Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rakousko palác Shonbrun
Rakousko Rakousko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Republik Österreich über die polizeiliche Zusammenarbeit und die zweite Ergänzung des Europäischen Übereinkommens vom 20. april 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2005-07-14 Vídeň
Platnost
Publikace č. 2006-07-14 65/2006
Publikace č. 2008-08-13 57/2008
Publikace č. 2010-10-19 86/2010
Publikace č. 2014-10-20 60/2014

Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik Österreich über den Luftverkehr
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1962-03-01 Praha
Platnost 7.6.1962
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1962-07-26 70/1962

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Republik Österreich, mit dem der Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik Österreich über die gemeinsame Staatsgrenze vom 21. Dezember 1973 geändert und...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o společných státních hranicích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2001-10-26 Praha
Platnost
Publikace č. 2004-07-23 83/2004
Publikace č. 2008-08-13 57/2008

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o přepravě osob v mezinárodní linkové autobusové dopravě

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Republik Österreich über die Beförderung von Personen im grenzüberschreitenden Kraftfahrlinienverkehr
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2000-05-30 Praha
Platnost 30.5.2000
Publikace č. 2000-08-11 75/2000

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tchechoslowakishen Sozialistischen Republik und der Regierung der Republik Österreich über die Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfeleistung auf dem Gebiete des Zollwesens
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1982-11-18 Vídeň
Platnost 1.11.1984
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1985-02-13 9/1985

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Austria for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital and Protocol
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 2006-06-08 Praha
Platnost
Publikace č. 2007-05-22 31/2007
Publikace č. 2007-06-08 39/2007

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vypořádání určitých finančních a majetkoprávních otázek, Protokol z jednání expertů v r. 1990

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik Österreich zur Regelung bestimmter finanzieller und vermögensrechtlicher Fragen
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1974-12-19 Vídeň
Platnost 9.9.1975
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ

Název v cizím jazyce Übereinkommen zur Durchführung des Vertrages zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik Österreich über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und sonstigen auf die Herkunft hinweisenden Bezeichnun...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Ochrana údajů o původu výrobků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1979-06-07 Praha
Platnost 26.2.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-02-26 19/1981

Prováděcí protokol k Dohodě ze dne 18. listopadu 1982 mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví

Název v cizím jazyce Durchführungsprotokoll zum Abkommen vom 18. November 1982 zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Regierung der Republik Österreich über die Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfeleistung auf dem Gebiete des...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1985-05-24 Praha
Platnost 24.5.1985
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky

Název v cizím jazyce Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Tourismus zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2003-08-19 Salzburg
Platnost
Publikace č. 2004-08-11 92/2004

Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik und der Republik Österreich über Erleichterungen der Grenzabfertigung im Eisenbahn-, Strassen- und Schiffsverkehr
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ulehčení pohraničního odbavování
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1991-06-17 Vídeň
Platnost 1.10.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1994-02-11 27/1994
Publikace č. 2008-08-13 57/2008

Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005 sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung über die Errichtung von festgelegten Stellen auf touristischen Wegen vom 9. Dezember 2005
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-06-29 Praha
Místo podpisu 2007-04-11 Vídeň
Platnost 14.7.2007
Publikace č. 2007-08-20 64/2007

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik Österreich über die gemeinsame Staatsgrenze
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o společných státních hranicích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1973-12-21 Vídeň
Platnost 24.6.1975
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1975-09-15 95/1975
Publikace č. 2008-08-13 57/2008

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ a Protokol z 30. listopadu 1977

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik Österreich über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und sonstigen auf die Herkunft hinweisenden Bezeichnungen landwirtschaftlicher und gewerbli...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Ochrana údajů o původu výrobků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1976-06-11 Vídeň
Platnost 26.2.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-02-26 19/1981

Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o spolupráci při dobrovolných plněních Rakouské republiky ve vztahu k osobám, které v minulosti vykonávaly otrocké a nucené práce pro nacionálně socialistický režim

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung über die Zusammenarbeit bei den freiwilligen Leistungen der Republik Österreich an ehemalige Sklaven- und Zwangsarbeiter des Nationalsozialistische...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2000-10-24 Vídeň
Platnost

Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství a lesního hospodářství

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Landwirtschaft der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft der Republik Österreich über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Land- und F...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2004-01-16 Berlín
Platnost 16.1.2004
Publikace č. 2004-03-18 40/2004

Ujednání mezi federálním ministerstvem obrany České a Slovenské Federativní Republiky a spolkovým ministerstvem obrany Rakouské republiky o spolupráci mezi ozbrojenými silami obou zemí

Název v cizím jazyce Rahmenvereinbarung zwischen dem Föderalen Verteidigungsministerium der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik und dem Bundesministerium für Landesverteidigung der Republik Österreich über die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften ...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1992-04-14 Bratislava
Platnost 14.4.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Republik Österreich über den Grenzübertritt auf touristischen Wegen und über den Grenzübertritt in besonderen Fällen
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2005-09-17 Raabs an der Thaya
Platnost
Publikace č. 2006-05-09 45/2006
Publikace č. 2008-08-13 57/2008

Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o vedení československo-rakouské hranice a některých souvislých otázkách a Závěrečný protokol

Název v cizím jazyce Übereinkommen zwischen der Tschechoslowakischen Republik und der Republik Österreich betreffend die Führung der tschechoslowakisch-österreichischen Grenze und verschiedene damit zusammenhängende Fragen und Schlussprotokoll
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o společných státních hranicích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1921-03-10 Praha
Platnost 6.6.1922
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1922-10-06 288/1922

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Rakouské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Verteidigung der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium für Landesverteidigung der Republik Österreich über Zusammenarbeit im Bereich Militärisches Geowesen
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1998-11-27 Praha
Platnost 27.11.1998

Dohoda mezi vládou Československé republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zásadách geologické spolupráce mezi Československou republikou a Rakouskou republikou

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung über die Grundsätze der geologischen Zusammenarbeit zwischen der Tschechoslowakischen Republik und der Republik Österreich
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1960-01-23 Praha
Platnost 23.1.1960
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2008-08-13 57/2008

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky týkající se zřízení "Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kul...

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding zwischen dem Ministerium f'ür Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium für Europäische und Internationale Angelegenheiten der Republik Österreich über die Errichtung einer "Ständin...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2009-09-09 Mikulov
Platnost 9.9.2009

Memorandum o porozumění mezi Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem pro místní rozvoj a Rakouskou republikou, zastoupenou Rakouským spolkovým kancléřstvím o realizaci Programu Iniciativy Společenství "INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko...

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Republic of Austria, represented by the Austrian Federal Chancellery and the Czech Republic, represented by the Ministry for Regional Development on the implementation of the Community Initiative Programme "...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Přeshraniční spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2004-10-05 Břeclav
Platnost 5.10.2004

Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik und der Republik Österreich über die wechselseitige Vollziehung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1990-05-20 Vídeň
Platnost 1.3.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1992-03-24 113/1992

Správní ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení ...

Název v cizím jazyce Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium des Inneren der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich über praktische Modalitäten zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. F...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy vnitra
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2005-12-09 Mikulov
Platnost
Publikace č. 2006-06-09 61/2006

Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení společného centra Mikulov - Drasenhofen

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung über die Errichtung eines gemeinsamen Zentrums Mikulov - Drasenhofen
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Spolupráce a vzájemná pomoc na státních hranicích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-11-06 Mikulov
Platnost
Publikace č. 2008-01-29 5/2008

Ujednání mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky o elektrizaci železničního hraničního přechodu Břeclav-Hohenau

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Minister für Verkehrswesen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich über die Elektrifizierung des Eisenbahngrenzüberganges Bře...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1986-04-30 Bratislava
Platnost 30.4.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2005-04-21 46/2005

Dohoda mezi vládou Československé republiky a Rakouskou spolkovou vládou o těžbě společných ložisek zemního plynu a nafty

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung über die Ausbeutung der gemeinsamen Erdgas- und Erdöllagerstätten
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1960-01-23 Praha
Platnost 23.1.1960
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik und der Republik Österreich über die Förderung und den Schutz von Investitionen
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1990-10-15 Vídeň
Platnost 1.10.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1991-11-05 454/1991

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Republik Österreich über die Beschäftigung in Grenzzonen
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-08-24 Vídeň
Platnost
Publikace č. 2005-06-30 70/2005

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Republik Österreich über die Ergänzung des Europäischen Auslieferungsübereinkommens vom 13. Dezember 1957 und die Erleichterung seiner Anwendung
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1994-06-27 Vídeň
Platnost 1.1.1996
Publikace č. 1996-01-05 2/1996

Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tchechischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung über die Errichtung von festgelegten Stellen auf touristischen Wegen
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-12-09 Mikulov
Platnost
Publikace č. 2006-05-09 46/2006
Publikace č. 2006-09-27 95/2006
Publikace č. 2006-11-06 111/2006

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany pře...

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Austria amending the Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Austria to settle Issues...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-12-20 Praha
Platnost
Publikace č. 2008-06-26 44/2008

Dodatkový protokol o podpoře kombinované dopravy mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Spolkovým ministerstvem vědy a dopravy Rakouské republiky k článkům 4, 5, 6, 8, 12 a 14 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské repu...

Název v cizím jazyce Zusatzprotokoll zur Förderung des Kombinierten Verkehrs zwischen dem Ministerium für Verkehr und Fernmeldwesen der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr der Republik Österreich
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Kombinovaná
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1998-05-26 Kodaň
Platnost 1.3.2001
Publikace č. 2001-09-04 87/2001

Smlouva mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Austrian Federal Government on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2008-09-24 Praha
Platnost
Publikace č. 2009-09-21 69/2009

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou o ukončení platnosti platební dohody ze dne 29. října 1948 a o přechodu na platební styk ve volně směnitelné měně a Protokol o zasedání československo-rakouské ...

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung über die Ausserkraftsetzung des Zahlungsabkommens vom 29. Oktober 1948 und den Übergang zum Zahlungsverkehr in frei konvertierbarer Währun...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1971-10-22 Praha
Platnost 1.1.1972
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1972-04-26 7/1972

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Republik Österreich über den Austausch von Arbeitnehmern zur Erweiterung der beruflichen und sprachlichen Kenntnisse
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-08-24 Vídeň
Platnost
Publikace č. 2005-06-30 69/2005

Protokol programu "Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání" na léta 1997 - 2001

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1996-11-14 Vídeň
Platnost 14.11.1996
Publikace č. 1997-01-22 11/1997

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o změně Správního ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o praktických způsobech...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy vnitra
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2006-08-31 Vídeň
Místo podpisu 2006-08-16 Praha
Platnost 1.9.2006
Publikace č. 2007-03-16 22/2007

Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny...

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung bilden, mit der die Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung über die Errichtung...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o malém pohraničním styku
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2008-01-15 Praha
Místo podpisu 2007-11-05 Praha
Platnost 2.2.2008
Publikace č. 2008-04-29 28/2008

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechischen Republik und der Republik Österreich über Soziale Sicherheit
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1999-07-20 Praha
Platnost
Publikace č. 2001-07-02 55/2001

Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A 5 na česko - rakouských státních hranicích

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung über die Verbindung der tschechischen Schnellstrasse R 52 und der österreichischen Autobahn A 5 an der tschechisch - österreichischen Staatsgrenze
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2009-01-23 Vídeň
Platnost
Publikace č. 2009-05-15 40/2009

Smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskem o úpravě právních poměrů na státní hranici popsané v článku 27, bod 6 mírové smlouvy mezi mocnostmi spojenými a sdruženými a Rakouskem, podepsané v St. Germain en Laye dne 10. září 191...

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tchechoslowakischen Republik und der Republik Österreich zur Regelung der Rechtsverhältnisse an der im Artikel 27, Punkt 6, des Staatsvertrages von St. Germain en Laye zwischen den alliierten und assoziierten Mächten und Öster...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1928-12-12 Praha
Platnost 17.10.1930
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1930-10-18 139/1930

Protokol k provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)

Název v cizím jazyce Protokoll zur Durchführung des Abkommens zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung über die Übergabe und Übernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (Rückübernahmeabkommen)
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2004-11-12 Praha
Platnost
Publikace č. 2005-10-07 103/2005

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Republik Österreich über die Ergänzung des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 und die Erleichterung seiner Anwendung
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1994-06-27 Vídeň
Platnost 1.1.1996
Publikace č. 1996-01-05 3/1996

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik Österreich über die Regelung von wasserwirtschaftlichen Fragen an den Grenzgewässern
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Vodohospodářské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1967-12-07 Vídeň
Platnost 18.3.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1970-06-11 57/1970
Publikace č. 2008-08-13 57/2008

Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou podle článku 2 odstavce 4 Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze ...

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung gemäss Artikel 2 Absatz 4 des Abkommens zwischen der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik und der Republik Österreich über Erlei...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ulehčení pohraničního odbavování
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2008-03-31 Vídeň
Platnost
Publikace č. 2008-04-30 29/2008

Ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens zwischen der Tschechischen Republik und der Republik Österreich über Soziale Sicherheit
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-06-28 Vídeň
Platnost 1.7.2001
Publikace č. 2001-08-14 79/2001

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Republik Österreich über die Zusammenarbeit auf den Gebieten der Kultur, Bildung, Wissenschaft, Jugend und des Sports
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2008-11-21 Vídeň
Platnost
Publikace č. 2009-06-26 53/2009

Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti ze dne 18. ledna 1990 sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-05-28 Praha
Místo podpisu 1998-09-09 Praha
Platnost 1.7.1999
Publikace č. 1999-06-30 135/1999

Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung über die Übergabe und Übernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (Rückübernahmeabkommen)
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2004-11-12 Praha
Platnost
Publikace č. 2005-10-07 102/2005

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Rakouské republiky o spolupráci v oblasti vojenského leteckého provozu

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Verteidigungsministerium der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium für Landesverteidigung der Republik Österreich über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Militärluftfahrt
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1997-03-10 Praha
Platnost 10.3.1997

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-07-17 Praha
Platnost 1.4.1989
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatek k Dohodě o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního...

Název v cizím jazyce Amendment to the Agreement on Cooperation in the Area of Forest Protection Against Transboundary Expansion of Spruce Bark Beetle in Šumava between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Federal Ministry of Agriculture, Fores...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2011-05-09 Vídeň
Platnost 9.5.2011
Publikace č. 2011-07-19 67/2011

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Regierung der Republik Österreich über die grenzüberschreitende Beförderung von Gütern
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Kombinovaná
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1998-05-26 Kodaň
Platnost
Publikace č. 2001-09-04 86/2001
Publikace č. 2008-08-13 57/2008

Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí...

Název v cizím jazyce Agreement on Cooperation in the Area of Forest Protection Against Transboundary Expansion of Spruce Bark Beetle in Šumava between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment ...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2009-10-13 Vídeň
Platnost 13.10.2009
Publikace č. 2010-03-02 21/2010

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní dědických a darovacích

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Austria for the avoidance of double taxation with respect to taxes on inheritances and on gifts
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1996-09-19 Praha
Platnost
Publikace č. 2000-04-20 31/2000

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung über das Betreten der durch Regulierungen von Grenzgewässern betroffenen Gebietsteile
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-05-11 Vídeň
Platnost 10.7.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1978-08-28 88/1978
Publikace č. 2008-08-13 57/2008

Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und der Österreichischen Bundesregierung über Grenzübergänge an der gemeinsamen Staatsgrenze
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-09-17 Raabs an der Thaya
Platnost
Publikace č. 2006-01-09 7/2006
Publikace č. 2008-08-13 57/2008

Dohoda mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Spolkovým ministerstvem veřejného hospodářství a dopravy Rakouské republiky o spolupráci při dalším rozvoji železniční dopravy

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen dem Ministerium für Verkehr der Tschechischen Republik und dem Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich über die Zusammenarbeit bei der weiteren Entwicklung des Eisenbahnwesens
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1995-06-07 Vídeň
Platnost 7.6.1995

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o převodu vlastnictví pozemku a na něm se nacházející úřední budovy rakouského ZÚ v Praze rakouskému státu sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Finance - Vzájemné poskytování pozemků a budov
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1969-04-02 Praha
Platnost 2.4.1969
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních h...

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Republik Österreich über Änderungen des Verlaufes der gemeinsamen Staatsgrenze in den Grenzabschnitten X und XI sowie über Änderungen des Vertrages zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistisch...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o společných státních hranicích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-11-03 Praha
Platnost
Publikace č. 2012-12-07 96/2012

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích se Závěrečným protokolem

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik Österreich über wechselseitigen rechtlichen Verkehr in bürgerlichen Rechtssachen, über Urkundenwesen und über Erteilung von Rechtsauskünften
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1961-11-10 Praha
Platnost 30.12.1962
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1963-02-02 9/1963

Dohoda mezi vládou Československé republiky a spolkovou vládou republiky Rakousko o označení hranic v souvislosti s provozem vltavské elektrárny u Lipna

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Republik und der Bundesregierung der Republik Österreich über die Grenzvermarkung in Zusammenhang mit dem Betrieb des Moldaukraftwerkes bei Lipno
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1958-10-22 Praha
Platnost 22.10.1958
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Republik Österreich über die Gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder Schweren Unglücksfällen
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce při mimořádných událostech
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1998-12-14 Vídeň
Platnost
Publikace č. 2000-12-08 139/2000
Publikace č. 2008-08-13 57/2008

Ujednání o pohraniční železniční dopravě mezi Československými státními drahami /ČSD/ a Rakouskými spolkovými drahami /ÖBB/ /ŽPU ČSD - ÖBB/

Název v cizím jazyce Eisenbahngrenzverkehrs-Übereinkommen zwischen den Tschechoslowakischen Staatsbahnen /ČSD/ und den Österreichischen Bundesbahnen /ÖBB/ /EGV ČSD - ÖBB/
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1963-03-22 Praha
Platnost 2.3.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik Österreich betreffend die Abänderung des Abkommens über die Regelung des Grenzüberganges der Eisenbahnen vom 22. September 1962
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1967-01-03 Praha
Platnost 4.11.1967
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1968-01-11 3/1968
Publikace č. 2008-08-13 57/2008

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Regierung der Republik Österreich zur Regelung von Fragen gemeinsamen Interesses im Zusammenhang mit der nuklearen Sicherheit und dem Strahlenschutz
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1989-10-25 Vídeň
Platnost 23.7.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1990-10-25 431/1990
Publikace č. 2008-06-26 43/2008

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1982-11-18 Vídeň
Platnost 1.7.1983
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1983-08-31 94/1983

Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Republic and the Republic of Austria Amending the Convention between the Czech Republic and the Republic of Austria for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Incom...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2012-03-09 Vídeň
Platnost
Publikace č. 2012-12-17 100/2012

Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zasílání úředních opisů, výpisů a protokolů o školských zkouškách sjednané výměnou dopisů

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1962-02-13 Vídeň
Platnost 13.2.1962
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Republik Österreich über Änderungen des Verlaufes der gemeinsamen Staatsgrenze
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o společných státních hranicích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2001-10-26 Praha
Platnost
Publikace č. 2004-07-30 85/2004

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě a Memorandum k článkům 5, 6, 7 a 8 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě oso...

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tchechischen Republik und der Regierung der Republik Österreich über die internationale Beförderung von Personen im nichtlinienmässigen Verkehr auf der Strasse und Memorandum zu Artikel 5, 6, 7 und 8 des Abkomme...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2000-05-30 Praha
Platnost 30.5.2000
Publikace č. 2000-08-11 74/2000

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik Österreich über die Regelung des Grenzüberganges der Eisenbahnen
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Hraniční přechody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1962-09-22 Praha
Platnost 2.3.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-05-08 85/1964
Publikace č. 2008-08-13 57/2008

Ujednání mezi ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o zdanění mezinárodní nákladní silniční dopravy a Protokol o změně Ujednání /Vídeň, 16. prosince 1970/

Název v cizím jazyce Übereinkommen zwischen dem Finanzministerium der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und dem Bundesministerium für Finanzen der Republik Österreich über die steuerliche Behandlung des grenzüberschreitenden Güterverkehrs auf der Strasse u...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1967-06-30 Praha
Platnost 1.9.1967
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky o elektrizaci železničního hraničního přechodu Šatov - Retz

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen dem Minister für Verkehrswesen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich über die Elektrifizierung des Eisenbahngrenzüberganges Ret...
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Železniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1990-03-06 Praha
Platnost 6.3.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2005-04-21 47/2005

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o konzulárních stycích

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Republik Österreich über konsularische Beziehungen
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1979-03-14 Praha
Platnost 1.2.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-03-12 22/1981

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Austria on Mutual Representation in Issuing Visas
Země a mez. organizace Rakousko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2013-05-31 Praha
Platnost 1.6.2013
Publikace č. 2013-06-26 45/2013
.