Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

San Marino panorama
San Marino San Marino

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of San Marino on Exchange of Information on Tax Matters
Země a mez. organizace San Marino
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-11-25 Praha
Platnost
Publikace č. 2013-01-07 4/2013
.