztahuje systém elektronického mýtného viatoll. Elektronické mýtné platí pro všechna vozidla, tedy i osobní auta, jestliže včetně přívěsu dosáhnou hmotnosti vyšší než 3,5 t. Zaplacení mýtného neosvobozuje od placení za jízdu po zpoplatněných dálnicích, tzn. že řidiči vozidel nad 3,5 t zaplatí kromě mýtného viatoll také poplatky na placených dálnicích.
V Polské republice je povolen maximální obsah alkoholu v krvi do 0,2 promile. V případě překročení tohoto limitu má policie právo dle platných polských předpisů zadržet řidičský průkaz. Policejní přístroje pro měření alkoholu v krvi ukazují výsledek alkoholu v mg/l a to znamená, že zobrazovaná hodnota v přístroji nesmí být vyšší než 0,1 mg/l, tj. 0,2 promile.
Nejvyšší povolená rychlost pro vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny.
- v obytné zóně: 20 km/hodinu
- v obci: 50 km/hodinu, v době od 5,00 do 23,00 hodin
- v obci: 60 km/hodinu, v době od 23,00 do 5,00 hodin
- mimo obec: 90 km/hodinu
- na rychlostní silnici s jedním jízdním pruhem v jednom směru nebo silnici se
dvěma jízdními pruhy v jednom směru - 100 km/hodinu
- na rychlostní silnici se dvěma jízdními pruhy v jednom směru - 120 km/hodinu
- na dálnici: 140 km/hodinu.
Dle polských předpisů jsou řidiči-cizinci povinni uhradit pokutu na místě. Pokud řidič nemá dostatečné množství finančních prostředků na zaplacení pokuty nebo nesouhlasí s udělením pokuty, policie může buď:
- zadržet řidiče do doby zahájení tzv. zrychleného soudního řízení (tj. až do 48 hodin od momentu zadržení)
nebo
- policie může zadržet jeho doklad opravňující k překročení hranice do doby vydání rozsudku v rámci zrychleného soudního řízení.
Upozorňujme na neukázněnost polských řidičů a nedodržování základních pravidel silničního provozu, například nepoužívání směrových světel při předjíždění nebo přejíždění mezi jednotlivými jízdními pruhy. Odlišné jsou i některé zvyklosti, odbočování a otáčení přes střední dělicí pás čtyřproudových vozovek, dodržování pravidla přednosti pro chodce, který vstoupil na přechod, odlišná je úprava značení na kruhových objezdech. Na silnicích jsou často vyjeté hluboké koleje ztěžující jízdu, zejména při dešti jsou velmi nebezpečné, technický stav vozovek je celkově na nízké úrovni.
Do Polska je zakázané přivážet a vyvážet drogy a psychotropní látky.
Polská republika je zemí s tradičním náboženským cítěním, forma zbožnosti je však odlišná od českých zvyklostí. V církevních prostorách je nutno se chovat vhodně.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.