Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Švédsko Stockholm
Švédsko Švédsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Švédsko, Sweden, Sverige

1.2. Rozloha

Švédsko se nachází na Skandinávském poloostrově v severní Evropě. Leží západně od Baltského moře a Botnického zálivu. Celková rozloha země činí 449 964 km2, z toho pevnina zaujímá 410 934 kma jezera 39 030 km2.  Švédsko je 54. největší zemí světa, 5. v Evropě a největší ve Skandinávii. Největšími ostrovy jsou Gotland a Öland. Největšími jezery jsou Vänern, Vättern a Mälaren, k nejdelším řekám patří Torne älv (522 km), Dalälven (520 km), Klarälven (500 km) a Ume älv (450 km). Jižní část země je převážně zemědělská, směrem na sever se zvyšuje podíl lesů. Na jihu Švédska převládají listnaté stromy, dále na sever jsou to jedle a smrky, na úplném severu břízy. Ve Švédsku se nachází 28 národních parků s celkovou rozlohou cca 6 330 km2, což představuje cca 1,4 % rozlohy země. Největší z nich je Národní park Padjelanta, nejstaršími jsou Národní parky Abisko, Stora Sjöfallet, Sarek, Pieljekaise, Sanfjället, Hamra, Ängsö, Garphyttan a Gotska Sandön, které byly vyhlášeny již v roce 1909.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel 9 555 893 (prosinec 2012)
 • hustota obyvatelstva 22,2 obyvatel/km2
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva (18-64 let) cca 61,5 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • absolutní 113 000, relativní +21 000, imigrace 100 000, emigrace 52 000
 • celkový přírůstek obyvatelstva 74 893
 • 4 785 613 žen, 4 760 835 mužů (2012)

Koncem roku 2012 žilo v zemi 507 687 lidí starších než 80 let, do věkové skupině 18–64 let patřilo 61,5 % občanů. Švédsko patří mezi země s nejdéle žijícím obyvatelstvem, podíl skupiny nad 65 let činí 17,4 %.

1.5. Národnostní složení

Složení obyvatelstva podle místa původu
Region původuPočet občanů
Švédsko 8 621 261
Ostatní země severní Evropy 158 872
EU mimo severské země 106 164
Ostatní evropské země 38 685
Afrika 32 513
Severní Amerika 13 057
Jižní Amerika 15 900
Asie 98 857
Oceánie 2 231
Bez státní příslušnosti 6 050
Neznámého původu 19 667
Celkem cizinci 491 996

Celkem tvoří cizinci 5,4 % obyvatelstva.

V roce 2012 byl počet občanů pocházejících z České republiky/Československa odhadován na 7 158 osob. Nejpočetnějšími minoritními skupinami z hlediska země původu jsou přistěhovalci z Finska,  z Iráku, Srbska/Cerné hory, Polska, Iránu, Bosny a Hercegoviny, Německa, Dánska, Norska a Turecka. Za uplynulý rok výrazně narosla skupina uprchlíků ze Sýrie.

1.6. Náboženské složení

Dle informace švédského Statistického úřadu není tento údaj s ohledem na ochranu osobních údajů sledován.

Složení obyvatelstva z hlediska vyznání podle starších publiikovaných dat:

 • luteránské 80 %
 • římskokatolické 4 %
 • islám 7 %

1. ledna 2000 došlo k odluce církve od státu, jehož přímým důsledkem byla ztráta obecního statusu, který před tímto datem farnosti měly.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • švédština
 • všechny severské jazyky, místy laponština
 • všeobecná je znalost angličtiny, starší generace používá němčinu

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Ve Švédsku existují dva stupně místních úřadů (vlád):

 • lokální/municipální (kommun)
 • regionální/krajské (län) řízené regionálními radami (landsting).

Území Švédska je rozděleno na 290 komun a 21 regionů (na způsob našich krajů), z nichž dva mají formu vlastních samospráv: Skane a Västra Götaland. 1. ledna 2005 byla vytvořena jednotná organizace, která monitoruje zájmy nižších správních celků, poskytuje jim služby, radí a koordinuje jejich aktivity.

Další informace administrativně-správního charakteru jsou k dispozici na všeobecných informačních serverech www.sweden.se, www.si.se, demografické a sociální údaje na serveru Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí www.social.ministry.se.

Největší švédská města
 počet obyvatel
Stockholm 864 324
Göteborg 520 374
Malmö 302 835
Uppsala 200 000
Linköping 147 334
Norrköping 130 623
Helsingborg 130 620

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 švédská koruna = 100 öre

Zahraniční měny nelze používat v maloobchodním styku (banky a směnárny směňují všechny konvertibilní měny), v příhraničních oblastech s Norskem lze platit norskými korunami. V menších hotelích není běžně akceptováno € jako platidlo, větší hotely přijímají €, ale přepočítávají v denním kurzu na SEK a odečítají provizi (cca 10 %). 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Ve Švédsku se slaví všechny významné křesťanské svátky. Specifikem země je, že před svátky a po nich dochází k útlumu pracovní aktivity. To platí zejména v letních měsících a kolem vánoc.
V roce 2013 jsou v kalendáři tyto svátky:

 • Leden 1. Nový rok
 • Leden 5. Večer tříkrálový *
 • Leden 6. Tří králů
 • Březen 28. Zelený čtvrtek *
 • Březen 29. Velký pátek
 • Duben 1. Velikonoční pondělí *
 • Květen 1. Svátek práce
 • Květen 9. Nanebevstoupení páně
 • Květen 19. Letnice
 • Červen 6. Státní svátek Švédska
 • Červen 22. sv. Jan (Midsommar)
 • Listopad 2. Všech svatých *
 • Prosinec 24. Štědrý den *
 • Prosinec 25. 1. svátek vánoční
 • Prosinec 26. 2. svátek vánoční

* nejde o oficiální svátek, ale banky mají omezenou pracovní dobu

Protože většina církevních svátků je pohyblivých, je třeba uvedené informace pro další léta ověřit na http://www.timeanddate.com/calendar/index.html?year=2007&country=21.

Provoz v obchodech se řídí jejich velikostí. Supermarkety, hypermarkety a větší řetězce (např. ICA) mají prodejní dobu zpravidla od 08 do 22 hod. 24hodinový provoz mají některé prodejny rychlého občerstvení (např. 7 eleven, některé provozovny McDonald´s a pouliční stánky v letních měsících), ostatní obchody jsou obvykle otevřeny do 20 hodin. V prodejnách potravin lze nakoupit i další zboží spotřební povahy. Nepotravinové obchody jsou otevřeny většinou do 18 hodin, ale ve většině z nich je upravena provozní doba v letních měsících. Velké obchody a nákupní centra mají vesměs otevřeno do 20 hodin. Často nebývá provoz přerušen ani o svátcích a ve dnech volna. V letních měsících však může být, zejména mimo velká města, omezen provoz služeb. Provoz většiny restaurací končí kolem půlnoci, bary a hudební provozovny jsou otevřeny (zejména o víkendech) do ranních hodin.

Upozorňujeme na provoz bank, jejichž pobočky mají stejnou pracovní dobu jako ústředí, tj. v pracovních dnech do 16–17 hodin. Směnárny (z nichž doporučujeme Forex) mají prodlouženou prodejní dobu a většinou jsou otevřeny i v sobotu. Na mnoha místech jsou v provozu fungující peněžní automaty, které akceptují všechny běžné platební karty (s možnou výjimkou AmEx), v případě nejasností nebo nesrozumitelnosti je jedinou „záchranou“ stisknutí tlačítka „avbryt“, které přeruší transakci a karta je vrácena. Automat je nekompromisní při trojnásobném zadání špatného kódu a jednání o vrácení karty je složité a často končí neúspěšně. Některé automaty mají nastavenou minimální částku k výběru (například 500 SEK). Prodejny jízdenek nejsou povinny přijmout bankovky s vyšší hodnotou než 100 SEK z důvodu ochrany bankovek hologramem - turnikety nemají čtecí zařízení.

Omezený provoz mají lékárny. Doporučuje se vybavit se před cestou základními léky.

Aktuální kursy valut lze nalézt například na adrese www.forex.se.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Švédsko je standardní evropská země a proto se společenská kultura v této zemi příliš neliší od české. Čeští podnikatelé by měli počítat s tím, že Švédové nejsou tak otevření jako Češi a může být proto obtížné s nimi navázat užší osobní kontakt. Na druhé straně lze počítat s jejich vysokou seriózností a snahou, plnit dohodnuté podmínky obchodu, byť by byla dohoda pouze ústní. Totéž se doporučuje dodržovat i na české straně, jinak si podnikatel sám uzavře cestu k dalším obchodům.

Při osobním jednání je vhodné počítat s časovou přesností místního protějšku - na akademickou čtvrthodinkou není dobré se spoléhat. Jednání bývají věcná, Švédové neradi ztrácejí čas planými hovory.

Vzhledem k rozsahu problematiky doporučujeme prostudovat webovou stránku ZÚ www.mzv.cz/stockholm, kde je zveřejněn text Švédsko pro obchodníky a turisty, který podrobně popisuje místní zvyklosti, odlišnosti a specifika prostředí a mentality.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pokud lékaři předložíte Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz, máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To znamená, že místní systém zdravotního pojištění za vás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce. Počítejte s tím, že se ve Švédsku ve většině případů za péči připlácí. Může proto po vás být vyžadováno zaplacení účtu v hotovosti/platební kartou. Je třeba se raději předem zeptat na předpokládané náklady ošetření. Upozorňujeme, že případný převoz zpět na území České republiky není kryt ze zdravotního pojištění a musíte si jej sami zaplatit.

Turistům a krátkodobým cestovatelům/podnikatelům doporučujeme uzavřít komerční cestovní pojištění a nezapomenout doma Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Bližší informace vám poskytne Centrum mezistátních úhrad, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 113 59, Tel: +420 236 033 411; Fax: +420 222 734 951, Email: info@cmu.cz ; www.cmu.cz.

Upozorňujeme na stránky Evropské komise, kde naleznete zajímavé informace o právech občanů a praktické tipy z následujících oblastí: zdraví, práce a důchod, cestování, život v zahraničí, vzdělávání a mládež, rodina, nakupování. Stránky jsou dostupné v češtině (http://ec.europa.eu/youreurope/ - klikněte na odkaz „Občané“).

Užitečné informace najdete na www.forsakringskassan.se (stránky jsou dostupné i v angličtině) nebo na stránkách Velvyslanectví ČR ve Stockholmu, v části „Služby pro veřejnost“ – „Užitečné informace“ (www.mzv.cz/stockholm).

 V případě nouze si můžete přivolat záchrannou službu pomocí čísla tísňové linky 112 (z pevné linky i mobilního telefonu).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum
sídlí na stejné adrese jako ZÚ
ředitelka ČC Stockholm - Alena Schagen
Tel.: 0046-(0)8-4404226, 218
Fax: 0046-(0)8-4112855
E-mail: ccstockholm@czech.cz

CzechTrade
ředitel kanceláře -  Vítězslav Blažek
sídlí na stejné adrese jako ZÚ
Tel.: 0046-(0)8-4404232
E-mail: stockholm@czechtrade.cz

CzechTourism Scandinavia

sídlí na stejné adrese jako ZÚ

ředitelka Lucie Vallin, tel. 0046-(0)8-4404 221, 239
E-mail: info_se@czechtourism.com

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Předvolba ze zahraničí 0046-, při volání ve Švédsku s výjimkou místních hovorů se před číslo vždy vkládá 0.

Nejdůležitější telefonní čísla pro návštěvníky Švédska:

Institucetelefonní čísla
České aerolinie (0)8-54545490
Požárníci, pohotovost, policie 112
Diplomatická služba MZV Švédska (0)8-4051000
Nemocnice Danderyd (0)123 550 00
Poruchy telefonních linek (0)90400
Informace o telefonních číslech ve Švédsku 118 118
Informace o telefonních číslech v zahraničí 118 119

1.18. Internetové informační zdroje

InstituceInternetová adresa
Obecné informace  
Virtual Sweden www.sweden.se
Švédský institut www.si.se
Žluté stránky www.gulasidorna.se
Počasí www.smhi.se
Státní správa  
Parlament www.riksdagen.se
Vláda www.regeringen.se
Ministerstvo zahraničních věcí www.regeringen.se
Ministerstvo financí www.regeringen.se
Ministerstvo spravedlnosti www.regeringen.se
Ministerstvo obrany www.regeringen.se
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí                         www.regeringen.se
Ministerstvo pro školství a výzkum                                                            www.educationministry.se
Ministerstvo zemědělství                                                       www.regeringen.se
Ministerstvo životního prostředí                                          
www.regeringen.se
Ministerstvo pro podnikání, energetiku a komunikace                                     www.regeringen.se
   
Ministerstvo kultury       www.regeringen.se
Ministerstvo práce                                                                 www.regeringen.se
Konfederace, svazy a asociace  
Konfederace švédských podniků a podnikatelů - Näringsliv www.svensktnaringsliv.se
Federace švédských soukromých firem www.fr.se
Asociace švédských výrobců oceli www.jernkontoret.se
Asociace švédského obranného průmyslu                         www.defind.se
Švédská národní energetická rada      www.stem.se
Švédská zemědělská rada                                                      www.sjv.se
Národní lesnická rada                                                    www.svo.se
Federace švédských farmářů                                                 www.lrf.se
Švédská veterinární asociace                                                www.svf.se
Asociace švédských hotelů a restaurací                                www.shr.se
Švédská národní rada pro průmyslový a technický rozvoj - NUTEK www.nutek.se
Národní spotřebitelská rada                                                                       www.kov.se
Asociace pěstitelů a prodejců obilí www.lantmannen.se
Obchod a ekonomika  
Národní rada pro obchod                                                      www.kommers.se
Švédská exportní rada - Exportradet                                        www.swedishtrade.se
Švédské obchodní komory                                                     www.cci.se
Stockholmská obchodní komora                                            www.chamber.se
Švédská národní rada pro silniční dopravu - Vägverket                          www.trafikverket.se
Celní správa www.tullverket.se
Národní institut pro ekonomický výzkum - Konjunkturinstitutet         www.konj.se
Švédská agentura pro mezinárodní rozvojovou pomoc - SIDA          www.sida.se
Veletrhy a výstavy  
Stockholmské výstaviště www.stockholmsmassan.se
Veletržní a kongresové centrum Göteborg www.swefair.se
ELMIA Jönköping www.elmia.se
Akademické a výzkumné instituce  
Královská vědecká akademie                                              www.kva.se
Královská švédská zemědělská a lesnická akademie www.ksla.se
Švédský výzkumný institut obchodu                                  www.hui.se
Švédský institut pro dopravu a spoje                                     www.sika-institute.se
Institut pro výzkum papíru a celulózy                   www.patrafee.se
Švédský institut pro evropské politické studie - SIEPS           www.sieps.se
Finance a banky  
Švédská národní banka - Riksbank                                                         www.riksbanken.se
Nordea                                                                                             www.nordea.com
Skandinaviska Enskilda Banken - SEB                                            www.seb.se
Handelsbanken www.handelsbanken.se
Stockholmská burza www.nasdaqomxnordic.com
Investice  
Agentura Invest in Sweden - ISA www.isa.se
Swedfund AB www.swedfund.se
Statistika  

1.19. Adresy významných institucí

InstituceAdresaInternet
Státní správa    
Parlament             Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm
E-mail: riksdagsinformation@riksdagen.se
www.riksdagen.se   
Vláda Regeringskansliet
103 33 Stockholm
www.regeringen.se
Ministerstvo zahraničních věcí     

Gustav Adolfs torg 1

103 39 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo spravedlnosti       

Rosenbad 4

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo obrany      

Jakobsgatan 9

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí                        

Fredsgatan 8

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo financí

Drottninggatan 21

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo pro školství a výzkum

Drottninggatan 16

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo zemědělství                         

Fredsgatan 8

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
                        
Ministerstvo životního prostředí

Tegelbacken 2

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo pro podnikání, energetiku a komunikace           

Jakobsgatan 26

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo pro integraci a rovnost pohlaví 

Fredsgatan 8

1003 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo kultury

Drottninggatan 16

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Ministerstvo práce    

Jakobsgatan 26

103 33 Stockholm

www.regeringen.se
Švédský statistický úřad 

SCB

Box 24300

104 51 Stockholm

E-mail: information@scb.se

www.scb.se
Celní správa 

Tullverket
Box 12 854
112 98 Stockholm

E-mail: tullverket@tullverket.se

www.tullverket.se
Konfederace, svazy a asociace    
Konfederace švédských podniků a podnikatelů

Svenskt naringsliv

Storgatan 19

114 82 Stockholm 

www.svensktnaringsliv.se
Federace soukromých firem

Foretagarna

Regeringsgatan 52

106 67 Stockholm

E-mail: info@foretagarna.se

www.foretagarna.se
Asociace švédských výrobců oceli  

Jernkontoret

Kungsträdgardsgatan 10

Box 1721

111 87 STOCKHOLM

E-mail: office@jernkontoret.se|

www.jernkontoret.se
Asociace švédského obranného průmyslu

Association of Swedish Defence Industries

Volvohuset

Box 5510

114 85 Stockholm

E-mail: info@soff.se

www.soff.se
Švédská národní energetická rada  

STEM

Box 130

631 04 Eskilstuna,

E-mail:registrator@energimyndigheten.se

www.stem.se
Švédská zemědělská rada

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

www.sjv.se
Národní lesnická rada

Skogsstyrelsen

Vallgatan 8

551 83 Jönköping

E-mail: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

www.svo.se
Federace švédských farmářů 

LRF

Franzéngatan 6

105 33 Stockholm

E-mail: info@lrf.se

www.lrf.se
Švédská veterinární asociace

SVF

Kungsholms Hamnplan 7

Box 12 709

112 94 Stockholm.

E-mail: office@svf.se 

ww.svf.se
Asociace švédských hotelů a restaurací

SHR

Kammakargatan 39

Box 1158

111 81 STOCKHOLM

E-mail: info@shr.se

www.shr.se
Švédská agentura pro ekonomický a regionální růst

TILLVÄXTVERKET

102 61 Stockholm

E-mail: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

www.tillvaxtverket.se
Národní rada pro spotřebitele

Lagergrens Gata 8

Box 48

651 02 Karlstad

 www.kov.se
Obchod a ekonomika    
Národní institut ekonomického výzkumu

Konjunkturinstitutet

Kungsgatan 12-14
Box 3116

103 62 Stockholm

E-mail:ki@konj.se

www.konj.se
Národní rada pro obchod 

Commerskollegium

Drottninggatan 89

Box 6803

113 86 Stockholm

E-mail: kommerskollegium@kommers.se

www.kommers.se
Stockholmská obchodní komora 

Svenska Handelskammarförbundet Stockholm                     

Box 160 50

103 21 Stockholm

E-mail: tradeofficer@chamber.s

www.chamber.se
Švédská exportní rada

Exportradet

World Trade Center
Klarabergsviadukten 70
Box 240
101 24 Stockholm
E-mail: info@swedishtrade.se

www.swedishtrade.se
Švédská národní rada pro silniční dopravu 

Vägverket

Röda vägen 1

781 87 Borlänge

E-mail: vagverket@vv.se

www.vv.se
Invest in Sweden

ISA Sweden

World Trade Center
Klarabergsviadukten 70 B6
P O Box 90
SE-101 21 Stockholm, Sweden
E-mail: isa@isa.se

www.isa.se
Swedfund AB

Swedfund International AB

Box 3286

103 65 Stockholm

E-mail: info@swedfund.se

www.swedfund.se
Veletrhy a výstavy    
Stockholmské výstaviště  

Stockholmsmässan AB

Mässvägen 1, Älvsjö
125 80 STOCKHOLM

E-mail: infomaster@stofair.se

www.stofair.se
Švédské veletržní a kongresové centrum 

The Swedish Exhibition Centre

Mässans Gata/Korsvägen

412 94 Göteborg

E-mail: infomaster@svenskamassan.se

www.swefair.se
ELMIA 

Elmia AB

Box 6066

550 06  JÖNKÖPING
E-mail: info@elmia.se

www.elmia.se
Asociace pěstitelů a prodejců obilí

Lantmännen

Box 30192

104 25 Stockholm

E-mail: info@lantmannen.com

www.lantmannen.se
Obecné informace    
Virtual Sweden

Skeppsbron 2
Box 7434
103 91 Stockholm

E-mail: info@sweden.se

www.sweden.se
Švédský institut 

Svenska Institutet

Skeppsbron 2

Box 7434

103 91 Stockholm

E-mail: si@si.se

www.si.se
Žluté stránky        E-mail: kundkontakt@eniro.se www.gulasidorna.se
Počasí E-mail: kundtjanst@smhi.se www.smhi.se
.