Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Slovensko Spišský hrad
Slovensko Slovensko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Slovenská ekonomika  je  postavena na sociálně tržních principech, avšak její  výkonnost  je vzhledem ke své značné otevřenosti vysoce závislá na vývoji ekonomiky okolních zemí, především na… více ►

Finanční a daňový sektor

Na Slovensku platí od roku 2011 změněné sazby DPH a došlo zároveň k redukci počtu  sazeb. Od  ledna 2011 byla dočasně zvýšena  sazba DPH z 19 % na 20 %. Dočasnost byla stanovena  do doby pokud… více ►

Investiční klima

V kontrastu nízké vynutitelnosti práva má Slovensko  vysokou míru otevřenosti k zahraničním investorům.  Světová banka pozitivně hodnotí  zjednodušení procesu registrace podnikatelů, snížení… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Česká republika je již dlouhodobě druhým největším obchodním partnerem SR. V roce 2011 se ČR na celkovém slovenském zahraničním obchodě SR  podílela  12,41%. Pro porovnání,podíl Německa na… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Z průběžných výsledků roku 2012, během pololetí dochází k dalšímu  zpomalování  tempa růstu slovenské ekonomiky. Prozatimní plusové  hodnoty  jsou především  výsledkem  zahraniční poptávky… více ►

Zahraniční obchod země

Hlavním obchodním partnerem SR bylo  i v roce 2011   Německo. Dovoz z Německa v roce 2011 se meziročně zvýšil o 17,9 % a vývoz do Německa vzrostl o 23,7 %. Slovensko vykázalo  s Německem aktivní… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Základní podmínku pro uplatnění zboží na trhu je vedle marketingového průzkumu trhu dodržování platných předpisů a podmínek prodeje. Při zavádění nového výrobku je nutné respektovat předpisy… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.