Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Švýcarsko Engadin panorama
Švýcarsko Švýcarsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • mezinárodní zkratka pro Švýcarsko je CH z latinského Confederatio Helvetica
 • název země v úředních jazycích Švýcarska:
 • německy : Schweizerische Eidgenossenschaft
 • francouzsky: Confédération Suisse
 • italsky: Confederatione svizzera
 • rétorománsky: Confederaziun Svizra
 • anglicky: Swiss Confederation
 • v českém jazyce: Švýcarská konfederace

 

1.2. Rozloha

Švýcarsko (dále CH) leží v centru střední Evropy. Svou rozlohou 41 293 km čtverečních patří mezi nejmenší evropské země (představuje 1/2 rozlohy Rakouska, nebo velikost Holandska).

V celkové délce 1 892 km hraničí s pěti státy: na jihu s Itálií (746 km), na západě s Francií (575 km), na severu s Německem (364 km), na východě s Rakouskem (165 km) a s Lichtenštejnskem (42 km).

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

7 870,1 tis. k 31.12.2010, z toho 50, 7 % tvoří ženy a 49,3 % muži. Průměrná hustota - cca 190 obyvatel/km2

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Z počtu 7 954,7 tis. obyvatel (nejaktuálnější údaje z r. 2011) tvoří 22,8 % cizinci (rostoucí trend). 20,6 % tvoří občané pod věkovou hranicí 20 roků, 26,7 % od 20 do 39 let, 35,5 % 40-64 roků a 17,2 % občanů nad 65 let. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva tvoří 1,1 %, průměrný věk 41,5 let. Na 1 ženu připadá 1,5 dítěte. Hustota obyvatelstava činí 198,9 obyvatel / km2.

(Zdroj: Spolkový statistický úřad)

1.5. Národnostní složení

Všechny skupiny obyvatelstva, které používají některý ze čtyř úředních jazyků, se považují za Švýcary. 63,7% se hlásí ke germánským předkům a hovoří německy, 20,4% obyvatel je frankofonních, 6,5% má italské kořeny a 0,5% obyvatelstva je historicky keltského původu s románskými předky a hovoří rétorománsky.

V zemi je jinak zastoupeno dalších 46 jazykových skupin, z nichž najsilnější je srbská a chorvatská (1,4 %), albánská a portugalská (1,3%). Veškeré obyvatelstvo s dosaženým středoškolským vzdělání komunikuje rovněž anglicky. Agličtina se běžně používá pro obchodní jednání.

1.6. Náboženské složení

41,8 % obyvatel tvoří katolíci, 35,3 % protestanti, 4,3 % se hlásí k islámskému náboženství, 9,9 % k ostatním náboženstvím a 11% občanů je bez vyznání.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • německý - 63,7% obyvatelstva
 • francouzský - 20,4% obyvatelstva
 • italský - 6,5% obyvatelstva
 • rétorománský - 0,5%
 • ostatní ve švýcarsku používané jazyky, které nejsou úřední, tvoří cca. 9%

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavním městem Švýcarské konfederace je Bern se 133 tisíci obyvatel.

Důležitá hospodářská centra :

 • Curych, něm.: Zürich, 353,8 tis. obyvatel - obchodní, bankovní a průmyslové centrum
 • Basilej, něm.: Basel, 178,6 tis. obyvatel - obchodní, průmyslové centrum
 • Ženeva, něm.: Genf, 174,9 tis. obyvatel - centrum diplomacie, mezinárodních organizací

Územní členění:

Švýcarsko je tvořeno 23 kantony, z nichž 3 jsou roděleny na tzv. plokantony, t.j. v celku tedy 26 kantonů, které mají v rámci konfederace vysoký stupeň samosprávy s vlastní vládou a parlamentem.

Přehled kantonů s uvedením používaného jazyka, rozlohy a počtu obyvatel:

- německy – Curych, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Glarus, Zug, Solothurn, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau, Thurgau

polokantony: Obwalden, Nidwalden, Basilej-město, Basilej-venkov, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden

-        francouzsky i německy – Valais/Wallis

-        francouzsky – Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Ženeva, Jura

-        italsky – Ticino

-        rétorománsky – Graubünden

Zürich (Zürich, 1729 km2, 1,13 mil.), Bern (Bern, 6 050 km2, 923 tis.), Luzern (Luzern, 1492 km2, 304 tis,.), Uri (Altdorf, 1076 km2, 34 tis.), Schwyz (Schwyz, 908 km2, 103 tis.), Obwald-polokanton (Sarnen, 490 km2, 28 tis.), Nidwald-polokanton (Stans, 276 km2, 31 tis.), Glarus (Glarus, 684 km2, 37 tis.), Zug (Zug, 239 km2, 81 tis.), Fribourg (Fribourg, 1670 km2, 193 tis.), Solothurn (Solothurn, 791 km2, 219 tis.), Basilej - město - polokanton (Basilej, 37 km2, 196 tis.), Basilej - venkov - polokanton (Liestal, 428 km2, 225 tis.), Schaffhausen ( Schaffhausen, 298 km2, 70 tis.), Appenzell A.R. - polokanton (Herisau, 243 km2, 50 tis.), Appenzell A.I. - polokanton (Appenzell, 172 km2, 14 tis.), St. Gallen (St. Gallen, 2014 km2, 402 tis.), Graubünden (Chur, 7106 km2, 166 tis.), Aarau (Aargau, 1404 km2, 467 tis.), Thurgau (Frauenfeld, 1013 km2, 191 tis.), Ticino (Bellinzona, 2811 km2, 276 tis.), Vaud (Lausanne, 3219 km2, 544 tis.), Valais (Sion, 5226 km2, 230 tis.), Neuchatel (Neuchatel, 797 km2, 155 tis.), Ženeva (Ženeva, 282 km2, 363 tis.), Jura (Delémont, 843 km2, 65 tis.).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 CHF (neboli 1 švýcarský frank) = 100 rappů, ve většině mezinárodních hotelů, velkých nákupních střediscích a všude v příhraničních oblastech i v restauracích je možno použít jako měnu Euro v denním přepočtovém kursu stanoveném provozovatelem těchto zařízení. Naprostou běžností je pak používání platebních karet, a to jak debetních tak kreditních.  

1 CHF = 22,567 CZK  - k 16.4.2014 ČNB 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky se člení ve Švýcarsku na svátky celostátní, kantonální a církevní.

 • 1.1. Nový rok
 • 2.1. Svatý Berchtold - pouze v některých kantonech
 • 6.1. Tři králové - pouze v některých kantonech
 • Velikonoční pátek
 • Velikonoční pondělí
 • 1.5. Svátek práce
 • květen: Nanebevstoupení Páně
 • červen: Svatodušní svátky
 • červen: Boží tělo - pouze v některých kantonech
 • 1.8 Státní svátek - založení Švýcarské konfederace roku 1291
 • 15.8. Nanebevzetí Panny Marie - pouze v některých kantonech
 • 1.11. Svátek všech svatých - pouze v některých kantonech
 • 8.12. Neposkvrněné početí Panny Marie - pouze v některých kantonech
 • 25–26.12. Vánoce

Svátky se liší kanton od kantonu. Například 1. květen je v kantonu Bern dnem pracovním. V kantonu Curych je volno, v kantonu St. Gallen je volno půl dne.

V některých místech je volno posledních několik pracovních hodin u příležitosti místních svátků (cibulový trh v Bernu v mesici listopadu).

Pracovní doba je obvykle od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. Polední přestávka je obvyklá i v některých menších obchodech. Obchody ve všední den zavírají zpravidla v 18.30 hodin. Ve čtvrtek nebo v pátek bývá prodejní doba delší (zpravidla do 21 hod). V sobotu je prodejní doba od 8.00 do 17.00 hodin, v některých, spíš menších nebo specializovaných, obchodech pouze od 8.00 do 12.00 hodin. Běžné obchody jsou v neděli zavřené. V neděli se dá nakoupit široký sortiment výrobků u čerpacích stanic nebo na nádražích větších měst (Bern, Zürich, atd.). V turisticky významných městech či oblastech jsou obchody otevřeny i v neděli, např. Interlaken, Gstaad, Zermatt, apod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při obchodním styku se Švýcary je třeba upozornit na několik odlišností, od lépe známějšího např. německého prostředí: Švýcar je zdrženlivější a zachovává si větší odstup než Němec. Přátelství se navazuje daleko obtížněji.

Francouzsky mluvící Švýcary potěší, když s nimi mluvíte v jejich mateřštině. Pokud francouzsky nemluvíte, většina z nich dá přednost angličtině před němčinou. Zdůrazňování titulů není tak důsledné jako v České republice. Při oslovení je lépe oslovit jménem než titulem. Ve francouzsky mluvící části se tituly na vizitky nepíší.

Luxusní auto, šperk a zbytečný přepych nezaujme. Švýcaři jsou šetrní. Okázalé pohoštění se necení jako výraz úspěšnosti firmy, ale jako mrhání. Dochvilnost, zejména v německy mluvících oblastech Švýcarska, je samozřejmostí.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestě do Švýcarska, stejně jako do jiných zahraničních destinací, se doporučuje uzavřít pojištění pro cestu a pobyt. Majitelé platebních karet (jako např. VISA, MASTER CARD, apod.) mohou využít úrazového pojištění, které jim užívání těchto karet nabízí. Při každém pojištění se doporučuje pečlivě prostudovat pojistné podmínky, na co se pojištění vztahuje a na co nikoliv. Při nemoci a úrazu lékař i zdravotnické zařízení vystavují účet, který je nutno nejprve zaplatit v místě a které následně pojišťovna pojištěnci refunduje. Doporučuje se mít s sebou Evropský průkaz pojištěnce.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Česká centra, CzechTrade a CzechInvest nemají ve Švýcarsku oficiální zastoupení, resp. zahraniční kanceláře. Česká kancelář agentury CzechInvest se přestěhovala z Mnichova do Düsseldorfu, česká kancelář agentury CzechTrade se přestěhovala do Vídně, kde rovněž působí České centrum.

 

Kancelář Agentury CzechTrade - Vídeň - místně příslušná i pro Švýcarsko

Kontaktní údaje

CzechTrade

Millenium Tower

Handelskai 94-96

A-1200 Wien

Tel.: +43 (0)1 240 27 390

Fax: +43 (0)1 240 27 66390

Tel-CZ: +420 224 907 898

E-mail: vienna@czechtrade.cz

Web: www.czechtrade.at

Kontaktní osoba: pan Vladimír Degťar – vedoucí ZK (GSM: +43 (0)664 3525 105

 

Kancelář Agentury CzechInvest - Düsseldorf - místně příslušná i pro Švýcarsko

Kontaktní údaje:

CzechInvest

Martin-Luther-Platz 28

D-40212  Düsseldorf

Telefon: +49 211 25056190

Fax: +49 211 25056192

E-mail: germany@czechinvest.org

WWW: www.czechinvest.org

Kontaktní osoba - pan Martin Partl (ředitel ZK)

 

CzechTourism in Switzerland

c/o Daniela Kohler

Wildenstrasse 9

CH-8049  Zürich

info-ch@czechtourism.com

www.czechtourism.com

 

České centrum Vídeň

Herrengasse 17

A-1010 Wien

Telefon: +43-1-5352360

Fax: +43-1-5352360-14

E-Mail: ccwien@czech.cz

Web: http://wien.czechcentres.cz/

Kontaktní osoba: pan Martin Krafl

 

Zastoupení autobusové společnosti ČSAD Tišnov (EUROLINES)

paní Gabriela Vertat-Barak

Adresa: CH - 3174 Thörishaus

Tel.: +41 31 889 11 79

Fax: +41 31 889 11 75

 

HST - Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika

Budova Lighthouse

Jankovcova 1569/2c

CZ-170 00 Praha 7

Tel.: +420 222 516 614

Fax: +420 222 513 685

Web: www.hst.cz

Kontaktní osoba: paní Alena Koukalová, e-mail: info@hst.cz

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Z praktických telefonních čísel lze zmínit následující:

 • 117 policie
 • 118 požárníci
 • 144 záchranná lékařská služba
 • 1414 záchranná lékařská služba - helikoptéra společnost REGA
 • 1415 záchranná lékařská služba - speciální horské letadlo společnosti Air Glaciers
 • 140 odtahová silniční služba
 • 143 linka důvěry - psychologická pomoc
 • 145 první pomoc v případě otravy

1.18. Internetové informační zdroje

 

 • www.admin.ch Základní informační internetová stránka švýcarské administrativy. Prostřednictvím této stránky se čitatel dostane na stránky všech ministerstev, jejich jednotlivých odborů, ředitelství a souvisejících agentur a institucí.
 • Kantonální složení Švýcarska najdete na www.schweizerseiten.ch/kantone.htm 
 • www.myswitzerland.com Nepřeberné množství praktických turistických informací je možno nalézt na webových stránkách švýcarské agentury na podporu turismu.
 • www.tcs.ch Specifické informace pro řidiče a nejen pro ně je určena stránka švýcarského automotoklubu TCS.
 • Pro vyhledání jakéhokoliv místa popisného (město, čtvrť, ulice) na mapě Švýcarska lze využít stránku www.map.search.ch.
 • Informace o telefonních číslech lze nalézt na stránkách www.tel.search.ch.
 • http://www.kmu-boerse.com Nadace malých a středních podniků: burza obchodu, služeb, poptávky a nabídky kapitálu. Nabídka služeb zdarma, nabídka obch. kontaktů jen s kartou. Cena za 3 měsíce CHF 100,-.
 • http://www.credit-suisse.ch.bulletin Měsíční bulletin druhé největší šv. finanční skupiny Credit Suisse se spoustou cenných informací nejen z finančního světa, ale i ze šv. hospodářství.. Vychází nepřetržitě již 104 let. Německy.
 • http://www.sec.chamber.ch Obchodní komora Švýcarsko-střední a východní Evropa, nástupce HST Curych.
 • http://www.swissfairs.com Informace o veletrzích.
 • http://www.zulieferer.ch Informace o veletrhu kooperačních příležitostí Swisstech Basel listopad.
 • http://www.vsig.ch Informace o Sdružení švýcarských velkoobchodníků a dovozců(Vereinigung des Schweizerischen Import- und Grosshandel Basel).
 • http://www.conviva-plus.ch/index.php?page=532 Odvětvové a výrobkové informace o zemích i o Švýcarsku, vývozní předpisy. Ačkoliv smyslem sítě je podpora šv. exportu do zahraničí, české podniky zde mohou najít řadu zajímavých informací, obzvláště o šv. výrobcích pro účely kooperací.
 • http://www.auslaendischebiere.ch Velkoobchod s pivem.
 • http://www.swissmem.ch Svaz zaměstnavatelů strojírenského, elektrotechnického a kovozpracujícího průmyslu, kde je zaměstnáno 325 tisíc zaměstnanců.
 • http://www.economiesuisse.ch Svaz švýcarských podniků.
 • http://www.seco.admin.ch Adresa státního sekretariátu pro hospodářství.
 • http://www.deza.admin.ch Spolkový úřad pro Rozvoj a spolupráci (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit).
 • http://www.nzz.ch/english Zpravodajství známého deníku NZZ v angličtině, několikrát denně aktualizováno. Zprávy, reportáže a komentáře z politického a hospodářského života Švýcarska.
 • http://www.derbund.ch Elektronická verze deníku Der Bund.
 • http://www.handelszeitung.ch Přehled o odborných švýcarských ekonomických publikacích.
 • http://www.ezv.admin.ch Informace o clech.
 • http://www.osec.ch Švýcarská centrála na podporu exportu OSEC má program na podporu dovozu z transformujících se zemí. Smyslem programu je najít odbytové cesty pro dovozce. V praxi to znamená, že nabídku českých firem OSEC bezplatně otiskne ve své tiskovině, kterou distribuuje na 6000 adres.
 • http://www.teledata.ch Firma Teledata poskytne spolehlivé informace o šv. firmě. Informace o podniku stojí cca CHF 25,-.
 • http://www.dbswiss.ch Firma Dun & Bradstreet celosvětově shromažďuje informace o firmách. Jejich informace o bonitě jsou opravdu velice cenné. Zodpovídá 50 miliónů dotazů ročně
 • http://www.ubs.ch Největší šv.banka UBS vydává celou řadu publikací, které jsou výsledkem práce analytických oddělení banky.
 • http://www.snb.ch Švýcarská národní banka.
 • http://www.swissmeteo.ch Informace o aktuálním počasí na území celého Švýcarska.
 • http://www.sbb.ch Informace o spolkových drahách včetně jízdního řádu.
 • http://www.bernmobil.ch Informace o městské hromadné (Bern a okolí) dopravě včetně jízdního řádu.

 

1.19. Adresy významných institucí

Významné švýcarské spolkové úřady (Spolkové shromáždění - Parlament, Spolková rada - vláda, jednotlivá ministerstva, a další instituce státní správy) mají sídlo v Bernu. Občanům jsou přístupny převážně prostřednictvím internetové korespondence a na webových stránkách těchto institucí je rovněž uveřejňováno nejvíce informací pro veřejnost určených. Vstupní stránkou pro kontakt s institucemi je www.admin.ch.

V Ženevě má naopak sídlo většina mezinárodních institucí, jakými jsou např.: organizace a agentury Spojených národů (Center for Human Rights, UNESCO, UNICEF), různé mezivládní a nevládní organizace (EFTA, IMF, WTO) a další významné mezinárodní organizace jako Mezinárodní červený kříž a Hnutí červeného půlměsíce. Jejich kompletní seznam a veškeré kontaktní údaje jsou k dipsozici na webových stránkách Geneva International Forum: www.intl.ch

Z mezinárodních organizací mají v Bernu své sídlo Mezistátní organizace pro mezinárodní železniční dopravu OTIF (Organisation Intergouvernementale Pour les Transports Intenationaux Ferroviaires), www.otif.ch  a dále Světová poštovní unie UPU (Union Postale Universelle), www.upu.int .

Naprostá většina švýcarských a mezinárodních finančních institucí se nachází v Curychu. Přístup k jejich kontaktním stránkám je možný prostřednictvím sdružení švýcarských bank a finančních firem s názvem SwissBanking, viz. www.swissbanking.org.

.