Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Španělsko Grenada
Španělsko Španělsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Španělské království - Reino de España

1.2. Rozloha

 • 504.782 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel : 46,6 mil. (k 31.7.2013)
 • Hustota na km2 : 94 obyvatel/km2
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva : 22,65 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,73 % (est. 2013)
 • Věková struktura :
  • 0 - 16 let.........15,8 %
  • 16 - 44 let.......41,1 %
  • 45 - 64 let.......25,7 %
  • nad  65 let......17,2 %
 • Průměrný věk: 41 let
 • Naděje dožití: 82 let - muži 79,1; ženy 84,9

1.5. Národnostní složení

 • 74 % Španělé
 • 17 % Katalánci
 • 7% Galicijci
 • 2 % Baskové
Cizinci s trvalým pobytem ve Španělsku dle národností k 1.7. 2013*
Nejčastěji zastoupená státní občanství cizincůPočet osob % z celk.
počtu 
Rumunsko 746.604 15
Maroko 736.121 15
Velká Británie  314.585 6
Ekvádor 240.735 4
Kolumbie  194.812 3
Itálie 181.673 3
Čína  167.067 3
Německo  151.891 3
Bolívie  144.665 2
Bulharsko 143.931 2
Portugalsko 113.269 2
Francie 101.255 2
Peru  96.220 1
Argentina 88.502 1
Ukrajina 83.288 1

* předběžné údaje

Celkem bylo k 1.7.2013 ve Španělsku registrováno 4,87 mil. cizinců s legálním pobytem. Počet cizinců se snížil za poslední pololetí o 4%, důvodem byla emigrace a nabytí španělské státní příslušnosti.

Pramen: INE (Instituto Nacional de Estadística) - Estadística del Padrón

1.6. Náboženské složení

 • 76 % katolíků
 • 20 % bez vyznání
 • 1,5 % protestantů
 • 2 % muslimů
 • 0,5 % ostatní

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • španělština

regionálně:

 • katalánština
 • baskičtina
 • galicijština
 • valencijština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Španělsko je tvořeno 17 autonomními oblastmi složenými z 52 provincií (47 na Iberském poloostrově, 1 na Baleárských ostrovech, 2 na Kanárských ostrovech) a 2 enklávami Ceuta a Melilla na marockém pobřeží, které mají statut autonomních měst.

Hlavní město:

 • Madrid - 3,2 miliónu obyvatel

Další velká města:

 • Barcelona 1,6 miliónu obyvatel
 • Valencie 0,8 miliónu obyvatel
 • Sevilla 0,7 miliónu obyvatel
 • Zaragoza 0,7 miliónu obyvatel
 • Málaga 0,57 miliónu obyvatel
 • Bilbao 0,35 miliónu obyvatel

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Začátkem roku 2002 bylo zavedeno do oběhu EURO. Původní národní peněžní jednotka peseta (Pta/ESP) byla stažena z oběhu 28. února 2002. Pro tuto měnu byl v lednu 1999 stanoven neodvolatelný převodní kurs vůči euro v poměru 166,386 peset za euro.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Nejvýznamnějším státním svátkem je 12. říjen (Den španělského kulturního dědictví - výročí objevení Ameriky 1492).

S ohledem na poměrně velký počet státních a církevních svátků v zemi a jejich regionální rozlišení /ne všechny svátky jsou uznávány na celém území státu/, doporučujeme konzultovat tuto problematiku případ od případu.

Svátky s celostátní působností :

Civilní:

 • 01.01. Nový rok
 • 01.05. Svátek práce
 • 12.10. Národní svátek Španělska a španělského společenství
 • 06.12. Den ústavy

Církevní:

 • 06.01. Tři králové
 • 17.-18. dubna Velikonoce 2014
 • 15.08. Nanebevzetí panny Marie
 • 01.11. Všech svatých
 • 08.12. Neposkvrněné početí
 • 25.12. Narození Krista

Pracovní doba se většinou pohybuje v zásadě od 9:00–10:00 do 14:00 hod., odpoledne pak od cca 16:00–17:00 hod do cca 20:00 hod, banky od 9:00–15:00 (resp. 14:00). Neděle je den pracovního klidu a obchody jsou zavřeny, otevřeny jsou většinou obchodní domy.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při obchodním jednání je vítána znalost španělštiny, alespoň na komunikativní úrovni, z ostatních jazyků je nejrozšířenější angličtina, francouzština a portugalština. Znalost němčiny je spíše výjimečná. Na vyšší manažerské úrovni je znalost perfektní angličtiny, popř. francouzštiny, poměrně běžná, nicméně španělština je vždy preferována, aby mohli další obchodní komunikaci vést i ostatní zaměstnanci, kteří si v cizím jazyku již nemusí být tak jistí.

K jednání doporučujeme přistupovat nejen z pohledu celostátního, ale vzít v úvahu i poměrně značnou samostatnost jednotlivých autonomních oblastí. Tento moment je zejména důležitý u středních a menších firem, které většinou mají okruh svého působení limitován regionem, ve kterém má firma sídlo a dosah do dalších oblastí může být jen příležitostný či náhodný.

U středoevropského partnera se předpokládá dochvilnost, ačkoliv k případnému zpoždění jsou Španělé velmi tolerantní. Stejně tak se očekává, že pozdní příchod španělského partnera nebude chápán jako nezdvořilost.

Velkou roli hlavně rovněž první dojem, vystupování a oblečení, na které si Španělé velmi potrpí. Vhodně působí dobře padnoucí oblek z kvalitní látky sladěný s košilí a kravatou. Důležitou "maličkostí" jsou kvalitní (a hlavně perfektně čisté) boty.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Před odjezdem by měl cestovatel požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud příslušná zdravotní pojišťovna průkaz ještě nevydává nebo jeho vydání není technicky možné, postačí vystavení Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. S tímto průkazem je možno se v případě potřeby přímo obrátit na veřejná zdravotnická zařízení ve Španělsku.

Ošetření nebude hradit pacient (bude hrazeno českou pojišťovnou). Za léky je nutno zaplatit spoluúčast 40 %, která je stejná pro španělské občany s výjimkou důchodců. Náklady na ošetření u zubního lékaře bude ve většině případů hradit sám pacient.

Bližší informace lze získat na webové stránce Centra mezistátních úhrad www.cmu.cz .

Pro turistické cesty se doporučuje kombinace „evropského průkazu" a komerčního cestovního pojištění, které by pokrývalo nadstandardní problémy spojené se zdravotními obtížemi a event. repatriací, odpovědností za škodu a ztrátou zavazadel.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

CzechTrade, Madrid
ředitel: Ing. Petr Eichner
e-mail: madrid@czechtrade.cz
web: www.czechtrade.cz - kontakty - zahraniční kanceláře
tel.: 91.571.86.15
fax: 91.572.29.50
adresa: Calle Apolonio Morales, 6 - 305 A; 28036 Madrid

Zahraniční kancelář CzechTrade působí v rámci obchodně ekonomického úseku ZÚ Madrid. Součinnost je zajištěna dle pravidel stanovených v Kodexu (www.mpo.cz )

České centrum
ředitelka: Mgr. Věra Zátopková
e-mail: zatopkova@czech.cz
web: www.centrocheco.cz
tel.: 91.353.06.23
fax: 91.353.06.24
adresa: Avenida Pío XII, 22-24; 28016 Madrid

Zahraniční kancelář Českého centra působí v rámci ZÚ Madrid. Její činnost je zaměřená především na všeobecnou propagaci české kultury ve Španělsku.

Česká centrála cestovního ruchu (CzechTourism)
ředitelka: Mgr. Markéta Lehečková
e-mail: leheckova@czechtourism.com
web: www.czechtourism.com
tel.: 91.345.7112
fax: 91.359.2527
adresa: Avenida Pío XII, 22-24; 28016 Madrid

Zahraniční kancelář CzechTourism propaguje ve Španělsku aktivní cestovní ruch do ČR, organizuje mediální podporu na seznámení španělské veřejnosti i odborných kruhů s turistickými příležitostmi v ČR, podporuje propagaci regionů ČR ve Španělsku.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Tísňové telefonní číslo 112, kterým lze kontaktovat současně policii, zdravotníky, hasiče a další pohotovostní služby. Je funkční 24 hodin denně po celý rok.
 • Občanská garda (Guardia Civil): 062
 • Národní policie (Policía Nacional): 091
 • Záchranná služba (Samur): 092

Mezinárodní telefonní předvolba pro Španělsko je 0034.

1.18. Internetové informační zdroje

 
Bankovnictví 
Banco de Espaňa www.bde.es
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria www.bbva.es
Banco Santander www.gruposantander.com
Bankia www.bankia.es
Podnikání a obchod 
Centrální obchodní rejstřík www.rmc.es
Informace o daních a celních sazbách www.agenciatributaria.gob.es
Ekonomické přehledy OECD www.oecd.org
Kontakty na firmy www.subcont.com
Statistiky zahraničního obchodu Španělska aduanas.camaras.org
Státní sekretariát obchodu www.comercio.gob.es
Aktualizované celní sazby EU www.taric.es
Informace pro investory ve Španělsku www.investinspain.org
Průmysl a doprava    
Informace o stavebním sektoru www.seopan.es
Konfederace podnikatelů v průmyslu plastů www.anaip.es
Železářské výrobky www.unesid.org
Metalurgie www.interempresas.net/MetalMecanica
Průmysl textilu a konfekce www.cityc.es
Španělská federace chemického průmyslu www.feique.org
Španělská federace podniků konfekce www.fedecon.es
Informace o cestování 
Institut cestovního ruchu www.iet.tourspain.es  
Rezervace pobytů a letenek www.rumbo.es
Rezervace hotelů a letenek www.muchoviaje.es
Výstaviště, veletrhy 
Asociace španělských veletrhů www.afe.es
IFEMA Madrid www.ifema.es
Fira de Barcelona www.firabcn.es
Feria de Zaragoza www.feriazaragoza.com
Feria de Muestras de Valencia www.feriavalencia.com
Bilbao Exhibition Centre www.bilbaoexhibitioncentre.com
Ekonomický tisk 
Deník Negocios www.intereconomia.com/negocios
Deník Gaceta www.intereconomia.com/la-gaceta
Deník Cinco Días www.cincodias.es
Deník Expansión www.expansion.es
Další informace 
Telefonní čísla http://blancas.paginasamarillas.es
Vyhledávání firem podle oborů činnosti www.paginas-amarillas.es
AMEC - Multisektorová asociace vývozních podniků www.amec.es

1.19. Adresy významných institucí

 
Ministerstva Instituce, organizace, agentury 
Ministerstvo předsednictva vlády www.mpr.gob.es Národní statistický úřad www.ine.es
Ministerstvo hospodářství a konkurenceschopnosti www.mineco.gob.es Vrchní rada obchodních, průmyslových a plavebních komor www.camaras.org
Ministerstvo průmyslu, energetiky a turismu www.minetur.gob.es ICEX - Španělský institut zahraničního obchodu www.icex.es
Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce www.exteriores.gob.es Obchodní komora Madrid www.camaramadrid.es
Ministerstvo rozvoje www.fomento.gob.es Španělská konfederace podnikatelů www.ceoe.es
Ministerstvo školství, kultury a sportu www.mecd.gob.es AENOR - Španělská agentura pro normy a certifikaci www.aenor.es
Ministerstvo zdravotnictví, sociálních služeb a rovnoprávnosti www.msssi.gob.es Národní statistický úřad www.ine.es
Ministerstvo zemědělství, výživy a životního prostředí www.magrama.gob.es Španělská agentura mezinárodní kooperace pro rozvoj www.aecid.es
Ministerstvo financí a veřejné správy www.minhap.gob.es Hospodářská a sociální rada www.ces.es
Ministerstvo spravedlnosti www.mjusticia.gob.es Malé a střední podniky www.ipyme.org
Ministerstvo obrany www.defensa.gob.es Španělská společnost pro podporu investic www.cofides.es
Ministerstvo zaměstnanosti a sociálního zabezpeční www.empleo.gob.es Oficiální úvěrová agentura www.ico.es
Ministerstvo vnitra www.interior.gob.es    

 

.