Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Španělsko Grenada
Španělsko Španělsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Ekonomické údaje naleznete na portálu Ministerstva hospodářství a konkurenceschopnosti www.thespanisheconomy.com v anglické verzi. Jedná se o… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Obchodní výměna mezi ČR a ES vzrostla v posledních 10 letech skoro 4krát, přičemž vyšší dynamiku si i nadále udržuje český vývoz před dovozem. Díky dynamičtějšímu tempu růstu… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Většina expertů se shoduje na tom, že rokem 2013 Španělsko překonalo nejkrizovější moment vývoje své ekonomiky a nyní směřuje pomalu ke stabilizaci trhu a následnému mírnému růstu… více ►

Zahraniční obchod země

Španělsko po řadu let vykazovalo záporné saldo obchodní bilance, které bylo částečně kompenzováno příjmy z turistiky. Po celkovém poklesu vývozu i dovozu v roce 2009, způsobeném… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.