Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Řecko pláž Anavyssos
Řecko Řecko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Řecká republika
 • Elliniki Dimokratia

1.2. Rozloha

 • 131 960 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Vývoj počtu obyvatel:

Rok 1830/1 1920 1991/2 2001/2 2011/3
Počet obyvatel (mil.) 0,753 5,016 10,223 10,964 10,815

Zdroje: Řecký statistický úřad (EL.STAT)
Poznámka:
Oficiální sčítání obyvatel se provádí každých 10 let, poslední proběhlo v r. 2011
/vznik samostatného Řeckého státu po čtyřech stoletích osmanské vlády
/2 počet obyvatel dle oficiálního sčítání obyvatel
/
počet trvale žijících v Řecku dle posledního oficiálního sčítání obyvatel, z nichž počet obyvatel s řeckým občanstvím: 9,903

Hustota obyvatel na km2:

 • 81,75

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 37,8 % (4,091 mil.)     

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek legálního obyvatelstva:

 • od r. 2011 mírný pokles

Demografické složení obyvatelstva:

 • muži: 5,303 mil. (49 %)
 • ženy: 5,512 mil. (51 %)

Věková struktura:

 • 0–14 let: 14,5 %
 • 15–64 let: 66,7 %
 • 65 a více: 18,9 %                                                          

(Zdroj: Eurostat)

Průměrný věk:

 • 41,9 roku

Průměrná délka života:

 • průměr: 80,2 let
 • muži: 77,6 let
 • ženy 82,9 let            

(Zdroj: ELSTAT)

Úmrtnost:

 • 10,8 ‰                                                                      

Porodnost:

 • 9,3 ‰                                                                      

(Zdroj: Eurostat)

1.5. Národnostní složení

Jedinou oficiálně uznávanou národnostní menšinou v zemi je menšina muslimská (97 tis. osob, tj. cca 1 % obyvatel), do níž se řadí Turci, Pomáci a Rómové.

Při posledním sčítání obyvatelstva žilo v Řecku trvale 91,5 % osob s řeckou státní příslušností, 1,8 % (199 tis.) občanů ostatních ČS EU (zejména Bulharska, Rumunska, Velké Británie, Polska, Kypru a Německa), 6,5 % (708 tis.) legalizovaných občanů 3. zemí (zejm. Albánie, Pákistánu, Bangladéše, Gruzie, Ukrajiny, Ruska, Indie, Egypta, Filipín atd.) a 0,04 % (5 tis.) osob bez udání příslušnosti. Dalších zhruba půl milionu občanů 3. zemí (zejm. Číny, Nigérie, Etiopie, Afghánistánu, Pákistánu, Sýrie atd.) pobývá v Řecku ilegálně.

1.6. Náboženské složení

 • řecká pravoslavná církev (94,5%)
 • muslimové (v r. 2010 bylo v Řecku registrováno 527 tis. muslimů, tj. 4,7 % obyvatel)
 • ostatní (0,8 %)

Religiozita zůstává vysoká (zejména na venkově), církev má rozsáhlý majetek a významné postavení a vliv ve společnosti.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyk: novořečtina
 • Nejčastěji používané cizí jazyky: angličtina, francouzština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění země:

K 1. 1. 2011 byla zavedena rozsáhlá reforma územně samosprávního členění Řecka.

Územně samosprávními celky 1. stupně jsou města a obce v čele s volenými starosty či předsedy městských a obecních úřadů, jejichž počet činí 325. S ohledem na velký počet ostrovů představuje každý ostrov (byť sebemenší) samostatný územní celek.

Územně samosprávné celky 2. stupně představuje 13 regionálních (krajských) úřadů vedených volenými předsedy (mandát volených zastupitelů je 5 let). Regionální úřady se staly základním územně samosprávním článkem ekonomického rozvoje země a převzaly část odpovědnosti za veřejné zdravotnictví a regionální projekty infrastruktury.

V rámci státní správy je 13 samosprávních regionů podřízeno 7 decentralizovaným administrativním celkům, jejichž generální tajemníci jsou do funkce jmenováni vládou.

Zcela zvláštní správní jednotkou je tzv. mnišská komunita na hoře Athosu „Agion Oros". Vstup na toto území je povolen pouze osobám mužského pohlaví na základě zvláštního povolení, které vydává MZV Řecka v Athénách nebo v Thessaloniki/Soluni.

Hlavní město:

 • Athény – spolu s Pireem a předměstími (region Attika) 3 827 624 obyvatel

Další významná města:

 • Thesaloniki/Soluň (region Střední Makedonie): 1 104 460 obyvatel
 • Patras (na severním Peloponésu, region Západní Řecko): 213 984 obyvatel
 • Heraklion/Iraklio (region Kréta): 173 993 obyvatel
 • Larisa (region Thesálie): 162 591 obyvatel   
 • Volos (region Thesálie): 144 449 obyvatel
 • Rhodos (region Jižní Egejské ostrovy): 115 490 obyvatel
 • Ioannina (region Ipiros): 112 486 obyvatel
 • Chania (region Kréta): 108 642 obyvatel
 • Chalkida (region Pevninské Řecko): 102 223 obyvatel
 • Kerkyra/Korfu (region Jónské ostrovy): 102 071 obyvatel

Zdroj: Řecký statistický úřad (EL.STAT.) – výsledky sčítání trvalého obyvatelstva v r. 2011 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Do 31. 12. 2001 drachma, zkratka měnového kódu ISO = GRD.
 • Od 1. 1. 2002 – euro – vstupní pevný kurz 1 EUR = 340,75 GRD; 1 EUR = 100 centů.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • Den nezávislosti – 25. březen – na památku dne 25. 3. 1821, kdy byl zahájen národně osvobozenecký boj proti otomanské nadvládě.
 • Den „OCHI“ (v překladu „den NE“) – 28. říjen – připomíná řecké odmítnutí italského ultimáta požadujícího „právo vstupu a přechodu“ italských fašistických vojsk, kterým byla dne 28. 10. 1940 zahájena řecko-italská válka.

Další svátky:

 • Nový rok – 1. leden
 • Svátek práce – 1. květen

Náboženské svátky, které jsou současně dny pracovního klidu:

 • Theofania – svátek „žehnáním vod“ – 6. leden
 • Velký pátek a Velikonoční pondělí – termín je stanovován dle pravoslavného kalendáře. Velikonočním svátkům předchází 40 dní předem tzv. „Čisté pondělí“ a následuje za 40 dní den „Ducha svatého“
 • Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpen
 • Vánoce – 25. a 26. prosinec

Obvyklá prodejní a pracovní doba:

Stejně jako ve většině zemí jižní Evropy tak i v Řecku je v horkých letních měsících obvyklá doba poledního klidu, která je zákonem stanovena od 14:30 do 17:00 hodin. V posledních letech však využívání poledního klidu výrazně kleslo a připomíná ho již jen prodejní doba obchodů.

Prodejní doba začíná obvykle v 9 hod. V obchodech se střídají „krátké“ (pondělí a středa do 15 max. 17 hod.) a „dlouhé“ (úterý, čtvrtek, pátek do 20 až 21 hod. s přestávkou mezi 14 a 17 hod.) dny. V sobotu zavírají obchody v 15 či 16 hod. V supermarketech a velkých obchodních řetězcích je prodejní doba celodenní – ve všední dny od 8 do 21 hod., v sobotu od 8 do 20 hod. V neděli jsou obchody otevřené jen 7krát do roka (např. před vánoci, velikonocemi, na počátku jarních a zimních slev). Výjimku tvoří obchody v turistických zónách a některé minimarkety.

Pracovní doba je 8hodinová. Na ministerstvech je nejčastější pracovní doba od 7:30 do 15:30 hod. Privátní sektor začíná většinou kolem 9 hod. a nekončí dříve než v 17 hod. (případně od 10 do 18 hod.).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Řekové vždy vynikali jako zdatní obchodníci. Zakládají si na své slavné starověké historii a na výdobytcích, které přinesla světu. Projev respektu a zájmu o minulost i současnost Řecka může být významným prvkem obchodního jednání. 400 let turecké nadvlády, která se začala hroutit od roku 1821, je naopak považováno za dobu temna. Přes viditelné zlepšování v řecko-turecké relaci je třeba při diskuzích o Turecku zachovat zdrženlivost.

Temperament a emotivnost vnímání může vést rychle do krajních pozitivních či negativních extrémů. Při jednání se nedoporučuje spěch, nátlak, přemlouvání a projevy nadřazenosti. Zároveň je nutno mít zejména při úvodních jednáních na paměti, že Řekové jsou zdatní řečníci. Nezbytným předpokladem úspěchu je cílevědomost a obezřetnost (včetně dostatečného ověření skutečné solidnosti firmy).

Nedoporučuje se začínat jednání před 9:30 hod. Je třeba počítat s pozváním na vydatnou pozdní večeři, která může (zejména v létě) začínat v době, kdy se již Středoevropané běžně ukládají ke spánku. Nelze se také divit pozvání na 23 hod. do baru na skleničku. 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Občan ČR má po předložení Evropské karty zdravotního pojištění nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec státní pojišťovny IKA. (v překladu Úřad sociálního pojištění/Idryma Koinonikon Asfaleiseon), která je od r. 2014 začleněna do tzv. PEDY. (Národní zdravotnická síť 1.stupně/Protovathmio Ethniko Diktyo Ygeias). Je ovšem nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků.

Pohotovostní službu poskytují řecké státní nemocnice. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je třeba, aby pacient upozornil lékaře, že chce být ošetřen jako pojištěnec IKA.

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce Velvyslanectví ČR v Řecku.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Řecku nepůsobí Česká centra, CzechTrade ani CzechInvest.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Tísňové volání: 112
 • První pomoc: 166
 • Policie: 100
 • Turistická policie: 171
 • Hasiči: 199
 • Lesní požáry – hasiči: 191
 • Přístavní policie: 108
 • Pohotovostní lékárny a nemocnice: 14944
 • Lékařská pohotovost „lékaři SOS“: 1016
 • Centrum pro otravy: (0030) 210-7793777
 • Silniční asistence ELPA: 10400
 • Silniční asistence Expres Service: 1154
 • Silniční asistence Interamerican: 1158
 • Železniční doprava (OSE): 1110
 • Informace o telefonních číslech: 11821, 11888

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

.