Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Španělsko Grenada
Španělsko Španělsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Podrobný přehled o stavu španělské ekonomiky ve španělštině lze najít na stránce Ministerstva hospodářství a konkurenceschopnosti ( více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Obchodní výměna mezi ČR a ES vzrostla v posledních 10 letech skoro 4krát, přičemž vyšší dynamiku si i nadále udržuje český vývoz před dovozem. Díky dynamičtějšímu  tempu  růstu vývozu tak byla… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Španělsko již poměrně dlouho vzdoruje důsledkům hospodářské recese, vysokému zahraničnímu zadlužení  a vysokým cenám, za kterých refinancuje svůj zahraniční dluh. Vláda tvrdí, že v roce 2013… více ►

Zahraniční obchod země

Výsledky zahraničního obchodu Španělska v r. 2010 Po celkovém poklesu vývozu i dovozu v roce 2009 došlo v roce 2010 k částečnému oživení španělského zahraničního… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.