Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Srbsko Novi Sad
Srbsko Srbsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

  • v češtině - Srbská republika (RS)
  • v srbštině - Republika Srbija (RS)

1.2. Rozloha

RS je vnitrozemský stát rozkládající se v jižní části Panonské nížiny a v centru Balkánského poloostrova. Na severu sousedí s Maďarskem, na východě s Rumunskem a s Bulharskem, na jihu s Makedonií a s Kosovem, na jihozápadě s Černou Horou a na západě s Bosnou a Hercegovinou a s Chorvatskem.


Podle oficiálních srbských údajů je rozloha RS 88 361 km², reálně však 77 474 km²:

 • centrální Srbsko 55 968 km²
 • Vojvodina 21 506 km²
 • (Kosovo a Metohija 10 887 km² - viz pozn.)


Pozn.: Dne 17. 2. 2008 vyhlásil kosovský parlament nezávislost na Srbsku a prohlásil Kosovo za demokratický a multietnický stát. ČR uznala samostatné Kosovo dne 21. 5. 2008. Oficiální orgány a představitelé RS odmítají nezávislost uznat a nadále je považují za součást Srbska.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Podle posledního oficiálního sčítání lidu v RS z roku 2011 činí celkový počet obyvatel 7 186 862. Do tohoto sčítání ale nebylo zahrnuto Kosovo. Průměrná hustota osídlení v RS činila cca 91,9 obyvatel na km².

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

V období 2007 – 2011 byl průměrný roční přírůstek obyvatel záporný a dosahoval průměrné hodnoty -4,7 promile, v samotném roce sčítání (2011) to však bylo 25,2 promile. V roce 2011 byl průměrný dožitý věk obyvatel Srbska dosáhl 75,3 roku - 77,1 roku u žen a 71,3 roku u mužů.

1.5. Národnostní složení

Podle sčítání z roku 2011 bylo národnostní složení v RS následující:

 

 

%

RS

Srbové

83,3

Maďaři

3,5

Bosňáci a Muslimové

2,0

Romové

2,0


Národnostně pestré složení je v autonomní oblasti Vojvodina, kde žije kromě výrazné maďarské národnostní menšiny také velký počet Slováků, Chorvatů, Rumunů a Černohorců a také okolo 2 000 Čechů.

1.6. Náboženské složení

Většina obyvatel je pravoslavného vyznání. V severních oblastech RS, zejména ve Vojvodině, je poměrně značná část obyvatel římsko-katolického vyznání. Většina obyvatel v jihozápadní oblasti Srbska (Sandžak) je muslimského vyznání.


Údaje z roku 2011:

 • -          84,5 % pravoslavní
 • -          4,9 % katolíci
 • -          3,1 % muslimové
 • -          1,1% ateisté
 • -          0,9 % protestanti
 • -          5,5 % ostatní

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem v RS je srbština s ekavským nářečím a s písmem cyrilicí, v každodenním životě je běžně používána i latinka.


V obchodním styku je běžně užívána angličtina, především u mladší generace. Méně často se lze setkat s němčinou a francouzštinou, případně italštinou.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

RS je od vyhlášení nezávislosti Černé Hory unitárním státem.


Hlavním městem RS je Bělehrad s cca 1,3 mil. obyvatel (vlastní město, s aglomerací cca 1,7 mil. obyvatel). Neformální údaje hovoří až o 2 mil. obyvatel, přičemž tyto odhady zahrnují také uprchlíky a vnitřně vysídlené osoby.


Dalšími většími městy v RS jsou:

 • -          Novi Sad (cca 232 000 obyvatel, s aglomerací přes 300 000 obyvatel)
 • -          Niš (cca 183 000 obyvatel)
 • -          Kragujevac (cca 180 000 obyvatel)
 • -          Subotica (cca 150 000 obyvatel)
 • -          Čačak (cca 115 000 obyvatel)
 • -          a dále několik větších měst do 100 000 obyvatel, např. Kruševac a Leskovac

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Oficiální měna v RS - dinár - RSD, (100 para) kurz 1 EUR = cca 115 RSD (duben 2014).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • -          1. – 2. leden - Nova Godina - Nový rok
 • -          15. únor - Den státnosti RS a Den armády RS
 • -          1. – 2. květen - Praznik rada - Mezinárodní den práce
 • -          7. leden - Božič - 1.den vánoční (pouze pro pravoslavné)

 

Pohyblivý svátek Velikonoce (Uskrs/Vaskrs), 3 dny - Velký pátek, Velikonoční pondělí a úterý (počítáno dle juliánského kalendáře).


Pohyblivý a individuální svátek u osob srbské národnosti pravoslavného vyznání Slava -svátek rodinného patrona/světce - jeden den pracovního klidu/volna.


Dále den pracovního klidu-volna podle vyznání: křesťané římsko-katolického vyznání mají právo slavit podle gregoriánského kalendáře (pohyblivé svátky) také 1. svátek vánoční a Velikonoce - 3 dny volna - Velký pátek, Velikonoční pondělí a úterý.


Den pracovního klidu/volna podle vyznání mají muslimové podle svého kalendáře (jde o pohyblivé svátky) - první den měsíce Ramadánu (Ramazanski bajram), první den Bajramu (Kurbanski bajram).


Den pracovního klidu-volna mají osoby židovského vyznání - Jom Kipur - 1 den.

Pracovní doba je podobná situaci v ČR. Otevírací doba obchodů většinou po - pá 8 - 20 hod. a so 8 - 15 hod. Řada soukromých obchodů má však otevřeno v sobotu do večera a po většinu dne i v neděli.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Pro účely jednání se Srby je možné konstatovat, že místní zvyky se příliš neodlišují od českých. Jisté odlišnosti jsou ve volnějším vnímání času, výraznější rétorice (včetně opakovaného zmiňování osobních kontaktů na politiky, které je v některých případech spíše hypotetického rázu). Důraz je kladen na osobní kontakt, je vhodné partnera pozvat do ČR.

Doporučuje se také prověřovat, zda druhá strana postupuje podle dohody (je třeba počítat s tlaky na odkládání problémů, což v důsledku může znamenat značné zpoždění společných projektů). Dílčí odlišnosti mohou nastat také v projevech silně věřících pravoslavných partnerů.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická péče má být v akutních případech poskytována bezplatně. Jedná se o případy poskytnutí bezodkladné první pomoci. Tato skutečnost vyplývá z platné Sociální dohody, jež vstoupila v platnost 1. 12. 2002. Nicméně, aby občan ČR mohl v RS čerpat bezplatnou zdravotnickou péči, musí si ještě před cestou do RS u své zdravotní pojišťovny ČR vyzvednout tzv. registrační formulář (E 111). Tento je potřeba po příjezdu do Srbska předložit u místně příslušné úřadovny dle místa pobytu, až poté lze zdravotní péči čerpat bezúplatně s tím, že občan ČR předkládá zároveň doklad o zdravotním pojištění v ČR (kartičku příslušné zdravotní pojišťovny). Bez předložení těchto náležitostí je třeba počítat s platbou v hotovosti (v dinárech).

Za účelem vyřízení plnohodnotného zdravotního pojištění v RS je nutné v ČR vyzvednout další formulář, který vydává Správa sociálního zabezpečení ČR (E 101). Na základě těchto dvou dokumentů může být občanovi ČR vystavena srbská zdravotní knížka, kterou ZÚ Bělehrad doporučuje mít každému, kdo má v RS dlouhodobý pobyt. Zejména při kratších cestách či tranzitu územím Srbska ZÚ i nadále doporučuje v ČR před cestou uzavřít cestovní zdravotní pojištění na komerčním základě

Úroveň zdravotnických služeb v hlavním městě a větších městech je srovnatelná se zdravotnickou péčí v ČR, jinde závisí na kategorii konkrétního zařízení. Vývoj v celém regionu obecně vedl během posledních let k celkové stagnaci až snížení úrovně poskytování zdravotnické péče vč. vybavenosti zdravotnických zařízení.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Kancelář CzechTrade v Srbsku
Vedoucí Pavel Svoboda
Bulevar M. Pupina 10/2012
11070 Beograd
tel. (+381) 112 120 963
e-mail: belgrade@czechtrade.cz
www.czechtradeoffices.com


Kancelář Jihomoravského kraje v Kragujevci
Vedoucí Alexander Nálepka
Crveno barjače bb.
34000 Kragujevac
tel./fax (+381 34) 36 18 38
e-mail: nalepka@verat.net
www.kr-jihomoravsky.cz

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Od 1.1.2013 platí tato nouzová telefonní čísla:

 • -          policie 192,
 • -          hasiči 193,
 • -          záchranka 194,
 • -          pohotovostní služby 112,
 • -          služba pro informování a varování 1985
 • -          silniční služba AMSS (Auto-moto Savez Srbije) a silniční služba 1987.

Volání na tato čísla je zdarma. Volací předčíslí: + 381 (Srbská republika) - 0 11 (Bělehrad, Srbsko). U auto-moto služby doporučujeme kontaktovat i auto-moto-svaz v ČR - ÚAMK a ABA.

 

Další důležitá telefonní čísla:

 • -          Odtahová služba v Bělehradě 311 12 56, 222 12 56;
 • -          Informace o telefonních číslech 11811
 • -          Železnice Informace - Hlavní nádraží Bělehrad 636 493, 641 4880, 629 400, 645 822;
 • -          Informace o železničním spojení v zahraničí vč. RS poskytují i České dráhy - mezinárodní přeprava;
 • -          Letecká přeprava - Letiště Nikola Tesla 601 555, 601 424, 601 431
 • -          Autobusová přeprava, informace Bělehrad autobusové nádraží 2636 299 a st. Lasta 625 740;
 • -          Tourist information centre - Belgrade, Terazije-prolaz, Beograd, tel. +381 11 - 635 622.

 

Tourist Organization of Belgrade
Dečanska 1
Beograd
tel. +381 11 - 324 84 04, 322 61 54, 324 83 10
www.tob.co.rs
E-mail: tob@beograd.com


National Tourism Organization od Serbia
Dobrinjska 11
Beograd
tel. +381 11 - 361 2754

 • - www.srbija.travel
 • - www.serbia.travel
 • - www.serbia-tourism.org
 • - www.tos.rs
 • - www.tos.org.rs
 • e-mail: info@serbia.travel

1.18. Internetové informační zdroje

a) www.krstarica.com (hlavní srbský prohlížeč internetu, existuje i v anglické verzi) - Tyto stránky jsou kvalitně zpracovány a lze na nich najít adresy všech ostatních srbských internetových stránek;
b) www.srbija.gov.rs (oficiální internetová stránka vlády RS);
c) www.beograd.rs (oficiální internetová stránka města Bělehrad);
d) http://www.tob.co.rs (oficiální internetová stránka Turistické organizace Bělehradu).

1.19. Adresy významných institucí

Vláda RS

Sídlo vlády RS

Beograd, Nemanjina 11

tel.: 011/3614-621 (centrála)


Kabinet předsedy vlády Aleksandra Vučiće

Beograd, Nemanjina 11
tel. a fax: 011/3620-115
predsednikvlade@gov.rs

 

Kancelář pro spolupráci s médii
Beograd, Nemanjina 11
omr@srbija.gov.rs

www.kzsm.gov.rs

 

Tisková služba

Beograd, Nemanjina 11
tel: 011/3617-709, 3617-710, 3617-730
fax: 011/3617-697, 3617-706

omr@srbija.gov.rs

www.kzsm.gov.rs

 

Ministerstva vlády RS

 

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministr a první místopředseda vlády: Ivica Dačić

Beograd, Kneza Miloša 24-26
tel: 011/306-8000, 3616-333; fax: 011/3618-366
www.mfa.gov.rs ; mfa@mfa.rs

Ministerstvo obrany

Ministr: Bratislav Gašić

Beograd, Birčaninova 5
tel: 011/3006-311; fax: 011/3006-062
www.mod.gov.rs ; info@mod.gov.rs

Ministerstvo vnitra

Ministr: Nebojša Stefanović

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2
tel: 011/306-2000 lokal: 2601
www.mup.gov.rs ; info@mup.gov.rs

Ministerstvo financí

Ministr: Lazar Krstić
Beograd, Kneza Miloša 20
tel: 011/3642-626, 3642-606; fax: 011/3618-961
www.mfin.gov.rspress@mfin.gov.rs

 

Ministerstvo hospodářství

Ministr: Dušan Vujović

Beograd, Kneza Miloša 20

tel.: 011/3642-600, kax: 011/3642-705

www.privreda.gov.rs

press@privreda.gov.rs


Ministerstvo spravedlnosti

Ministr: Nikola Selaković

Beograd, Nemanjina 22–26
tel/fax: 011/785-8000
www.mpravde.gov.rs ; kontakt@mpravde.gov.rs

 

Ministerstvo zemědělství a ochrany životního prostředí

Ministryně: Snežana Bogosavljević-Bošković

Beograd, Nemanjina 22-26
tel: 260-79-60, 3612-197; fax: 260-79-61

www.mpt.gov.rs ; office@minpolj.gov.rs

Ministerstvo pro státní správu a místní samosprávu

Ministryně a místopředsedkyně vlády: Kori Udovički

Beograd, Vlajkovićeva 10
tel: 333-4105; fax: 333-4181
www.mrrls.gov.rs ; kabinet@mrrls.gov.rs

 

Ministerstvo výstavby, dopravy a infrastruktury

Ministryně a místopředsedkyně vlády: Zorana Mihajlović

Beograd, Nemanjina 22–26
tel: 011/3614-652; fax: 011/3616-521
www.mgu.gov.rs ; sekretarijat@mgu.gov.rs

Ministerstvo kultury a informování

Ministr: Ivan Tasovac

Beograd, Vlajkovićeva 3
tel: 011/3398-172; fax: 011/3398-811
www.kultura.gov.rs ; kabinet@kultura.gov.rs

 

Ministerstvo práce, zaměstnávání, pro otázky veteránů a sociálních věcí

Ministr: Aleksandar Vulin

Beograd, Nemanjina 11
tel: 011/3614-621, 3619-821; fax: 3617-587
www.minrzs.gov.rs ; press@minrzs.gov.rs

 

Ministerstvo školství a vědy

Ministr: Srdjan Verbić

Beograd, Nemanjina 22–26
tel: 3616-489; fax: 3616-491
www.mpn.gov.rs ; kabinet@mpn.gov.rs  

 

Ministerstvo mládeže a sportu

Ministr: Vanja Udovičić

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2
tel: 2142-564, 3117-099; fax: 3112-261
www.mos.gov.rs ; sekretarijat@mos.gov.rs

 

Ministerstvo zdravotnictví

Ministr: Zlatibor Lončar

Beograd, Nemanjina 22–26
tel: 011/3616-251, 3614-890; fax: 011/2656-548
www.zdravlje.gov.rs ; kabinet@zdravlje.gov.rs

 

Ministerstvo hornictví a energetiky

Ministr: Aleksandar Antić

Beograd, Nemanjina 11

tel: 011/3617-722; fax: 011/3617-588

www.merz.gov.rs ; kabinet.min@merz.gov.rs

 

Ministerstvo obchodu, cestovního ruchu a telekomunikací

Ministr a místopředseda vlády: Rasim Ljajić

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2
tel: 011/3113-432; fax: 011/3114-650
www.mtt.gov.rskabinet@mtt.gov.rs

Ministr bez portfeje odpovědný za mimořádné situace Velimir Ilić

Beograd, Nemanjina 11

 

Ministryně bez portfeje odpovědná za evropskou integraci Jadranka Joksimović

Beograd, Nemanjina 11

Tel: 011/ 3617 580; fax: 011/ 3617 597

kabinet@eu.rs

 

 

Kanceláře vlády RS

 

Kancelář pro evropskou integraci

Ředitel: Srdjan Majstorović (pověřen řízením)

Beograd, Nemanjina 34

tel.: 011/3061-100, 3061-102, 3061-103, fax: 011/3061-110

www.seio.gov.rs, office@seio.gov.rs

 

Kancelář pro Kosovo a Metohii

Ředitel: (nejmenován)

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2
tel: 011/3111- 019
www.kim.gov.rs

.