Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Portugalsko klášter Jeronimos
Portugalsko Portugalsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Portugalská republika (República Portuguesa)

1.2. Rozloha

 • 92 082 km2 (včetně Madeiry a Azorských ostrovů)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel – 10 514 800 (2012)
 • hustota osídlení – 114,5 obyvatele na km2 (2011) 
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva – 52,5 % (57,0 % muži a 48,3 % ženy)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • průměrný roční přírůstek obyvatelstva: -0,52 % (2012)
 • podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 došlo v rozmezí let 2001 až 2011 k růstu počtu obyvatel o 0,197 %; 90 % tohoto přírůstku vzniklo díky migraci
 • demografické složení populace:
  • muži 5,013 mil.
  • ženy 5,502 mil.

1.5. Národnostní složení

Portugalci a cca 415 tis. příslušníků jiných národností (2012; oficiálně nejvíce z Brazílie, Ukrajiny, Kapverdské republiky, Moldavska a Rumunska).

1.6. Náboženské složení

 • 88 % křesťané
 • 6 % jiné náboženství
 • 6 % bez vyznání

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • úřední jazyk – portugalština
 • další běžně užívané jazyky – francouzština, španělština, angličtina; přistěhovalci z Afriky mluví kreolsky a dalšími jazyky podle země původu

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 18 okresů a 2 autonomní oblasti (ostrov Madeira a Azorské ostrovy)
 • další členění: obce, komuny
 • hlavní město – Lisabon (548 tis. obyv., s příměstskými aglomeracemi cca 2,8 mil.)
 • další velká města – Porto (237 tis.), Braga (182 tis.), Amadora (175 tis.), Coimbra (143 tis.), Setúbal (121 tis.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Euro (1 euro = 100 centimů)
 • přímé použití cizích měn při nákupu není možné

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Portugalsku jsou následující národní svátky:

 • Nový rok – 1. leden
 • Velký pátek – pohyblivý svátek (březen-duben)
 • Den svobody – 25. duben (výročí tzv. Karafiátové revoluce 1974)
 • Svátek práce – 1. květen
 • Den Portugalska, Camõese a Portugalských společenství – 10. červen
 • Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpen
 • Neposkvrněné početí – 8. prosinec
 • Vánoce – 25. prosinec

Mimo národních svátků v Portugalsku existují i svátky regionální a městské (např. Lisabon - 12.6., sv. Antonín; Porto - 24.6., sv. Jan)

Obvyklá pracovní doba je v Portugalsku ve státním sektoru 9:00 – 12:30 a 14:00 – 18:00. Banky jsou pro veřejnost otevřeny od 9:00 hod. do 15:00 hod. Velké supermarkety a nákupní centra mají otevřeno od 9:00 do 23:00 hod., v neděli od 9:00 do 20:00 hod. Běžné obchody otevírají v 9:00 nebo 10:00 hod. a zavírají kolem 19:00 hod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Portugalsko jako evropská země se v podstatě nevyznačuje výrazně odlišnými zvyklostmi ve srovnání s ostatními jihoevropskými státy. Při sjednávání schůzek je třeba počítat s delší časovou prodlevou (s výjimkou setkání s lidmi, které dobře a dlouho známe). Doba oběda je „posvátná“ a očekává se, že bude respektována. Naproti tomu je běžné mít pracovní schůzku třeba v pátek v 18 hodin. V zemi se lze velmi dobře dohovořit kromě portugalštiny i anglicky a francouzsky, a to zvláště na státních úřadech a s partnery zvyklými na komunikaci s cizinci. Španělština je – navzdory pověstem – přijatelná jako komunikační jazyk, většina Portugalců jí přinejmenším rozumí.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická zařízení jsou v Portugalsku státní a soukromá. Soukromá mají zpravidla vyšší odbornou úroveň, jsou technicky lépe vybavena, ale samozřejmě mají i vyšší sazby (např. stomatolog 50 – 80 EUR registrace, samotné základní ošetření bolesti zubu kolem 60 EUR a více; obdobné sazby jsou i u jiných druhů lékařské péče). Platí se hotově, kreditní kartou, prostřednictvím pojišťovny nebo šekem. V naléhavých případech se doporučuje ošetření na pohotovosti (Urgência; za ošetření se platí).

Od 1. května 2004 mohou občané ČR využívat evropský (EU) systém lékařského ošetření. Před odjezdem je třeba si na pobočce své české zdravotní pojišťovny vyzvednout Evropský průkaz zdravotního pojištění. Na základě tohoto průkazu jsou občané ČR v Portugalsku ošetřováni za stejných podmínek jako občané Portugalska. Bližší informace poskytne Centrum mezistátních úhrad – www.cmu.cz. Vzhledem k tomu, že výše uvedený systém většinou nezahrnuje převoz nemocného do ČR, ZÚ Lisabon velmi doporučuje všem českým cestovatelům do Portugalska uzavřít na dobu pobytu cestovní zdravotní pojištění.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z českých vládních agentur nemá v Portugalsku své stálé zastoupení.

Zahraniční kancelář CzechTrade, v jejíž působnosti je Portugalsko, sídlí v Madridu:

Agencia de Promoción Comercial de la República Checa - CzechTrade
C/Apolonio Morales n°6, 305 - A
28036 Madrid
tel.: 0034 91 571 86 15
fax: 0034 91 572 29 50
e-mail: madrid@czechtrade.cz


Rovněž zastoupení agentury CzechTourism spravující Portugalsko se nachází v Madridu:

Oficina Nacional Checa de Turismo - CzechTourism
Representación para España y Portugal
Avda. Pío XII, 22-24
28016 Madrid
tel.: 0034 91 345 71 12
fax: 0034 91 359 25 27
e-mail: lisbon@czechtourism.com

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • 112 – jednotné bezplatné tel. číslo pro stavy nouze (záchranka, policie, hasiči)
 • 808 250 143 – intoxikace
 • 118 – informace o národních telefonních číslech
 • 800 216 200 – informace o mezinárodních telefonních číslech
 • 171 – mezinárodní telefonické hovory s operátorem
 • 218 413 700 – letiště v Lisabonu - informace o příletech a odletech
 • 800 296 296 – linka na pomoc turistům

1.18. Internetové informační zdroje

Prezident

Vláda

Ministerstvo hospodářství

Vládní agentury řízené Ministerstvem hospodářství

 • www.portugalglobal.pt - AICEP (vládní agentura na podporu investic a zahrničního obchodu - obdoba CzechTrade + CzechInvest
 • www.iapmei.pt/ - IAPMEI (vládní agentura na podporu malého a středního podnikání); spravuje i databázi nabídek a poptávek ze zahraničí; touto vládní agenturou je řízeno i Centrum podnikatelských formalit (www.cfe.iapmei.pt/)

Ministerstvo financí a podřízené instituce

Další ministerstva

Banky

Národní statistický úřad

Nevládní průmyslové a podnikatelské asociace

 • www.aip.pt – AIP (portugalská průmyslová asociace) v Lisabonu a pobočkami po celém Portugalsku; nejvýznamnější nevládní asociace v Portugalsku
 • www.fil.pt/SAPPortal – FIL Lisabonu; pořadatel veletrhů, výstav apod., účelová organizace AIP Lisabon
 • www.aeportugal.pt – AEP Porto (portugalská podnikatelská asociace) - druhá nejdůležitější nevládní asociace
 • www.exponor.pt – EXPONOR Porto; pořadatel veletrhů, výstav apod., účelová organizace AEP Porto
 • www.anpmes.org/ – ANPMES (Asociace malých a středních podniků) s aktivitami v oblasti průmyslu, obchodu, služeb, zemědělství, rybolovu, turistice, stavebnictví aj.
 • www.aida.pt – Průmyslová asociace v Aveiro; cca 250 km severně od Lisabonu
 • www.aiminho.pt – Průmyslová asociace v Minho; zahrnuje oblast Braga - Guimarães - Viana do Castelo, Barcelos, Vila Nova de Famalição - Fale - Valença - Arcos de Valdevez - Melgaço

Důležité adresy pro podnikatele

 • www.vector21.com/cp – oficiální server státní správy - přehled o všech veřejných soutěžích (tendrech), které jsou v Portugalsku vyhlašovány
 • www.irn.mj.pt/IRN/sections/inicio – Notářský a registrační institut
 • www.guianet.pt – rozcestník odkazů dle různách oborů
 • www.acap.pt – Asociace obchodníků s automobily (ACAP)
 • www.animee.pt – Národní asociace elektrického a elektronického průmyslu (ANIMEE)
 • www.anivec.com/ – Národní asociace oděvního a textilního průmyslu (ANIVEC)
 • www.aeclops.pt – Asociace podnikatelů ve stavebnictví a veřejných pracích (AECOPS)
 • www.apiee.pt – Portugalská asociace energetického průmyslu (APIEE)
 • www.afia-afia.pt – Asociace výrobců automobilového průmyslu (AFIA)
 • www.fipa.pt – Federace portugalského zemědělsko-potravinářského průmyslu (FIPA)

Hlavní internetové vyhledávače:

1.19. Adresy významných institucí

Prezidentská kancelář
Presidência da República
Palácio de Belém
Calçada da Ajuda, Nº 11
1349-022, Lisboa

Parlament
Assembleia da República
Palácio de S. Bento
1249-068, Lisboa

Kabinet předsedy vlády
Gabinete do Primeiro-Ministro
Rua da Imprensa à Estrela, 4
1200-888 Lisboa

Ministerstvo zahraničí
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Palácio das Necessidades
Largo do Rilvas
1399-030, Lisboa

Ministerstvo financí
Ministério das Finanças e Administração Pública
Av. Infante D. Henrique, 1
1149-009, Lisboa

Ministerstvo obrany
Ministério da Defesa Nacional
Av. Ilha da Madeira, 1
1400-204, Lisboa

Ministerstvo vnitra
Ministério da Administração Interna
Praça do Comércio
1149-015, Lisboa

Ministerstvo spravedlnosti
Ministério da Justiça
Praça do Comércio
1149-015, Lisboa

Ministerstvo zemědělství, moře, životního prostředí a úzrmního plánování
Ministério do Ambiente, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
Praça do Comércio
1149-010 Lisboa

Ministerstvo hospodářství a inovací
Ministério da Economia e Inovação
Rua da Horta Seca
1200-221, Lisboa

Centrální banka
Banco de Portugal
Rua do Ouro, 27
1100-150, Lisboa
web: www.bportugal.pt

INE - Národní statistický úřad
INE - Instituto Nacional de Estatística
Av. António José de Almeida
1000-043, Lisboa
web: www.ine.pt

AIP - Portugalská průmyslová asociace
AIP - Associação Industrial Portuguesa
Praça das Indústrias
1300-307, Lisboa
web: www.aip.pt

AEP - Portugalský podnikatelský svaz
AEP - Associação Empresarial de Portugal
Av. da Boavista, 2671
4100-135, Porto
web:  www.aeportugal.pt

CIP - Portugalská podnikatelská konfederace
CIP - Confederação Empresarial de Portugal
Praça das Indústrias
1300-307 Lisboa    
web: www.cip.org.pt

AICEP - Agentura pro podporu investic a zahraničního obchodu
AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
Av. 5 de Outubro, 101
1050-051 Lisboa
web: www.portugalglobal.pt

Úřad pro hospodářskou soutěž
AdC – Autoridade da Concorrência
Rua Laura Alves, Nº4, 7º
1050-138, Lisboa
web: www.autoridadedaconcorrencia.pt  

.