Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Švédsko Stockholm
Švédsko Švédsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

SE vláda 8. dubna 2014 rozhodla o rozdělení 522 mld. SEK, které již od loňského roku zamýšlí investovat do infrastruktury v období 2014- 2025. 241 mld.… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Švédsko je zemí silně závislou na exportu. Dnes vyváží zboží a služby v hodnotě odpovídající téměř polovině švédského HDP. Tento podíl se výrazně zvýšil v průběhu posledních… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.