Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Švédsko Stockholm
Švédsko Švédsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území Švédska vízum ani pobytové povolení, a to na základě článku 21 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, bývalý článek 18 Smlouvy o ES; (Úřední věstník C 83, svazek 53, ze dne 30. března 2010), který stanoví, že “Každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.“
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Při pobytu delším než 90 dnů je občan povinen požádat o vydání pobytového povolení pro občana členské země EU. O toto povolení je možno požádat buď před odjezdem na Velvyslanectví Švédska v Praze (kontaktní údaje: Úvoz 13, Praha 1, Hradčany, tel: +420 - 220 313 200, fax: +420 - 220 313 240, e-mail: ambassaden.prag@foreign.ministry.se), nebo po příjezdu do Švédska přímo na místně příslušném oddělení švédského migračního úřadu (Migrationsverket). Občané ČR, kteří budou ve Švédsku pobývat po dobu delší než 3 měsíce za účelem zaměstnání, studia nebo z jiných důvodů, mohou o vydání povolení k pobytu požádat rovněž on-line na webové stránce: www.migrationsverket.se.
Pro turisty neexistuje zvláštní přihlašovací povinnost.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.