Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

San Marino panorama
San Marino San Marino

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Země je relativně bohatá, hodnota HDP však v důsledku hospodářské a finanční krize a v důsledku ztráty vlastností daňového ráje a odlivu kapitálu začala od r .2008 klesat a začala se… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Vzhledem k tomu, že Republika San Marino je obklopena Itálií, je tato také jejím největším obchodním partnerem. Saldo zahraničního obchodu v roce 2010 pokleslo na úroveň roku 2004, v případě… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.