Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Polsko hrad Wawel v Krakowě
Polsko Polsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeska a Rzeczapospolita Polska o wspólpracy w zwalczaniu przestepczości, ochronie porzadku publicznego oraz o wspólpracy na terenach przygranicznych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2006-06-21 Varšava
Platnost
Publikace č. 2007-08-02 62/2007
Publikace č. 2010-10-19 87/2010
Publikace č. 2014-10-20 61/2014

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeska a Rzeczapospolita Polska o wspólnej granicy państwowej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o společných státních hranicích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1995-01-17 Praha
Platnost 19.2.1996
Platnost pro ČR 2013-03-20
Publikace č. 1996-06-20 181/1996
Publikace č. 2013-05-17 37/2013

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2014-2016

Název v cizím jazyce Program wspólpracy miedzy Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2014-2016
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2014-05-06 Krakov
Platnost
Publikace č. 2014-06-27 36/2014

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Poland on mutual visa representation
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2013-11-21 Praha
Platnost
Publikace č. 2014-01-30 4/2014

Technická dohoda (k Dohodě mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz podepsané v Praze dne 21. listopadu 2013)

Název v cizím jazyce Technical Agreement
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie -mimo seznam-
Místo podpisu 2013-12-19 Praha
Místo podpisu 2013-12-17 Varšava
Platnost
Publikace č. 2014-01-30 5/2014

Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Polské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Ministerstwem Rolnictwa Republiki Czeskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Źywnościowej Rzeczypospolitej Polskiej o wspólpracy w dziedzinie rolnictwa i przemyslu spoźywczego
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1995-08-10 Praha
Platnost 10.8.1995

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, sjednané výměnou nót /Louky nad Olší - Pogwizd...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2000-04-07 Praha
Místo podpisu 1999-10-07 Varšava
Platnost 13.4.2000

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadác...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-01-23 Varšava
Místo podpisu 2001-04-10 Praha
Platnost 25.1.2002
Publikace č. 2002-09-20 104/2002

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-08-31 Varšava
Místo podpisu 2004-02-03 Varšava
Platnost 1.9.2005
Publikace č. 2005-11-07 119/2005

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czeskiej a Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie unikania podwojnego opodatkovania w zakresie podatków od dochodu i majatku i Protokól, Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of...
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1993-06-24 Varšava
Platnost 20.12.1993
Publikace č. 1994-02-15 31/1994
Publikace č. 1994-03-31 64/1994

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2000-03-13 Praha
Místo podpisu 1999-11-22 Varšava
Platnost 15.3.2000

Protokol o XXVII. schůzce zmocněnců vlády České a Slovenské Federativní Republiky a vlády Polské republiky pro otázky vodního hospodářství na hraničních vodách

Název v cizím jazyce Protokól z XXVII spotkania Pelnomocników Rzadu Czeskiej i Slowackiej Republiki Federacyjnej i Rzadu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw gospodarki wodnej na wodach granicznych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-04-27 Wisla
Platnost 17.9.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-03-28 Praha
Místo podpisu 2001-02-28 Varšava
Platnost 2.4.2001

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách pře...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1998-12-02 Praha
Místo podpisu 1997-12-11 Varšava
Platnost 2.12.1998
Publikace č. 1999-06-24 123/1999

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-02-14 Varšava
Místo podpisu 2006-06-15 Varšava
Platnost 15.2.2007
Publikace č. 2007-06-08 37/2007

Protokol mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Polské republiky o úhradě pasívního salda polské strany vůči české straně v převoditelných rublech

Název v cizím jazyce Protokól miedzy Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej i Ministerstwem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie splaty ujemnego dla Strony polskiej wobec Strony czeskiej salda w rublach transferowych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1995-01-21 Duszniky
Platnost 21.1.1995

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o řešení čs. územního zisku z r. 1958 sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1992-05-04 Praha
Platnost 4.5.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Polské republiky o spolupráci v oblasti topografie a geodézie

Název v cizím jazyce Porozumienie miedzy Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej o wspólpracy w dziedzinie topografii i geodezji
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1997-04-25 Varšava
Platnost 25.4.1997

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, sjednané výměnou nót /Linhartovy - Lenarcice/

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-01-08 Varšava
Místo podpisu 2000-02-14 Praha
Platnost 9.2.2001

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-03-05 Varšava
Místo podpisu 2006-06-15 Varšava
Platnost 6.4.2007
Publikace č. 2007-06-21 47/2007

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Czechoslowacka Republika Socjalistyczna a Polska Rzeczapospolita Ludowa o czechoslowackiej komunikacji tranzytowej przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na odcinku linii kolejowej miedzy stacjami Hrádek nad Nisou i Zittau
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1962-11-16 Praha
Platnost 22.9.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-12-13 201/1964

Dohoda mezi Státní leteckou inspekcí Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Polské lidové republiky

Název v cizím jazyce Soglašenie zaključennoe meždu Gosudarstvennoj Aviacionnoj Inspekciej Čechoslovackoj Socialističeskoj Respubliki i Glavnym Upravleniem Graždanskoj Aviacii Ministerstva putej Soobščenija Polskoj Narodnoj Respubliki
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1981-04-23 Varšava
Platnost 23.4.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 a Přílohy číslo 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-02-12 Varšava
Místo podpisu 2002-01-21 Varšava
Platnost 12.2.2002
Publikace č. 2002-09-20 105/2002

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czeskiej i Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równowazności dokumentów o wyksztalceniu i nadaniu stopni i tytulów uzyskanych w Republice Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Školství - Uznávání dokladů o vzdělání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2006-01-16 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-11-01 104/2006

Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání na léta 2011 - 2014

Název v cizím jazyce Protokól miedzy Ministerstwem Szkolnictwa, Mlodziezy i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyzszego Rzeczypospolitej Polskiej o wspólpracy w dziedzinie szkolnictwa wyzszego na lata 2011-2014
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství a vzdělávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2012-01-24 Praha
Platnost 24.1.2012
Publikace č. 2012-03-12 27/2012

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, sjednané výměnou nót /Závada - Golkowice/

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2000-10-19 Varšava
Místo podpisu 2000-04-07 Praha
Platnost 20.10.2000

Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Polské republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991

Název v cizím jazyce Protokól miedzy Rzadem Czeskiej i Slowackiej Republiki Federacyjnej i Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o uregulowaniu wzajemnych naleźności i zobowiazań w stosunkach platniczych w zwiazku z przejściem od 1 stycznia 1991 roku na rozliczenia w walut...
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-12-14 Praha
Platnost 8.5.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1992-12-31 642/1992

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2000-07-13 Praha
Místo podpisu 2000-05-29 Varšava
Platnost 17.7.2000

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vyjmutí z Přílohy č. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadá...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-04-10 Varšava
Místo podpisu 2000-04-19 Praha
Platnost 11.4.2001

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-04-03 Varšava
Místo podpisu 2006-06-15 Varšava
Platnost 3.4.2007
Publikace č. 2007-06-08 38/2007

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Příloh č. 1 a 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadác...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-10-07 Varšava
Místo podpisu 1999-06-03 Praha
Platnost 8.10.1999

Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemném předání kulturního a archivního majetku, odvezeného po započetí druhé světové války

Název v cizím jazyce Protokól miedzy Rzadem Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej a Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie wzajemnego przekazania mienia kulturalnego i archiwalnego wywiezionego po rozpoczeciu drugiej wojny światowej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1962-09-29 Varšava
Platnost 29.9.1962
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o XXVIII. schůzce zmocněnců vlády České a Slovenské Federativní Republiky a vlády Polské republiky pro otázky vodního hospodářství na hraničních vodách

Název v cizím jazyce Protokól z XXVIII spotkania Pelnomocników Rzadu Czeskiej i Slowackiej Republiki Federacyjnej i Rzadu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw gospodarki wodnej na wodach granicznych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-11-16 Soláň
Platnost 20.5.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-01-08 Varšava
Místo podpisu 2000-02-14 Praha
Platnost 9.2.2001

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-05-07 Varšava
Místo podpisu 2006-06-20 Varšava
Platnost 10.5.2007
Publikace č. 2007-06-27 52/2007

Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeska a Rzeczapospolita Polska o popieraniu i wzajemnej ochronie investycji
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1993-07-16 Budapešť
Platnost 29.6.1994
Publikace č. 1994-09-28 181/1994

Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy

Název v cizím jazyce Umowa pomiedzy Republika Czeskoslowacka i Rzeczapospolita Polska o wspólpracy w dziedzinie polityki i administracji spolecznej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1948-04-05 Varšava
Platnost 1.10.1948
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1948-12-04 260/1948

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadác...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-02-06 Varšava
Místo podpisu 2001-04-09 Varšava
Platnost 8.2.2002
Publikace č. 2002-09-20 106/2002

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 4 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2006-01-09 Varšava
Místo podpisu 2005-06-24 Varšava
Platnost 10.1.2006
Publikace č. 2006-02-22 27/2006

Program spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání

Název v cizím jazyce Programme of Co-operation between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Minister for National Education of the Republic of Poland in the field of Education
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství a vzdělávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2012-09-20 Varšava
Platnost 20.9.2012
Publikace č. 2012-10-25 87/2012

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zaměstnávání československých a polských občanů

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Czeskiej i Slowackiej Republiki Federacyjnej a Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnym zatrudnianiu obywateli czesko-slowackich i polskich
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1992-06-16 Praha
Platnost 6.11.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeska a Rzeczapospolita Polska o wspólpracy v sprawach granicznych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Spolupráce a vzájemná pomoc na státních hranicích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1999-05-25 Praha
Platnost
Publikace č. 2002-09-10 96/2002

Smlouva mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czechoslowacka a Polska Rzeczapospolita Ludowa o ostatecznym wytyczeniu granicy państwowej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1958-06-13 Varšava
Platnost 14.2.1959
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1958-11-06 62/1958
Publikace č. 1959-04-10 23/1959

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-12-11 Varšava
Místo podpisu 2001-11-16 Varšava
Platnost 13.12.2001

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-03-28 Varšava
Místo podpisu 2006-06-15 Varšava
Platnost 29.3.2007
Publikace č. 2007-06-21 44/2007

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci při pohraničním odbavování

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeska a Rzeczapospolita Polska o wspólpracy w odprawie granicznej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ulehčení pohraničního odbavování
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1999-05-25 Praha
Platnost
Publikace č. 2002-12-17 140/2002

Protokol mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemských vodních cestách obou států

Název v cizím jazyce Protokól miedzy Rzadem Republiki Czechoslowackiej a Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie źeglugi na śródladowych drogach wodnych obu państw
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Vodní - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1956-01-13 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání ministra zahraničního obchodu ČSFR a ministra hospodářské spolupráce PR se zahraničím v záležitosti realizace Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a záv...

Název v cizím jazyce Uzgodnienie pomiedzy Ministrem Handlu Zagranicznego CSRF i Ministrem Wspólpracy Gospodarczej z Zagranica RP dotyczace realizacji Protokolu miedzy Rzadem Czeskiej i Slowackiej Republiki Federacyjnej i Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o uregulowaniu...
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-10-07 Praha
Platnost 7.10.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17 ledna 1995, sjednané výměnou nót /Osoblaha - Pomorzowiczki/

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-04-18 Varšava
Místo podpisu 2001-10-17 Praha
Platnost 19.4.2002

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, sjednané výměnou nót /Bartultovice-Trzebina/

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-11-07 Varšava
Místo podpisu 2002-03-08 Praha
Platnost 8.11.2002

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Polské republiky o ochraně vojenských utajovaných skutečností

Název v cizím jazyce Porozumienia miedzy Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ochrony wojskowych informacji niejawnych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1998-10-01 Sychrov
Platnost 1.10.1998

Všeobecná smlouva o přímé dvoustranné spolupráci mezi státními geologickými službami České a Slovenské Federativní Republiky a Polské republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1990-07-18 -neuvedeno-
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-05-28 Varšava
Místo podpisu 2002-04-19 Varšava
Platnost 3.6.2002
Publikace č. 2002-11-15 124/2002

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2006-01-09 Varšava
Místo podpisu 2005-08-31 Varšava
Platnost 9.1.2006
Publikace č. 2006-02-22 26/2006

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české dálnice D 47 a polské dálnice A 1 na česko-polských státních hranicích

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czeskiej a Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o polaczeniu czeskiej autostrady D 47 i polskiej autostrady A 1 na czesko-polskiej granicy panstwowej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-05-20 Praha
Platnost
Publikace č. 2013-01-31 15/2013

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko - polských státních hranicích

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeska a Rzeczapospolita Polska w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na czesko-polskiej granicy państwowej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1998-03-09 Varšava
Platnost
Publikace č. 2009-12-22 121/2009

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-07-15 Varšava
Místo podpisu 1996-10-08 Varšava
Platnost 15.7.1997
Publikace č. 1999-07-13 143/1999

Protokol o 1. jednání zmocněnců vlády České republiky a vlády Polské republiky pro spolupráci v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách (Šilheřovice, 19. - 22. června 1995)

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1995-06-22 Šilheřovice

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-05-29 Praha
Místo podpisu 2001-04-26 Varšava
Platnost 1.6.2001

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-04-05 Varšava
Místo podpisu 2006-06-15 Varšava
Platnost 6.4.2007
Publikace č. 2007-06-27 50/2007

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej a Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o budowie obwodnicy drogowej miast Czeskiego Cieszyna i Cieszyna i o utworzeniu nowego drogowego przejścia granicznego
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-05-26 Štětín
Platnost 28.10.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1987-06-26 49/1987

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Czechoslowacka Republika Socjalistyczna a Polska Rzeczapospolita Ludowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1987-12-21 Varšava
Platnost 9.4.1989
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1989-04-03 42/1989
Publikace č. 1989-12-30 206/1989

Dohoda o používání Úmluvy mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. května 1948

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1970-10-21 Praha
Platnost 21.10.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2002-11-08 118/2002

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, změněné Smlouvou mezi Českou republikou a Pols...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-04-12 Varšava
Místo podpisu 2004-07-27 Varšava
Platnost 13.4.2005
Publikace č. 2005-06-21 66/2005
Publikace č. 2005-07-18 73/2005

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-09-24 Varšava
Místo podpisu 2007-05-25 Varšava
Platnost 26.9.2007
Publikace č. 2007-11-07 79/2007

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Czeskiej i Slowackiej Republiki Federacyjnej a Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o ruchu bezwizowym
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-05-19 Český Těšín
Platnost 27.5.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1991-08-13 322/1991

Prováděcí ujednání mezi zmocněncem vlády České a Slovenské Federativní republiky a zmocněncem vlády Polské republiky pro otázky vodního hospodářství na hraničních vodách o otázkách jakosti vod důležitých hraničních toků

Název v cizím jazyce Porozumienie Szczególowe miedzy Pelnomocnikiem Rzadu Czeskiej i Slowackiej Republiki Federacyjnej i Pelnomocnikiem Rzadu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw gospodarki wodnej na wodach granicznych w sprawie jakości wód waźniejszych cieków granicznych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-04-27 Wisla
Platnost 4.9.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01

Prvý dodatkový protokol k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948

Název v cizím jazyce Pierwszy protokól dodatkowy do Umowy pomiedzy Republika Czechoslowacka i Rzeczapospolita Polska o ubezpieczeniu spolecznym z dnia 5 kwietnia 1948 roku
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1955-09-30 Varšava
Platnost 27.2.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1957-12-30 73/1957

Ujednání mezi ministrem práce a sociálních věcí České republiky a ministrem práce a sociální politiky Polské republiky o výplatě dávek a provádění administrativní a lékařské kontroly

Název v cizím jazyce Porozumienie miedzy Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej a Ministrem Pracy i Polityki Spolecznej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyplaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2002-12-10 Praha
Platnost 1.1.2003
Publikace č. 2003-01-28 12/2003

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, sjednané výměnou nót /Rusín-Gadzowice/

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-10-27 Varšava
Místo podpisu 2002-01-19 Praha
Platnost 27.11.2005
Publikace č. 2006-02-22 28/2006

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Poland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-09-13 Varšava
Platnost
Publikace č. 2012-12-31 102/2012

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej a Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o miedzynarodowych przewozach drogowych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1970-12-08 Praha
Platnost 2.3.1972
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1972-09-19 71/1972

Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Polské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě

Název v cizím jazyce Porozumienie miedzy Federalnym Ministerstwem Transportu Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej a Ministerstwem Komunikacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o wzajemnej komunikacji kolejowej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1971-11-19 Varšava
Platnost 3.6.1972
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1972-08-08 16/1972

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-08-03 Varšava
Místo podpisu 1999-03-17 Praha
Platnost 6.8.1999

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czeskiej i Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2004-12-07 Praha
Platnost
Publikace č. 2005-10-05 98/2005

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-03-28 Varšava
Místo podpisu 2006-06-15 Varšava
Platnost 29.3.2007
Publikace č. 2007-06-21 43/2007

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Czechoslowacka Republika Socjalistyczna a Polska Rzeczapospolita Ludowa w sprawie przebiegu granicy państwowej w zwiazku z wynikami pierwszej, wspólnej kontroli przebiegu czechoslowacko-polskiej granicy państwowej na granicznych cieka...
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1986-12-10 Varšava
Platnost 10.10.1989
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1989-11-27 126/1989

Dohoda o používání některých ustanovení Úmluvy mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1957-05-02 Praha
Platnost 2.5.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o otevření silničního hraničního přechodu Nové Město pod Smrkem - Czerniawa Zdrój pro provoz osobních vozidel, pro pěší, cyklisty a motocykly, jakož i pro nákladní vozidla evidovaná v Če...

Název v cizím jazyce Porozumienie miedzy Rzadem Republiki Czeskiej i Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu i otwarciu drogowego przejścia granicznego Nové Město pod Smrkem - Czerniawa Zdrój dla ruchu samochodów osobowych, ruchu pieszego, rowerowego i motoroweg...
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-05-27 Praha
Místo podpisu 1997-05-08 Varšava
Platnost 27.5.1997
Publikace č. 1998-04-30 100/1998

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, sjednané výměnou nót /Chomýž - Chomiaza/

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-05-28 Varšava
Místo podpisu 2002-01-02 Varšava
Platnost 4.6.2002

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-08-14 Varšava
Místo podpisu 2007-03-15 Varšava
Platnost 20.8.2007
Publikace č. 2007-11-07 80/2007

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeska a Rzeczapospolita Polska o wzajemnej pomocy v sprawach celnych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1996-05-15 Varšava
Platnost 20.11.1997
Publikace č. 1997-11-28 288/1997

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci, Statut Československo-polského výboru pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej a Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o wspólpracy gospodarczej i naukowo-technicznej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1960-09-10 Varšava
Platnost 21.12.1960
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o mimořádném jednání zmocněnců vlády Československé socialistické republiky a vlády Polské lidové republiky pro otázky vodního hospodářství na hraničních vodách

Název v cizím jazyce Protokól z nadzwyczajnych rokowań Pelnomocników Rzadu Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej i Rzadu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do spraw gospodarki wodnej na wodach granicznych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-07-03 Poznaň
Platnost 3.7.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-10-08 Praha
Místo podpisu 1999-03-02 Varšava

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-08-22 Varšava
Místo podpisu 2005-06-24 Varšava
Platnost 23.8.2005
Publikace č. 2005-12-05 126/2005

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czeskiej i Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o przekazywaniu osób przez wspólna granice państwowa
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1993-05-10 Praha
Platnost
Publikace č. 2013-09-18 65/2013

Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czechoslowackiej a Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o gospodarce wodnej na wodach granicznych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1958-03-21 Praha
Platnost 7.8.1958
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2009-10-12 94/2009

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Polské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti

Název v cizím jazyce Porozumienie miedzy Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej o wspólpracy w dziedzinie wojskowej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1996-04-13 Vyškov
Platnost 13.4.1996

Protokol o XXV. jednání zmocněnců vlády Československé socialistické republiky a vlády Polské lidové republiky pro otázky vodního hospodářství na hraničních vodách

Název v cizím jazyce Protokól z XXV rokowań Pelnomocników Rzadu Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej i Rzadu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do spraw gospodarki wodnej na wodach granicznych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-09-26 Žegiestow
Platnost 26.9.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czeskiej a Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o wspólpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2003-09-30 Praha
Platnost
Publikace č. 2009-04-22 26/2009

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-03-28 Varšava
Místo podpisu 2006-06-15 Varšava
Platnost 29.3.2007
Publikace č. 2007-06-27 49/2007

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě a Protokol o ukončení platnosti Dohody mezi Republikou Československou a Republikou Polskou o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 24. l...

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej a Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o komunikacji lotniczej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1969-12-19 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1972-12-04 92/1972

Ujednání mezi předsedou Československé komise pro atomovou energii při Státním výboru pro rozvoj techniky a Zmocněncem vlády Polské lidové republiky pro využití jaderné energie o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Przewodniczacym Czechoslowackiej Komisji Energii Atomowej przy Państwowym Komitecie Rozwoju Techniki a Pelnomocnikiem Rzadu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Spraw Wykorzystania Energii Jadrowej o wspólpracy w dziedzinie pokojowego...
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1961-11-24 Varšava
Platnost 24.11.1961
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o 2. jednání zmocněnců vlády České republiky a vlády Polské republiky pro spolupráci v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách (Szczyrk, 17. - 21. června 1996)

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1996-06-21 Szczyrk

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-06-24 Varšava
Místo podpisu 2004-07-27 Varšava
Platnost 28.6.2005
Publikace č. 2005-11-03 117/2005

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2008-05-13 Varšava
Místo podpisu 2007-06-29 Varšava
Platnost 14.5.2008
Publikace č. 2008-07-17 52/2008

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeska a Rzeczapospolita Polska o malym ruchu granicznym
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1995-01-17 Praha
Platnost 19.2.1996
Publikace č. 1996-07-03 187/1996

Protokol o XXIX. schůzce zmocněnců vlády České a Slovenské Federativní Republiky a vlády Polské republiky pro otázky vodního hospodářství na hraničních vodách

Název v cizím jazyce Protokól z XXIX spotkania Pelnomocników Rzadu Czeskiej i Slowackiej Republiki i Rzadu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw gospodarki wodnej na wodach granicznych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1992-05-29 Varšava
Platnost 30.11.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi ministerstvem vnitra České republiky a ministerstvem vnitra Polské republiky k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích

Název v cizím jazyce Porozumienie miedzy Ministerstwem Spraw Wewnetrznych Republiki Czeskiej i Ministerstwem Spraw Wewnetrznych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wykonywania Umowy miedzy Rzadem Republiki Czeskiej i Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o przekazywaniu os...
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1993-08-17 Varšava
Platnost 31.10.1993

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadác...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1998-12-16 Varšava
Místo podpisu 1998-09-15 Praha
Platnost 17.12.1998

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-08-08 Varšava
Místo podpisu 2005-06-24 Varšava
Platnost 17.8.2005
Publikace č. 2005-12-05 125/2005

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo-polských státních hranic

Název v cizím jazyce Porozumienie miedzy Rzadem Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej a Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o wspólpracy przy wybieraniu zlóź wegla kamiennego zalegajacych w rejonie wspólnej czechoslowacko - polskiej granicy państwowej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1984-12-02 Katovice
Platnost 30.4.1985
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1986-03-13 16/1986

Prvý dodatkový protokol k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948

Název v cizím jazyce Pierwszy protokól dodatkowy do Umowy pomiedzy Republika Czechoslowacka i Rzeczapospolita Polska o wspólpracy w dziedzinie politiky i administracji spolecznej z dnia 5 kwietnia 1948 roku
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1955-09-30 Varšava
Platnost 27.2.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1957-12-30 72/1957

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Polské republiky o vzájemném vzdělávání vojáků z povolání a civilních zaměstnanců

Název v cizím jazyce Protokól miedzy Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnym ksztalceniu źolnierzy zawodowych i pracowników wojska
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1997-02-27 Praha
Platnost 27.2.1997

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předání rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi, uložených v době druhé světové války v Zemské a univerzitní knihovně v Praze, prá...

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Poland on the transfer of manuscripts and incunabula coming from the collection of the Jewish Theological Seminary in Wroclaw and deposited during the Seco...
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2004-12-07 Praha
Platnost 7.12.2004
Publikace č. 2005-01-31 18/2005

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-04-05 Varšava
Místo podpisu 2006-06-15 Varšava
Platnost 6.4.2007
Publikace č. 2007-06-27 51/2007

Úmluva o zdravotnické spolupráci mezi Republikou československou a Republikou polskou změněná výměnou nót

Název v cizím jazyce Umowa o wspólpracy v dziedzinie ochrony zdrowia miedzy Republika Czechoslowacka a Rzeczapospolita Polska
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1950-11-17 Varšava
Platnost 9.3.1951
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o Cestě československo-polského přátelství a pohraničních úsecích řek Dunajce a Popradu sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-05-19 Český Těšín
Místo podpisu 1991-05-19 Varšava
Platnost 27.5.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1991-08-13 323/1991

Protokol o XXVI. schůzce zmocněnců vlády Československé socialistické republiky a vlády Polské lidové republiky pro otázky vodního hospodářství na hraničních vodách

Název v cizím jazyce Protokól z XXVI spotkania Pelnomocników Rzadu Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej i Rzadu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do spraw gospodarki wodnej na wodach granicznych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1989-03-24 Rajecké Teplice
Platnost 16.8.1989
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-06-24 Varšava
Místo podpisu 2003-09-12 Varšava
Platnost 28.6.2005
Publikace č. 2005-11-03 116/2005

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2008 - 2010

Název v cizím jazyce Program wspólpracy miedzy Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 - 2010
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy kultury
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2008-09-29 Varšava
Platnost 29.9.2008
Publikace č. 2009-01-15 6/2009

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeska oraz Rzeczapospolita Polska o wspólpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klesk zywiolowych i innych nadzwyczajnych wydarzen
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce při mimořádných událostech
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2000-06-08 Varšava
Platnost
Publikace č. 2003-09-01 102/2003
Publikace č. 2006-11-09 112/2006
Publikace č. 2008-05-12 33/2008

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Příloh č. 1 a 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadác...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-03-31 Praha
Místo podpisu 1999-03-02 Varšava
Platnost 6.4.1999

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czeskiej a Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o wspólpracy v dziedzinie ochrony środowiska
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1998-01-15 Praha
Platnost
Publikace č. 1999-03-05 44/1999

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadác...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-11-05 Varšava
Místo podpisu 1999-07-15 Praha
Platnost 8.11.1999

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2006-06-15 Varšava
Místo podpisu 2005-02-24 Varšava
Platnost 19.6.2006
Publikace č. 2006-08-22 77/2006

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeska a Rzeczapospolita Polska o nowym polaczeniu czeskiej drogi I/58 i polskiej drogi krajowej nr 78 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzeke Odre w rejonie Bohumina i Chalupek
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2001-08-25 Katovice
Platnost
Publikace č. 2009-10-02 89/2009

Dohoda mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vypořádání nevyřízených majetkových otázek

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czechoslowacka a Polska Rzeczapospolita Ludowa o uregulowaniu niezalatwionych spraw majetkowych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1958-03-29 Praha
Platnost 9.1.1959
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1959-02-20 4/1959

Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o rybolovu a ochraně ryb v hraničních vodách a ve vodách jejich povodí

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeskoslowacka a Rzeczapospolita Polska o rybolówstwie i ochronie ryb na wodach granicznych i na wodach ich zlewisk
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1928-02-18 Katovice
Platnost 12.7.1931
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1931-07-11 109/1931

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na česko-polských státních hranicích

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czeskiej a Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o polaczeniu drogi ekspresowej R 11 po stronie czeskiej i drogi ekspresowej S 3 po stronie polskiej na czesko-polskiej granicy państwowej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-03-18 Straszynie
Platnost
Publikace č. 2009-10-02 90/2009

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-04-05 Varšava
Místo podpisu 2006-06-15 Varšava
Platnost 6.4.2007
Publikace č. 2007-06-21 42/2007

Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění, Závěrečný protokol

Název v cizím jazyce Umowa pomiedzy Republika Czeskoslowacka i Rzeczapospolita Polska o ubezpieczeniu spolecznym
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1948-04-05 Varšava
Platnost 1.10.1948
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1948-12-04 261/1948

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-10-01 Varšava
Místo podpisu 1999-08-06 Praha
Platnost 5.10.1999

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeska a Rzeczapospolita Polska o budowie nowego mostu granicznego przez rzeke Dzika Orlice w przejściu granicznym Orlicke Zahori - Mostowice
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2002-03-20 Varšava
Platnost
Publikace č. 2009-10-02 91/2009

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně příloh č. 1 a č. 2 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zá...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-01-06 Varšava
Místo podpisu 2004-07-13 Varšava
Platnost 10.1.2005
Publikace č. 2005-11-03 115/2005

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Slone sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Porozumienie miedzy Rzadem Republiki Czeskiej a Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu i zasadach dzialania wspólnych placówek w Chotěbuz i Kudowie Slonem
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2009-02-02 Varšava
Místo podpisu 2008-01-23 Varšava
Platnost 18.2.2009
Publikace č. 2009-03-30 24/2009

Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o úpravě některých otázek spojených s výstavbou přehrady na řece Smědé /Witce/

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czechoslowackiej i Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o uregulowaniu niektórych problemów zwiazanych z budowa zapory wodnej na rzece Smeda /Witce/
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1960-04-02 Praha
Platnost 17.10.1960
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czeskiej a Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o wspólpracy w dziedzinie nauki i techniki
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2000-01-13 Wroclav
Platnost
Publikace č. 2007-10-31 77/2007

Prováděcí protokol Dohody mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby

Název v cizím jazyce Protokól wykonawczy do Umowy miedzy Rzadem Republiki Czechoslowackiej a Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o wzajemnej wspólpracy w zakresie ratownictva górniczego
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce při mimořádných událostech
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1959-12-18 Bytom
Platnost 17.5.1960
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-09-24 Varšava
Místo podpisu 2002-03-25 Varšava
Platnost 25.9.2002
Publikace č. 2003-02-18 22/2003

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2006-02-28 Varšava
Místo podpisu 2005-03-02 Varšava
Platnost 1.3.2006
Publikace č. 2006-06-09 58/2006

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej a Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o wspólpracy w dziedzinie turystyki
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-06-16 Varšava
Platnost 15.9.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1988-03-24 30/1988

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Polské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu a výměny informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou ...

Název v cizím jazyce Protokól miedzy Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej o wspólpracy w zakresie zabezpieczenia ruchu lotniczego i wymiany informacji o lotach statków powietrznych w rejonie granicy państwo...
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1997-05-28 Wroclav
Platnost 28.5.1997

Protokol mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o úpravě některých hraničních otázek souvisejících s námořní a vnitrozemskou plavbou

Název v cizím jazyce Protokól miedzy Rzadem Republiki Czechoslowackiej a Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o uregulowaniu niektórych spraw granicznych, zwiazanych z źegluga morska i śródladowa
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1956-01-13 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czeskiej a Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o komunikacji kolejowej przez granice państwowa
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2005-04-29 Praha
Platnost
Publikace č. 2007-01-11 6/2007

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-03-28 Varšava
Místo podpisu 2006-06-15 Varšava
Platnost 29.3.2007
Publikace č. 2007-06-21 48/2007

Dohoda mezi republikou Československou a republikou Polskou o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Glucholazy

Název v cizím jazyce Konwencja miedzy Republika Czeskoslowacka a Rzeczapospolita Polska o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechoslowacji do Czechoslowacji przez Glucholazy
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1948-11-12 Varšava
Platnost 7.7.1949
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2005-04-21 45/2005

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czeskiej a Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o przejsciach granicznych, przejsciach na szlakach turystycznych przecinajacych granice panstwowa oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1996-11-22 Varšava
Platnost 2.7.1997
Publikace č. 1998-02-13 23/1998
Publikace č. 1999-06-24 123/1999
Publikace č. 2000-11-08 123/2000

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadác...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-01-23 Varšava
Místo podpisu 2000-11-20 Praha
Platnost 25.1.2002
Publikace č. 2002-09-20 102/2002

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Poland on Early Notification of a Nuclear Accident and on Exchange of Information on Peaceful Uses of Nuclear Energy, Nuclear Safety and Radiation Protection
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-09-27 Vídeň
Platnost
Publikace č. 2008-07-17 48/2008

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeska a Rzeczapospolita Polska w sprawie wykonawania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2008-08-19 Praha
Platnost
Publikace č. 2011-03-04 14/2011

Ujednání mezi Československými státními drahami a Polskými státními drahami o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau

Název v cizím jazyce Porozumienie miedzy Czechoslowackimi Kolejami Panstwowymi a Polskimi Kolejami Panstwowymi w sprawie czechoslowackiej komunikacji tranzytowej przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na odcinku linii kolejowej miedzy stacjami Hradek nad N...
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1964-08-11 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemném vydání majetku odvezeného po započetí války

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeskoslowacka a Rzeczapospolita Polska w sprawie wzajemnego zwrotu mienia, wywiezionego po rozpoczeciu wojny
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1946-02-12 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci

Název v cizím jazyce Uklad miedzy Czeska i Slowacka Rzepublika Federacyjna a Rzeczapospolita Polska o dobrym sasiedztwie, solidarności i przyjacielskiej wspólpracy
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1991-10-06 Krakov
Platnost 4.5.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1992-08-21 416/1992

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-07-03 Varšava
Místo podpisu 2001-04-10 Varšava
Platnost 11.7.2001
Publikace č. 2003-09-08 106/2003

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2006-01-17 Varšava
Místo podpisu 2005-06-24 Varšava
Platnost 18.1.2006
Publikace č. 2006-06-09 59/2006

Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Rzadem Republiki Czechoslowackiej a Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o wzajemnej wspólpracy w zakresie ratownictva górniczego
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce při mimořádných událostech
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1959-12-16 Katovice
Platnost 17.5.1960
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1960-11-10 158/1960

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2000-04-26 Praha
Místo podpisu 1999-12-17 Varšava
Platnost 26.4.2000

Dohoda mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magis...

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Ministerstwem Transportu i Laczności Republiki Czeskiej a Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej o wspólpracy przy przygotowaniu i realizacji modernizacji linii kolejowych wlaczonych do Umowy Europejs...
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1997-05-01 Bohumín
Platnost 1.5.1997

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-01-19 Varšava
Místo podpisu 2004-02-25 Varšava
Platnost 21.1.2005
Publikace č. 2005-11-03 114/2005

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-04-04 Varšava
Místo podpisu 2006-06-15 Varšava
Platnost 6.4.2007
Publikace č. 2007-06-21 45/2007

Protokol o policejní spolupráci mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Polské republiky

Název v cizím jazyce Protokól o wspólpracy policyjnej miedzy Ministerstwem Spraw Wewnetrznych Republiki Czeskiej i Ministerstwem Spraw Wewnetrznych Rzeczypospolitej Polskiej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1995-04-12 Varšava
Platnost 12.4.1995

Dopravní dohoda mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou

Název v cizím jazyce Uklad komunikacyjny miedzy Republika Czechoslowacka a Polska Rzeczapospolita Ludowa
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Všeobecně
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1956-01-13 Praha
Platnost 14.9.1956
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1956-12-30 74/1956

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadác...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-12-28 Varšava
Místo podpisu 2001-04-10 Praha
Platnost 3.1.2002
Publikace č. 2002-09-20 103/2002

Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce

Název v cizím jazyce Konwencja miedzy Republika Czechoslowacka a Rzeczapospolita Polska o zapewnieniu wspólpracy gospodarcze
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1947-07-04 Praha
Platnost 7.12.1948
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1948-02-11 10/1948
Publikace č. 1949-01-27 9/1949

Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czechoslowacka a Rzeczpospolita Polska w sprawie zapobieźenia dwukrotnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków spadkowych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1925-04-23 Varšava
Platnost 29.12.1925
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1925-11-29 256/1925

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou a Protokol

Název v cizím jazyce Konvencja konsularna miedzy Czechoslowacka Republika Socjalistyczna a Polska Rzeczapospolita Ludowa i Protokól
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1972-06-09 Varšava
Platnost 19.4.1973
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1973-07-30 83/1973

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci

Název v cizím jazyce Porozumienie miedzy Rzadem Republiki Czeskiej a Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej o wspólpracy transgranicznej
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Přeshraniční spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1994-09-08 Varšava

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Polské republiky o spolupráci v oblasti obranného výzkumu a vývoje

Název v cizím jazyce Protokól miedzy Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej o wspólpracy w dziedzinie badań obronnych i rozwoju
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1997-09-12 Kielce
Platnost 12.9.1997

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trest...

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Czeska a Rzeczapospolita Polska o zmianie i uzupelnieniu Umowy miedzy Czechoslowacka Republika Socjalistyczna a Polska Rzeczapospolita Ludowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i kar...
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2003-10-30 Mojmírovce
Platnost
Publikace č. 2006-01-02 2/2006

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2006-08-29 Varšava
Místo podpisu 2006-01-24 Varšava
Platnost 30.8.2006
Publikace č. 2007-03-01 17/2007

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995

Název v cizím jazyce Umowa miedzy Republika Czeska a Rzeczapospolita Polska o zmianie Umowy miedzy Republika Czeska a Rzeczapospolita Polska o malym ruchu granicznym, sporzadzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2000-06-08 Varšava
Platnost
Publikace č. 2002-07-23 79/2002

Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky o poskytnutí prostor pro Polský dům v Praze a o zajištění dočasného provozu Polského institutu

Název v cizím jazyce Porozumienie miedzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o przekazaniu budynków dla Domu Polskiego w Pradze i o zapewnieniu czasowego funkcjonowania Instytutu Polskiego ...
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní a informační střediska
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1997-04-04 Varšava
Platnost 4.4.1997

Prováděcí ujednání mezi zmocněncem vlády Československé socialistické republiky a zmocněncem vlády Polské lidové republiky pro otázky vodního hospodářství na hraničních vodách o provádění prací na těchto vodách

Název v cizím jazyce Porozumienie pomiedzy Pelnomocnikiem Rzadu Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej i Pelnomocnikiem Rzadu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do spraw gospodarki wodnej na wodach granicznych w sprawie wykonywania robót na wodach granicznych
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1965-06-15 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2004-03-22 Varšava
Místo podpisu 2003-03-07 Varšava
Platnost 24.3.2004
Publikace č. 2005-11-03 113/2005

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách p...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Polsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-04-04 Varšava
Místo podpisu 2006-06-15 Varšava
Platnost 6.4.2007
Publikace č. 2007-06-21 46/2007
.