Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Rakousko palác Shonbrun
Rakousko Rakousko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Rakousko patří mezi nejvyspělejší a nejbohatší státy na světě. Hrubý domácí produkt dosáhl v minulém roce podle předběžných údajů hodnoty 309 mld. EUR, což v přepočtu na… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Rakousko, jako vyspělá a plně rozvinutá ekonomika se stabilním politickým a právním prostředím nabízí všem zahraničním investorům výhodné podmínky vstupu na rakouský trh. Zahraniční investice… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Rakousko patří dlouhodobě mezi  přední obchodní partnery ČR. Co do dosaženého obchodního obratu za rok 2013 je Rakousko naším sedmým největším obchodním partnerem s podílem 3,9% na… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Zahraniční obchod má pro Rakousko velký význam. Podíl vývozu zboží a služeb na HDP se neustále zvyšuje a v roce 2008 dosáhl 59%. Dominantním obchodním partnerem je Německo, které má rovněž… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.