Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

San Marino panorama
San Marino San Marino

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Republika San Marino - zkratka RSM (italsky: Repubblica di San Marino)

1.2. Rozloha

 • 61,20 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 31 888 obyvatel (k 31. 12. 2010)

Hustota obyvatelstva:

 • 521 obyv./km2

Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva:

 • 74 % (muži 78 %, ženy 68 %)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva

 • 0,8 %

očekávaná délka života:

 • muži 79,6 roku
 • ženy 85,3 roku

porodnost:

 • 10,5 na 1000 obyvatel (2010)

úmrtnost:

 • 7,0 na 1000 obyvatel (2010)

věková struktura:

 • 0 – 16 let – 17 %
 • 17 – 64 let – 66 %
 • nad 65 let – 17 %

1.5. Národnostní složení

 • 87,7 % Sanmarinců
 • 11,2 % Italů
 • 0,9 % ostatních (mezi nimi 4 Češi)


1.6. Náboženské složení

 • Většina obyvatelstva (95%) se hlásí k církvi římsko-katolické.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Italština, v obchodním styku lze použít angličtinu nebo francouzštinu.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Území RSM je členěno do 9 obcí (Castelli):

 • San Marino (hlavní město, 4 274 obyv)
 • Acquaviva (2 080)
 • Borgo Maggiore (6 472)
 • Chiesanuova (1 064)
 • Domagnano (3 172)
 • Faetano (1 185)
 • Fiorentino (2 508)
 • Montegiardino (908)
 • Serravalle (10 430).
  (Údaje za 08/2011)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou v Republice San Marino je euro (do roku 2002 italská lira).
Na základě měnové unie s Italskou republikou a EU - RSM má vyčleněnu kvótu v roční hodnotě 1 944 tisíc eur na ražbu mincí eura všech nominálních hodnot s národními motivy na rubové straně; podle příslušných dohod s Itálií jsou mince raženy v Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. p. A. Vzhledem k malé emisi je sanmarinské euro zajímavé spíše pro numismatiky. Směnárny fungují stejně jako v zemích EU. Sanmarinské finanční instituce mají přístup do platebního systému eurozóny.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 3. září (r. 301 – podle legendy založení republiky)
 • 1. dubna a 1. října (uvedení kapitánů-regentů do úřadu).

Obvyklá pracovní doba je podobná jako v Itálii. Banky, úřady a ostatní instituce jsou zpravidla otevřeny od 9 hod. do 13 hod a od 14:30 hod. do 16:30 hod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Zvyklosti respektované ve společenském a obchodním styku nevybočují z rámce uznávaného v Itálii. Podobně jako v Itálii je zapotřebí počítat s útlumem aktivit během letního období, zejména v srpnu. V obchodním styku je preferována italština, běžně je akceptována také angličtina a francouzština.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Doporučuje se uzavřít pojištění léčebných výloh pro Itálii a RSM a v případě potřeby vyhledat ošetření ve státní nemocnici (Ospedale di Stato, Via Scialoja, Callungo–tel. 00378/0549 994111 nebo 0549 994220). 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na území San Marina nejsou přímo zastoupeny žádné instituce.

K 30.6.2008 byl v Miláně uzavřen Generální konzulát ČR, v jehož bývalém sídle vznikl tzv. Český dům a v něm sídlí České centrum, CzechTrade a CzechTourism.

 

České centrum Milán

MgA. Václav Šedý

ředitel

Via Giovanni Battista Morgagni 20

20 129 Milano

Tel. 0039/02 29411242

Fax 0039/02 29411188

E-mail ccmilan@czech.cz

www.czechcentres.cz/rome

 

CZECHTRADE

Dr.ssa Ivana Třosková

vedoucí zahraniční kanceláře

Via Giovanni Battista Morgagni 20

20 129 Milano

Tel. 0039/02 29532109

Fax 0039/02 29511702

E-mail milano@czechtrade.cz

www.czechtradeoffices.com

 

CzechTourism

Dott. Luboš Rosenberg

ředitel

Via G. B. Morgagni 20

20 192 Milano

Tel. 0039/02 742 01 626

Fax 0039/02 294 04 401

E-mail: info-it@czechtourism.com

www.czechtourism.cz, www.turismoceco.it

 

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • první pomoc (pronto soccorso-ambulanza) – tel. 118
 • policie – tel. 115
 • protipožární ochrana – (00378) 0549 887777
 • silniční policie – tel. 803116.

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Segreteria esecutiva del Congresso di Stato (Výkonný výbor vlády)

Piazza della Libertà, 47 890 San Marino Città, RSM

 

Segreteria di Stato per l´Industria, l´Artigianato, il Commercio, la Ricerca e i Rapporti con l´AASS

23, Contrada del Collegio, 47 890 San Marino  Città, RSM 

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di San Marino

Piazza Mercatale, 2947 893 Borgo Maggiore, RSM

 

.