Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

San Marino panorama
San Marino San Marino

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Republika San Marino - zkratka RSM (italsky: Repubblica di San Marino)

1.2. Rozloha

 

61,20 km2

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

  • 32.403 obyvatel (k 31.6.2013)
  • 531,75 obyvatel km/2 (hustota obyvatelstva)

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva

· 0,1 % (červen 2012 -červen 2013)

očekávaná délka života:

· muži 81,55 roku (2012)

· ženy 86,12 roku (2012)

porodnost:

· 9,63 na 1000 obyvatel (2010)

úmrtnost:

· 7,32 na 1000 obyvatel (2012)

průměrý věk: 42,25

1.6. Náboženské složení

Většina obyvatelstva (88,9%) se hlásí k církvi římsko-katolické.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Italština, v obchodním styku lze použít angličtinu nebo francouzštinu.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Území RSM je členěno do 9 obcí (Castelli):

· San Marino (hlavní město)

· Acquaviva

· Borgo Maggiore

· Chiesanuova

· Domagnano

· Faetano

· Fiorentino

· Montegiardino

· Serravalle

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou v Republice San Marino je euro (do roku 2002 italská lira). Na základě měnové unie s Italskou republikou a EU - RSM má vyčleněnu kvótu v roční hodnotě 1 944 tisíc eur na ražbu mincí eura všech nominálních hodnot s národními motivy na rubové straně; podle příslušných dohod s Itálií jsou mince raženy v Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. p. A. Vzhledem k malé emisi je sanmarinské euro zajímavé spíše pro numismatiky. Směnárny fungují stejně jako v zemích EU. Sanmarinské finanční instituce mají přístup do platebního systému eurozóny.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

3. září (r. 301 - podle legendy založení republiky)

1. dubna a 1. října (uvedení kapitánů regentů do úřadu)

Obvyklá pracovní doba je podobná jako v Itálii. Banky, úřady a ostatní instituce jsou zpravidla otevřeny od 9 hod. do 13 hod a od 14:30 hod. do 16:30 hod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Zvyklosti respektované ve společenském a obchodním styku nevybočují z rámce uznávaného v Itálii. Podobně jako v Itálii je zapotřebí počítat s útlumem aktivit během letního období, zejména v srpnu. V obchodním styku je preferována italština, běžně je akceptována také angličtina a francouzština.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Doporučuje se uzavřít pojištění léčebných výloh pro Itálii a RSM a v případě potřeby vyhledat ošetření ve

státní nemocnici (Ospedale di Stato, Via Scialoja, Callungo–tel. 00378/0549 994111 nebo 0549 994220).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na území San Marina nejsou přímo zastoupeny žádné instituce.

K 30.6.2008 byl v Miláně uzavřen Generální konzulát ČR, v jehož bývalém sídle vznikl tzv. Český dům, v němž sídlí České centrum, CzechTrade a CzechTourism.

České centrum Milán

Via G. B. Morgagni, 20

20129 Milano

Itálie

Tel. +39-02-29411242
Fax +39-02-29411242

E-mail: ccmilan@czech.cz

web: www.milano.czechcentres.cz


CzechTrade

Ivana Třosková (ředitelka)

Via G.B. Morgagni 20

20 129 Milano

tel.: 0039 0289096410

fax: 0039 02864284

 e-mail: milano@czechtrade.cz

web: www.czechtrade-italia.it

 

Czech Tourism

Kateřina Bělunková (ředitelka)

Via G.B. Morgagni 20

20 129 Milano

tel. 02 20422467

fax: 02 20421185

e-mail: info-it@czechtourism.com

web: www.turismoceco.it

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

· první pomoc (pronto soccorso-ambulanza) – tel. 118

· policie – tel. 115

· protipožární ochrana – (00378) 0549 887777

· silniční policie – tel. 803116.


1.18. Internetové informační zdroje

· www.cc.com a www.cc.sm - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di San Marino

· www.consigliograndeegenerale.sm - Congreso di Stato, Governo della Repubblica…

· www.esteri.sm - Segreteria per gli Affari Esteri e Politici, la Programmazione economica e la Giustizia  (MZV RSM)

· www.upeceds.sm - Ufficio Programmazione Economica

· www.citylink.sm - Ufficio Comunicazione Istituzionale…..

· www.sanmarinortv.sm - Radotelevisione della RSM, zpravodajství, aktuality

· www.anis.sm - Associazione Nazionale dell’Industria

· www.sanmarinonotizie.com - zpravodajství

· www.libertas.sm - historie, aktuální informace

· www.esattoria.sm - státní finance, veřejné dražby apod.

1.19. Adresy významných institucí

Segreteria esecutiva del Congresso di Stato (Výkonný výbor vlády)

Piazza della Libertà, 47 890 San Marino Città, RSM

Segreteria di Stato per l´Industria, l´Artigianato, il Commercio, la Ricerca e i Rapporti con l´AASS

23, Contrada del Collegio, 47 890 San Marino Città, RSM

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di San Marino

Piazza Mercatale, 2947 893 Borgo Maggiore, RSM

.